Zápis dětí do 1. ročníku

Seznam přijatých dětí do ZŠ 2018.

Zápolení na dálků žactva a mládeže ČASPV

Výsledková listina zde.

SPORTOVNÍ DEN ŽÁKŮ 5. TŘÍD

     Ve čtvrtek 9. února 2017 se v tělocvičně ZŠ Rájec-Jestřebí uskutečnilo sportovní setkání žáků 5. tříd z Rájce- Jestřebí, Bořitova, Ráječka a Doubravice. Pro děti připravil pan učitel Herčík společně s žáky 9. ročníku sedmnáct zábavných stanovišť.

      Po společném zahájení, kde pan ředitel Jiří Koumar pozdravil všechny přítomné a popřál hodně zdaru, se žáci rozešli plnit úkoly. Každý dostal kartičku, kam zapisoval vedoucí stanoviště příslušné body. Všichni se s chutí a zápalem pustili do soutěžení. Malí sportovci ocenili originální stanoviště, např. pavoučí síť, jízdu na koloběžce, přenášení různě velkých míčků z kladiny, opičí dráhu, ….

    Po splnění všech úkolů žáci odevzdali kartičky a sčítaly se body. Následovalo vyhlášení vítězů ve čtyřech dílčích disciplínách a celkové vyhodnocení nejlepších závodníků. Spousta dětí dostala diplomy a ti nejlepší se radovali z medailí. Nejúspěšnější z naší školy - Nela Schuchová  získala bronz.

    Jakmile skončila sportovní část, přešly děti do keramické dílny, kde si pod vedením paní učitelky Herčíkové a paní vychovatelky Fránkové vyrobily kočičku.

    Atmosféra byla velmi příjemná, dětem se celé dopoledne líbilo, s chutí si zasoutěžily a navázaly přátelství s budoucími spolužáky. O příjemné atmosféře se můžete přesvědčit na webových stránkách školy, kde je krátký videozáznam z této akce.

Mgr. Marie Müllerová, PaedDr. Jaroslava Skotáková                

Studovna

Již více než měsíc je žákům zpřístupněna nová studovna. O volných hodinách zde mohou najít zázemí. K dispozici mají počítače, výběr literatury, odborné i zábavné časopisy. Hrají deskové i jiné hry.

Studovna slouží dětem nejen jako místo odpočinku, bude využívána i v některých hodinách pro zpestření výuky.

Děkujeme Sdružení rodičů za zakoupení současné dětské literatury.

                                                                                               Mgr. Martina Kalíková

Přednáška Mgr. Karla Kocůrka

V pondělí 9. ledna 2017 jsme na Základní škole v Rájci-Jestřebí přivítali milého hosta - cestovatele Mgr. Karla Kocůrka, který se za námi přijel podělit o zážitky z putování po České republice a Evropě. V rámci výuky Vlastivědy se této přednášky zúčastnili žáci čtvrtých a pátých ročníků.

Pro čtvrťáky si pan Kocůrek připravil přednášku na téma česká pohoří a jejich nejvyšší body. Páťákům zase vyprávěl o putování po Evropě.

Cestovatelovo vyprávění doprovázené vlastními fotografiemi bylo opravdu pestré. Karel Kocůrek přednášel s obrovským nadšením, od srdce a někdy připojil i vtipnou historku. Žáci tak odcházeli plni dojmů, obohaceni o nové informace a zážitky.

                                                                                               Mgr. Petra Hénková

Školní stravování

Od nového školního roku (2016/2017) se mění způsob plateb za stravné!
Bližší infromace o změně plateb za stravné naleznete zde, informace o stravování zde.

S přechodem na nový způsob plateb stravného je spojena nutnost vyplnit přihlášku ke stravování pro školní rok 2016/2017 se všemi uvedenými údaji a zaslat na email nebo přinést do kanceláře školní jídelny v přípravném týdnu od 22.8. – 30.8.2016. Současně zůstává povinnost zařídit souhlas k inkasu.

 

Školní autobus

Školní autobus bude jezdit od 2. září 2016. V 7:40 hodin odjezd od restaurace U Cihlářů se zastávkou na nádraží. Odpoledne v 13.15 hodin od budovy Základní školy Rájec-Jestřebí.

Sdružení rodičů

Při škole aktivně pracuje sdružení rodičů, které podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a školou.
Předseda: Ing. Milan Dobeš.


Školská rada

Školská rada ve složení: Hana Kubásková – předseda, Jiřina Hříbalová, Mgr. Jaroslava Dobešová, Mgr. Naděžda Růžičková, MVDr. Hana Kuběnová, Mgr. Monika Nováková,

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Projekty

Eu_ucebnyZsraje1