Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, 

prosíme o zajištění následujících pomůcek a pracovních potřeb do 1. ročníku:

 • jednopatrové pouzdro bez vybavení
 • uzavíratelný sáček na cvičební úbor
 • přezůvky (ne pantofle)
 • počítadlo (doporučujeme dřevěné)
 • pracovní zástěru (nebo tričko, košili) do tvořivých činností
 • savý hadřík
 • papírové kapesníky (celé balení)
 • nůžky s kulatou špičkou

Ostatní pomůcky děti obdrží ve škole - budeme vybírat 500 Kč. 

Koncem měsíce srpna proběhne setkání dětí a rodičů s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn. 

Děkujeme. 

Organizace výuky a pondělního testování

 

 • Žáci 1. a 2. ročníku a děti, které navštěvují ranní družinu, budou přicházet do školy NOUZOVÝM VÝCHODEM (viz obrázek níže).
  Nevstupujte prosím hlavním vchodem.

 • Žáci 3. až 5. ročníku budou přicházet do školy hlavním vchodem.
 • Ze šatny půjdou žáci 3. ročníku do dílny, žáci 4. ročníku do kmenových tříd, žáci 5. A do třídy malé jazykové učebny v přízemí a žáci 5. B do jazykové učebny.
 • Žáci 6. až 9. ročníku, budou přicházet do školy hlavním vchodem, ze šatny půjdou do svých kmenových tříd.

 • Žáci provedou testování.
 • Žáci s pozitivním testem budou umístěni do izolace  a rodiče budou vyzváni k vyzvednutí svého dítěte. Současně jim bude vydán výsledek testu.
 • Žáci s negativním výsledkem testu se budou účastnit prezenční výuky.

Dovolujeme si vás touto cestou požádat o spolupráci. Pro některé děti bude návrat do školy náročný. Aby mohly zvládnout svoje obavy a úzkosti, měly by se mít o koho opřít. Oporu jim poskytnete, když na vás, na rodičích uvidí jistotu, rozvahu a klid. Buďte důslední, ale laskaví. Za vaši spolupráci vám děkujeme.

Organizace obědů: 

 

pondělí 

úterý 

středa 

čtvrtek 

pátek 

11:25 – 11:45 

1.C 

1.B 

1.A 

2.B 

1.A 

11:30 – 11:50 

1.A 

1.A 

2.B 

2.A 

1.B 

11:35 – 11:55 

1.B 

1.C 

2.A 

1.A 

1.C 

11:40– 12:00 

2.A 

2.A 

1.C 

1.B 

2.A 

11:45– 12:05 

2.B 

2.B 

1.B 

1.C 

2.B 

12:05 – 12:15 

6.A, 7.C 

6.A, 7.C 

6. A, 7.C 

6.A, 7.C 

6.A,7.C 

12:10– 12:20 

6.B, C  

6. B, C 

6.B, C 

6.B, C 

6. B, C 

12:15 – 12:25 

7.A, B 

7. A, B 

7. A, B 

7. A, B 

7.A, B 

12:20 - 12:30 

8.A, B 

8. A, B 

8. A, B 

8. A, B 

8.A, B 

12:25 - 12: 35 

9.A, B 

9.A, B 

9. A, B 

9. A, B 

9. A, B 

12:30 – 12:45 

5.A, B 

4.A, B 

5.A, B 

5.A, B 

4.A, B 

12:35 – 12:50 

4.A, B 

5.A, B 

4.A, B 

4.A, B 

5.A, B 

12:40 – 12:55 

3.A, B 

3. A, B 

3.A, B 

3.A, B 

3. A, B 

Vstup-testovani-2-let

Testování - Instruktážní video

Program R. Bangy - Když chceš, tak to dokážeš

CHTÍT, VĚŘIT, KONAT

Tento rituál tří slov se mohli žáci druhého stupně naučit během on-line programu s Radkem Bangem alias Gipsy.cz 19. a 26. dubna.  Jednalo se o preventivní program v on-line prostředí, kdy Radek sdílel s žáky svůj osobní příběh, své zkušenosti a motivoval je ke smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, agrese a kriminality.

Program  “ Když chceš, tak to dokážeš ! “ žákům ukázal, že svůj osud máme každý ve svých rukou a je na nás, jak s ním naložíme.  Některé věci bohužel ovlivnit nemůžeme, pak se musíme obrátit na odborníky. Věcí, které  máme pod kontrolou, co k sobě pustíme, kým se necháme ovlivnit je hodně. Je to na nás, na naší zodpovědnosti.  Je jen třeba si to uvědomit a chtít udělat změnu. 

Tak pojďme na to

Školní jídelna

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci školy!

Dovoluji si Vás informovat o otevření školní kuchyně od úterý 23.3.2021. Nárok na dotovaný oběd mají všechny děti naší základní školy, které jsou na distanční výuce. Obědy lze objednávat na www.strava.cz, dle standardních pravidel, tedy do 12:30 hodin předchozího stravného dne. Obědy na úterý 23.3.2021 lze objednat do pondělí 12:30 hodin. Objednaný oběd si musí strávník vyzvednout.

Výdej obědů je možný od 10:30 hodin do 12:15 hodin, u vstupu do školní kuchyně.

V případě, že v době výdeje obědů probíhá on-line výuka a strávník si oběd nemůže vyzvednout ve výdejové době, prosím o informaci na telefon 728 643 984 nebo na e-mail serbouskova@zs-rajec.cz, konkrétní dobu vydání oběda lze do určité míry individuálně přizpůsobit.

Prosím všechny příchozí, aby respektovali nařízení o nošení respirátorů. Do školní kuchyně teď vyjma zaměstnanců školní kuchyně nemají strávníci přístup.

Budete-li potřebovat jakékoli informace ohledně stravování, obraťte se na mě prosím na telefonu 728 643 984 nebo na e-mailu serbouskova@zs-rajec.cz

Děkuji Vám

Pavlína Serbousková, vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

 

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

 Thumbnail_banner_na-skolni_web

Odkazy pro podporu domácí výuky

Online procvičování učiva:

Umíme to  a Školákov

Online výukový kanál na youtube - nakladatelství Nová škola, s. r. o, spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku!

A zdarma uvolnilo přístup k online učebnicím pro ZŠ bez instalace zdarma. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa.

Výukový web České televize ČT edu.

Jazyky

Duolingo - Aplikace či procvičování cizích jazyků online - možná jste již dostali link pro připojení se do třídy vašeho učitele cizích jazyků, pokud ne, můžete začít i sami. 

Anglické stránky pro děti - Spousta krátkých videí, příběhů, online her a aktivit pro děti. 

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma.

Matematika a přijímací zkoušky

Zažij radost s matematikou - úlohy pro děti ZŠ

Chemie

VIDA! NA DOMA - desítky hravých pokusů a každou středu od 16:00 navíc spouštíme pravidelné online vysílání plné pokusů.

Tělesná výchova

Tělocvik online - Energické hry, aby se děti zabavily, Průpravná cvičení, aby si budovaly pohybové dovednosti, Taneční videa, aby se nikdy nenudily.
Krokfit videa - online tělocvik.

Další:

Khanova škola je soubor videí, které vytváří učitelé i žáci a zábavnou formou prezentují některou z látek.

Dobyvatel - Strategická a vědomostní online hra pro všechny, kteří si rádi rozšiřují svoje vědomosti z takřka všech oborů.

Dopravní výchova - děti si mohou hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě.

Hudební výchova

Rozpočet ZŠ a MŠ

Investiční příspěvek 2021 ZŠ a MŠ - členění

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 a jeho očekávané plnění

Návrh - rozpočet ZŠ a MŠ 2021

Návrh střednědobý výhled 2022-23 ZŠ a MŠ

Stravování - navýšení limitů pro inkasní platbu

Vážení,
z důvodu navyšování cen potravin a ostatních nákladů bude od 1.9.2020 upravena cena
obědů.
Prosím Vás o navýšení dosavadních limitů inkasních plateb dle doporučení
pro jednotlivé věkové kategorie, viz. limity pro inkasní platby níže.
Zálohová platba na měsíc září 2020 proběhne k 20. a 21.8.2020 ve prospěch účtu
101274596/0300.

Limity pro inkasní platby od září 2020
Děti MŠ 3-6 let 1.300,- Kč /včetně školného/
Děti MŠ 7 let 1.100,- Kč
Děti ZŠ 7-10 let 600,- Kč
Děti ZŠ 11-14 let 700,- Kč
Děti ZŠ 15 let 700,- Kč
Zaměstnanci ZŠ a MŠ 700,- Kč

Děti MŠ od 3-6 let mají stanovenou cenu celodenního stravování ve výši 45,- Kč.
Měsíční částka za stravné je povýšena o 240,- Kč školného. Děti MŠ předškoláci
a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Děti MŠ, kteří ve školním roce dosáhli 7 let věku mají výši celodenního stravování ve výši
47,- Kč.
Děti ZŠ od 7-10 let mají cenu oběda ve výši 27,- Kč
Děti ZŠ od 11-14 let mají cenu oběda ve výši 30,- Kč
Děti ZŠ nad 15 let mají cenu oběda ve výši 31,- Kč

Současně všechny rodiče žádám o kontrolu, zda bylo inkaso provedeno a strávník je od
09/2020 přihlášen ke stravování.

Děkuji Vám a přeji příjemný zbytek prázdnin
Pavlína Serbousková

Rozpočet školy

Schválený plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2020
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020

Návrh rozpočtu

Investiční příspěvek 2020 ZS a MS členění

Návrh rozpočet ZŠ a MŠ 2020

Návrh střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2020

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a jeho očekávané plnění

Rozpočet ZŠ a MŠ

Plán investičních akcí příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020-2021

Školní autobus

Školní autobus bude jezdit od 1. září 2020. V 7:40 hodin odjezd od restaurace U Cihlářů se zastávkou na nádraží. Odpoledne v 13.15 hodin od budovy Základní školy Rájec-Jestřebí. Doprava zdarma.

Sdružení rodičů

Při škole aktivně pracuje sdružení rodičů, které podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a školou. 
Předseda: Lucie Augustinová.

Školská rada

Školská rada ve složení: Mgr. Marie Klimková – předseda, Mgr. Iva Müllerová, Radka Bílková,  Lenka Prokopová, Mgr. Monika Nováková, MVDr. Hana Kuběnová

Rozpočet ZŠ a MŠ

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018
Plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2018
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks