Exkurze do Osvětimi 18. 3. 2019

Je dobré si připomínat události z naší historie. Je dobré být  o dění informován a je dobré si udělat vlastní názor.

Někteří žáci osmých a devátých tříd absolvovali exkurzi do Osvětimi a Březinky a zde jsou jejich reakce.

18.3. jsme se jeli podívat do Polska do koncentračního tábora Osvětim, později také do Březinky. Jeli jsme společně s pár lidma z Brna asi pět hodin. Dlouho jsem přemýšlela, jestli vlastně chci jet a jestli toho nebudu litovat. A nakonec jsem ráda, že jsem jela. Je to strašné, co všechno se tam stalo a jak se to vůbec stát mohlo? To už asi nepochopíme. Každopádně myslím, že je to důležitá část dějin a je nutnost si to připomínat, protože kdybychom si to neopakovali, mohlo by se to stát znovu.                                                 K .Šmerdová

Moc emotivní zážitek. Vyjeli jsme si do Osvětimi, ale cesta byla velkým rozdílem od cíle cesty. Na ten den budu myslet do konce života……                                                            D. Vobejda

V pondělí 18.3. jsme společně se školou z Brna jeli do koncentračního tábora v Osvětimi. Vyjeli jsme ve třičtvrtě na sedm ráno. Do Polska jsme dojeli někdy okolo oběda. Prohlídku jsme měli se slovenskou průvodkyní, která k nám mluvila přes mikrofon. Prošli jsme si bloky a plynovou komoru. Působila strašně. Pak jsme se přesunuli do Březinky. Tam byly hlavně zničené bloky. Domů jsme přijeli po osmé večer.  Znovu bych do Osvětimi nejela.

                                                                                                                              S. Floková


 
 
 
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Seznam přijatých do zs 2019

Peer program na naší škole

Po jarních prázdninách byl na naší škole organizován  v šestém ročníku „peer program“. Jedná se o každoroční událost, kdy starší žáci – deváťáci – zavítají do šestých tříd a ve čtyřech lekcích propagují zdravý životní styl. 
Témata lekcí jsou tato:    1/ zdravý životní styl bez kouření, drog a alkoholu,

                                      2/ nácvik způsobů odmítání,

                                      3/ vysvětlení pojmů škádlení a šikanování,

                                      4/ odlišení reálného života od virtuálního.

Žáci jsou rozděleni do skupin a jejich patroni z 9. tříd jim radí a pomáhají.

Letos proběhla i pátá hodina, kdy si šesťáci sami vypracovali desatero práce na počítači /tj. čeho se vyvarovat při komunikaci ve virtuálnu/. Potom následuje reflexe, kterou napíší jak žáci 6. tříd, tak i žáci 9. tříd.   

                                                                                          Miloslav Staněk


 
 
 
 
 
 

Návštěva Galerie města Blanska

V lednu se třída 7.B zapojila do tvoření příběhu k výstavě Davida Možného Heat Wave v Galerii města Blanska. Pomocí pantomimy a gest ztvárnili pohodu či nepohodu při cestě na dovolenou a poté se pobavili o dnešních globálních problémech souvisejících s oteplováním Země.

Můžeme my něco udělat nebo upozornit na oteplující se klima? Určitě ano. V daný okamžik měli žáci možnost si zvolit heslo nebo slogan, který vytvořily z jejich těl, pomocí písmen na papírovém oblečení. Tuto myšlenku se pak můžeme pokusit naplňovat i v našem každodenním životě.

L. Herčíková a 7.B


 
 
 
 
 
 

Rozpočet ZŠ a MŠ

Plán investičních akcí příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020-2021

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 schválený rozpočet na rok 2018 a jeho očekávané plnění

Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace na roky 2020 - 2021

Plán investičních akcí příspěvkové organizace na rok 2019

Ukončení 9. ročníku česko-slovenského projektu

V pondělí 31. 10. 2018 byl ukončen náš společný česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 1 096 škol, z toho z České republiky 320 škol (33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků).

Za partnerskou školu nám byla přidělena Základní škola Skalité.

Z naší školy se do projektu zapojily sedmé ročníky v hodinách občanské a výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Herčíkové.

Žáci se nechali inspirovat bajkami a vytvořili záložky malované, které zalaminovali a poté záložky tkané z vlny. Napsali průvodní dopis a čekáme na odpověď.

Termín vyhodnocení projektu byl stanoven do 16. 11. 2018.

Vyhodnicení projektu bude zpracováno do komplexního českého vyhodnoceníprojektu, které bude zveřejněno 30. 11. 2018 na webové adrese Knihovny Jiřího Mahena v Brně (http://www.kjm.cz) a na webové stránce Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave.

Vyhodnocení z minulých let si můžete prohlédnout na této webové stránce: http://www.spgk.sk/?9-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly 

20181109_124300 20181011_122315

Beseda o anorexii 15. 10. 2018

V pondělí 15. října  jsme společně s holkami z 8. B byly knihovně. Čekala nás tam beseda  se  spisovatelkou  Petrou  Dvořákovou .  Měla  pro nás  přichystané povídání o anorexii a bulimii, se kterými bojovala . Povídala nám o svých dílech a těžkém životě. Anorexie u ní začala ve čtrnácti letech kvůli problémům s rodiči. Později  kvůli synově nemoci začala anorexii řešit , ač  jí šlo o život. Nechtěla umřít svým synům. Dnes je z ní velmi silná žena. Beseda byla velice zajímavá a velmi přínosná.

                                                                 Valérie Bártová a Kateřina Šmerdová 8.A

 15. října jsme my děvčata z 8.B a 8.A měly besedu v knihovně se spisovatelkou Petrou Dvořákovou. Na besedě nás varovala před anorexií a bulimií, kterou si sama prošla. Povídaly jsme si o tom, jak se může obyčejná dieta s problémy v rodině zvrhnout v nemoc, která nás může ohrozit na životě. Také nám říkala, jaké rozdíly jsou mezi anorektičkou  a bulimičkou. Napsala i knihu, kde popisuje průběh jejího onemocnění a jak se  s ním vypořádala.

     Podle nás všech je paní Petra Dvořáková silná a optimistická žena.

                                                                      Petra  Zahálková a Simona Floková  8.B


 
 

Jurkovičova vila

Osmé ročníky navštívili v souvislosti s výukou výtvarné a občanské výchov, v pátek 5. 10. 2018 v Brně Jurkovičovu vilu. Autorem je Dušan Jurkovič, který tvořil v období secese a moderny a hledal inspiraci v lidovém umění a anglické stylu.  Zavedl zde zcela nové moderní postupy. Budova je složitě členěná. Má řadu přístavků, přístřešků a výklenků, přičemž každá její část měla své využití. Dům je promyšleně zakomponován do krajiny a zejména z venku působí malebně a příjemně.

Prohlídka byla naplánována vzhledem k oslavám vzniku republiky. Měla nám ukázat, jakým stylem se také stavělo a umožnila poodhalit zajímavá místa v Brně.                                             Lenka Herčíková

Ve vile se mi nejvíce líbila hala, protože byla jako jedna z mála vyzdobená dobově. Jiné místnosti mě moc nezaujaly. Místo výstav o panu Jurkovičovi a jeho tvorbě bych se ji pokusila zařídit tak, jak to tam mohlo vypadat za doby, kdy se v ní bydlelo.                                                                         (V.B. 8.A)

V Jurkovičově vile se mi líbil dětský pokoj. Dále jídelna. Také se mi líbila zahrada okolo vily, byla krásná a velká.                                                                                                                             (K.V. 8.B)

Vila byla zajímavá, krásná a zvláštní, ale nikdy bych v ní nechtěla bydlet. Byli tam sice nějaké zajímavosti, ale jinak mě to nebavilo. Paní mluvila hezky.                                                   (Z.P. 8.B)

Bylo to super, bylo to tam pěkné. Nechtěl bych tam bydlet. Ta paní pěkně vyprávěla. (D.B. 8.B)

 


 
 
 
 
 
 

100. výročí založení Československé republiky

Výsledek obrázku pro vlajka českáV letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Významné historické jubileum je spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný Československý stát. U této příležitosti jsme se rozhodli zapojit do akce: ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI - 28. ŘÍJNA 2018.

Dále ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2018 budou na naší škole probíhat projektové dny. Žáci 2. st. ZŠ se budou moci zapsat do několika tematicky zaměřených dílen, kde se jistě dozví spoustu zajímavostí. V Pá 2. 11. 2018 se o své poznatky a výtvory podělí i se žáky 1. st. ZŠ. Moc se na obě akce těšíme.

Beseda o kouření pro osmé a deváté ročníky

Ve středu 26. 9. 2018 jsme absolvovali v rámci výchovy k občanství besedu na téma Kouření, kterou si pro nás připravil pan  Kotouček ze sdružení Elim Letovice.

„Dozvěděli jsme se některé nové informace. Například, že vodní dýmka je škodlivější než normální cigarety, že při kouření zůstávají v plicích nečistoty, že elektrická cigareta je stejně škodlivá jako normální cigareta. Kouření leze hodně do peněz a ničí nám zdraví.“

„Osobně jsem se dozvěděla vše potřebné, abych nezačala kouřit.“

„Některá videa byla dost nechutná.“

„Beseda byla perfektně připravená, zajímavá, vtipná a krásně přednesená a rozhodla jsem se, že nikdy nebudu kouřit.“

„Už předtím se mi to nelíbilo, ale pan Kotouček mi to ještě více znechutil.“

                                                                                                                               (žáci 8.B)

20180926_105641 20180926_110023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ A MŠ RÁJEC – JESTŘEBÍ 5. 9. 2018

Dne 5. 9. 2018 proběhl na naší škole den otevřených dveří, kde si žáci mohli vyzkoušet různé sporty a seznámit se s novými možnostmi jak trávit volný čas. Rodiče si prohlédli naši školu, seznámili se s některými vyučujícími, mnozí využili možnosti vyplnit přihlášky do kroužků pro své děti. Moc děkuji především ochotným vyučujícím, kteří se věnovali dětem na stanovištích (p. uč. Herčík, Polák, Nedoma, Staněk, Dvořák, Hájková, Fielhauer, Nečas, Tůmová), dále třídě 9.A a 9.B, kteří byli k dispozici vyučujícím. A velká pochvala směřuje do zásobovacího centra, kde paní učitelky Hlaváčková, Staňková a žáci 8. A vytvořili kouzelné svačinky a zajistili pitný režim.

Všem děkuji za úžasnou přípravu a rodičům děkujeme za návštěvu. Doufáme, že se uvidíme na dalších akcích pořádaných školou. Všem přeji úspěšný nejen školní rok.

Mgr. Jaroslava Dobešová vedoucí Školního klubu a předseda Relax klubu

Fotky z akce najdete zde. 

Školní autobus

Školní autobus bude jezdit od 3. září 2018. V 7:40 hodin odjezd od restaurace U Cihlářů se zastávkou na nádraží. Odpoledne v 13.15 hodin od budovy Základní školy Rájec-Jestřebí.

Sdružení rodičů

Při škole aktivně pracuje sdružení rodičů, které podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a školou. 
Předseda: Ing. Milan Dobeš.

Školská rada

Školská rada ve složení: Mgr. Marie Klimková – předseda, Mgr. Jana Navrátilová, Radka Bílková,  Lenka Prokopová, Mgr. Monika Nováková, MVDr. Hana Kuběnová

Rozpočet ZŠ a MŠ

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018
Plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2018
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks