Školní poradenské pracoviště - školní rok 2017/2018

Vedoucí pracoviště a výchovná poradkyně: Mgr. Iva Müllerová

 

 • koordinuje poradenské služby ve škole a spolupracuje s poradenskými zařízeními
 • řeší problémy spojené se školní docházkou, školním neprospěchem, výchovné a výukové problémy
 • poskytuje pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • organizuje péči pro žáky s podpůrným opatřením
 • koordinuje organizaci a realizaci projektu APIV ve škole
 • konzultační hodiny: středa  13:00 – 17:00, jinak dle domluvy

telefon:  516 432 029

e-mail: mullerova@zs-rajec.cz

 

Školní metodik prevence:      Miloslav Staněk

Asistent metodika prevence: Mgr. Lenka Herčíková

 

 • koordinují prevenci a řešení rizikového chování  - kouření, užívání alkoholu, drog a jiných návykových látek, projevy šikanování, rasismu…
 • poskytují primární prevenci rizikového chování
 • organizují podpůrné preventivní programy pro žáky
 • organizují spolupráci žáků 9. a 1. ročníku
 • konzultační hodiny M. Staněk: pondělí 8:00 – 8:40

                                         čtvrtek 10:00 – 10:40

      telefon:  516 432 029

      e-mail: stanek@zs-rajec.cz

                   hercikova@zs-rajec.cz

    

Školní speciální pedagogMgr.  Andrea Filipiová

 

 • nabízí poradenské služby zákonným zástupcům žáků
 • podílí se na poskytování  podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje individuální pedagogickou intervenci dle vzdělávacích potřeb žáků školy
 • spolupracuje s MŠ při přípravě dětí na školu
 • konzultační hodiny: čtvrtek, pátek – dle domluvy

telefon:    516 432 029

e-mail:   andrea.filipiova@gmail.com

 

 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště si dojednávejte předem, prostřednictvím telefonu nebo edupage.  Děkujeme.

Jsme připraveni pomoci vašim dětem, těšíme se na spolupráci s vámi.

Kontakty ŠPP

Výchovná poradkyně: Školní metodik prevence: Asistent pedagoga: Školní logoped: Školní speciální pedagog:
Mgr. Iva Müllerová  Miloslav Staněk PaedDr. Ivo Nedoma  Mgr. Marie Klimková Mgr. Andrea Filipiová
mullerova@zs-rajec.cz stanek@zs-rajec.cz nedoma@zs-rajec.cz klimkova@zs-rajec.cz  filipiova@zs-rajec.cz
Čt a Pá (přítomnost)

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029