Základní informace k přijímacímu řízení 2019/2020

Doporučení pro všechny žáky a rodiče

 • zvažujte zájem, možnosti žáka, dopravní dostupnost vybírané školy,  individualitu žáka, jeho osobnostní  zvláštnosti
 • sledujte www. stránky  škol, o které máte zájem, najdete tam důležité informace
 • podle možnosti navštivte den otevřených dveří, využijte nabídek cvičných testů
 • nepodceňujte přípravu

Důležité informace

 • žáci si mohou podat přihlášky na dvě školy
 • pokud se hlásí na střední školu zakončenou maturitní zkouškou, vykonají jednotnou přijímací zkoušku z předmětů matematika  a český jazyk a literatura

Přihláška

 • ke stažení ji najdete na www.cermat.cz, www.msmt.cz, na webových stránkách škol
 • je nutné do ní uvést názvy a adresy škol, obory vzdělávání v pořadí, ve kterém se na ně žák hlásí (na obou přihláškách musí být pořadí stejné)
 • datum konání jednotné přijímací zkoušky se na přihlášce neuvádí. Uvádí se pouze datum školní přijímací zkoušky, pokud ji škola organizuje

Jednotná přijímací zkouška (pro žáky, kteří se hlásí ke studiu na oboru ukončeném maturitní zkouškou

 • žák koná přijímací zkoušku v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek
 • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%

Školní přijímací zkouška

 • pokud bude škola organizovat školní přijímací zkoušku, bude k ní žák pozván nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky

Zápisové lístky

 • Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
 • na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
 • v případě, že byl uchazeč přijat ve více středních škol v 1. kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.
 • ZL budou vydávány rodičům žáků v době od  3. února  do 15. března  2020 proti podpisu, je nutné, aby si je rodiče  vyzvedli osobně.   Termíny k vyzvednutí budou oznámeny rodičům  žáků prostřednictvím edupage.
 • V případě, že je nebude možné  vyzvednout v těchto termínech, prosíme, kontaktuje výchovnou poradkyni telefonicky k dohodnutí náhradního termínu. Děkujeme.
 • tel školy: 516 432 029

Důležité termíny

30. listopad 2019

termín převzetí zápisového lístku   (obory s talentovou zkouškou)

2. prosinec 2019

termín pro odevzdání přihlášky  ke studiu na obory s talentovou zkouškou

31. leden 2020

termín pro vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy, informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 2. březen 2020

termín pro odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy

15. březen 2020

do tohoto data je třeba  převzít  zápisový lístek

 14. duben 2020

termín konání  1. termínu jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

15. duben 2020

termín konání  2. termínu jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

16. duben 2020

termín konání  1. termínu jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté obory

17. duben 2020

termín konání  2. termínu jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté obory

13. květen 2020

termín konání  1. náhradního termínu jednotné zkoušky  – čtyřleté, šestileté i osmileté obory

14. květen 2020

termín konání  2. náhradního termínu jednotné zkoušky  – čtyřleté, šestileté i osmileté obory

Poznámky

 • v případě nemoci žáka v době konání zkoušky je třeba žáka omluvit, aby mohl dělat zkoušku v náhradním termínu
 • v případě nejasností se můžete obrátit na výchovnou poradkyni
 • informace získáte také na následujících webových stránkách:  www.cermat.cz,

www.msmt.cz, na sociální síti Facebook , název profilu: Jednotné přijímačky, www.infoabsolvent.cz

 • na www.cermat.cz naleznete ilustrační testová zadání k procvičování
 • užitečná je také www.atlasskolství.cz , kde naleznete adresy všech škol a školských zařízení, včetně důležitých informací o příjímacím řízení

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks