Odkazy pro podporu domácí výuky

Online procvičování učiva:

Umíme to  a Školákov

Online výukový kanál na youtube - nakladatelství Nová škola, s. r. o, spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku!

A zdarma uvolnilo přístup k online učebnicím pro ZŠ bez instalace zdarma. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa.

Výukový web České televize ČT edu.

Jazyky

Duolingo - Aplikace či procvičování cizích jazyků online - možná jste již dostali link pro připojení se do třídy vašeho učitele cizích jazyků, pokud ne, můžete začít i sami. 

Anglické stránky pro děti - Spousta krátkých videí, příběhů, online her a aktivit pro děti. 

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma.

Matematika a přijímací zkoušky

Zažij radost s matematikou - úlohy pro děti ZŠ

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Doktor Matika: Zdrama registrace na online kurzy pro žáky 8. a 9. ročníků (Je nutné vložit kód Matika20).
A od čtvrtka, 19. 03. (v 18 hodin) každodenní stream k přijímacím zkouškám na SŠ na YouTube.

Chemie

Videolaboratoř od Efektní chemie - do konce června je možné přehrát videa 52 pokusů z oblasti organické a anorganické chemie. 

Přihlášení (Log in):  jméno: chemieproskoly@gmail.com  heslo: stopthevirus

VIDA! NA DOMA - desítky hravých pokusů a každou středu od 16:00 navíc spouštíme pravidelné online vysílání plné pokusů.

Tělesná výchova

Tělocvik online - Energické hry, aby se děti zabavily, Průpravná cvičení, aby si budovaly pohybové dovednosti, Taneční videa, aby se nikdy nenudily.
Krokfit videa - online tělocvik.

Další:

Khanova škola je soubor videí, které vytváří učitelé i žáci a zábavnou formou prezentují některou z látek.

Dobyvatel - Strategická a vědomostní online hra pro všechny, kteří si rádi rozšiřují svoje vědomosti z takřka všech oborů.

Dopravní výchova - děti si mohou hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě.

Zrušení výuky z důvodu nařízení vlády

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 až do odvolání:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví najdete zde.

Informace o opětovném nástupu do školy prosíme sledujte v médiích, na webu školy či budete informováni přes Edupage.

- Rodiče dětí do 10ti let mají nárok na ošetřovné, pokud se rozhodnou zůstat s dětmi v důsledku zrušení výuky doma.
  Potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny od 8:00 do 13:00. Více informací najdete zde. 

- Školní družina, Školní klub a Školní jídelna jsou pro žáky mimo provoz.

- Žákům budou úkoly pro domácí práci zasílány prostřednictvím Edupage - sledujte prosím rodičovské i žákovské účty, případně se informujte u spolužáků dětí. 

Děkujeme. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Z důvodu nastalé situace a opatření vlády, využijte prosím pro Zápis dětí do 1. ročníku elektronický formulář.
Přihlášku můžete podepsat až při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí.

V krajní variantě můžete formulář vyplnit osobně v kanceláři školy, po předchozí telefonické domluvě (+420 516 432 029).

Děkujeme za pochopení.

Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd podle vyprávění Kláry Brodyové

Příběh dívky, která jako jediná z patnáctičlenné rodiny přežila útrapy transportu, selekci, těžkou práci, mučení i pochod smrti. Její boj o přežití, překonání ztrát příbuzných a přátel, ale především nezlomná vůle přežít v nelidských podmínkách, zaujala i režiséra Stevena Spielberga, ke kterému se díky Klářině sestře vyprávění dostalo, a který z něho některé detaily použil ve svém filmu Schindlerův seznam. V devadesátých letech pak jeho americký štáb natočil Klářino vyprávění pro washingtonské muzeum holocaustu.  (zdroj www.e-region.cz)

Tato inscenace je věnována památce Kláry Lavičkové, rozené Brodyové. Lenka Lavičková je vnučka této paní. Jako malá se příběhem babičky chlubila. Několikrát chtěla babičku pozvat do školy, aby jejím spolužákům povyprávěla její příběh. Ale nápad neuskutečnila. V roce 2008 její babička umřela. Lenka Lavičková nechce, aby odkaz její babičky byl zapomenut, a tak se zrodila myšlenka zpracovat její příběh jako inscenaci především proto, aby se něco takového nemohlo již nikdy opakovat a aby její děti nemusely mít takový strach, jako měla její babička v Osvětimi.

Představení zhlédli žáci 8. ročníku v Divadle Bolka Polívky v Brně v úterý 3. 3. 2020 jako úvodní podnět k tématu, kterému se budou věnovat v hodinách Výchovy k občanství a literatury. Jak tento silný příběh vnímali, si můžete přečíst v následujícím hodnocení.

Na cestě do Brna je provázeli Lenka Herčíková, Ivo Nedoma a Alena Svobodová.

Fo

Ohlédnutí za divadelním představením o holokaustu zpracovali v hodině Čj žáci 8. A

Příběh o Židovce Kláře, která přežila Osvětim. Když si některé ty chvíle představím, tak to muselo být hrozné. Jan K.

Divadlo pojednávalo o Kláře Brodyové a její rodině. Byli to židé a do jejich života zasáhla 2. světová válka. Eliška S.

Chvílemi mi běhal mráz po zádech. Herci dokázali navodit velmi silně tehdejší atmosféru. Dozvěděla jsem se i nové informace o holokaustu. Michaela H.

Dobrý nápad v představení byl sedmiramenný svícen se svíčkami. Jedna svíčka znamenala jeden život člena rodiny Kláry Brodyové. Tato slečna vyznávala židovskou víru a přežila koncentrační tábor. Anežka Z.

Z divadla jsem měla divný pocit a strach, nedokážu si představit, že bych hrála v tom představení, natož že bych to zažila na vlastní kůži. Hodně jsem se lekla, když začali střílet. Karolína G.

Klára Brodyová vedla se svou židovskou rodinou krásný život. Zasáhla do něj 2. světová válka a Klára viděla umírat mnoho lidí, včetně jejich členů rodiny. V Osvětimi vystřídala různé práce – vybalovala kufry transportovaných židů, byla ve skupině červených šátků, kterým se říkalo Karkulky.

Eliška R.

Docela velké divadlo z Litvínova zpracovalo příběh Kláry Brodyové, jejíž příběh připomíná vnučka Lenka Lavičková, která hrála hlavní roli a ztvárnila svou babičku Kláru Brodyovou. Uvědomila jsem si, jak se dnes máme všichni dobře a dalo mi to hodně do života. Doporučila bych představení lidem starším 13 let. Elena P.

Moc se mi líbilo navození židovské atmosféry hudbou a tancem na začátku příběhu. Utkvělo mi v paměti, jak Klára povídala o lidech v Osvětimi, kteří museli skákat zaživa do ohně a tam uhořeli. Příšerné pomyšlení. Eliška P.

Příběh o Kláře a její židovské rodině ze Slovenska se odehrával v letech 1939 – 1945. Nejdříve je odvedli na nádraží, kde je naložili do nákladních vozů pro dobytek a odvezli do Osvětimi. Postupně skoro všichni z té rodiny zemřeli. Klára přežila a po osvobození rudou armádou se vrátila domů, kde se setkala se sestrou a její rodinou, kteří se schovali ještě před transportem, a tak přežili. Z reproduktorů v divadle zněly průběžně informace o válečných událostech a písně, mezi nimiž byly i 2 české – Jen pro ten dnešní den a Dívka v modrém. Ihned jsem si představil Oldřicha Nového. Daniel M.

 

Kláru spolu s její rodinou deportovali do Osvětimi. Rozdělili je na ty, kteří mohou pracovat a kteří nemohou. Kláre šla pracovat. Nakazila se i skvrnitým tyfem, ale díky kamarádkám a české minerálce se uzdravila. Poté co spáchal Hitler se svojí ženou sebevraždu, byl tábor osvobozen. Na cestě zpět domů potkala svého muže a setkala se zbytkem rodiny. Anna V.

 

Z divadla jsem odcházela se smíšenými pocity. Divadlo bych doporučila silnějším povahám. Často mi běhal mráz po zádech. Kateřina H.

 

Měla jsem chuť brečet, chtěla jsem ty lidi zachránit. Cítila jsem, jak se dostávám do toho příběhu, neměli to lehké, to zlo a ty útrapy. Vzala jsem si z toho ponaučení, a to je víra a přátelství mezi lidmi, jsou velmi silné. Nejsmutnější moment byl ten, když jim došel v Osvětimi plyn, na zabíjení lidí, a tak je začali pálit zaživa v ohni. Natálie S.

 

Ve dvou se to lépe táhne

Trocha teorie nikoho nezabije  

Tandemová výuka je párová výuka, kde hodinu vedou 2 učitelé. Pro učitele je velmi inspirativní a inovativní. Můžeme se od svých kolegů mnohému přiučit, doplňujeme se, ale také podporujeme individualizaci v přístupu k žákům. Tandemová výuka je dynamičtější, pestřejší, více aktivizační a kreativnější pro žákovské myšlení i pro práci pedagoga.  
Jedná se o jednoduchý způsob, jak udržet pozornost žáků a podpořit jejich kritické myšlení. Velmi důležitou součástí je nejen příprava, plánování, ale především následná reflexe práce učitele i práce žáků. Velkou roli v celém tandemu hraje i spontánnost a vzájemná spolupráce. Vzniká tak úžasný monitoring výchovně vzdělávacího procesu.   

 

Tandemová výuka u nás ve škole 

 

V rámci výuky Výchovy k občanství, prevence sociálně patologických jevů volby povolání jsme pozvali do školy lektorky z Centra vzdělávání všem (CVV), které se věnují mimo jiné dalšímu vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství. Pavla a Veronika k nám zavítaly vícekrát. Nejdříve samy vedly dvouhodinový blok se žáky 7. ročníku na téma Sebepoznání, později se staly supervizorkami pro tandemovou výuku paní učitelky Lenky Herčíkové a Aleny Svobodové. Sledovaly metodiku, komunikaci, spolupráci, reakce žáků. Pro žáky 8. ročníku jsme připravily stejným způsobem program na téma Trh práce. Závěrečná reflexe potvrdila spokojenost na všech zúčastněných stranách.  

 

Při závěrečné reflexi zaznělo ze strany žáků pozitivní hodnocení výběru tématu, přítomnosti 2 učitelů, pestřejšímu průběhu hodiny, většímu prostoru pro diskuzi a aktivnějšímu zapojení většiny žáků.  

 

Cílem naší výuky bylo především uvědomění si důležitosti vzdělávání. Pokud se nám učitelům podaří žáky zaujmout a pozitivně motivovat, vzdělání se stane příjemnou součástí našeho života. Celý život se učíme novým věcem, věda a technika se posouvá nezadržitelně vpřed a my s ní musíme držet krok. Právě na základní škole vzniká vztah k celoživotnímu vzdělávání. Chceme jít cestou moderních, ale přirozených metod, které pomohou žákům zažít úspěch a při kterých si uvědomí včas své silné stránky, které budou nadále rozvíjet. To je i podstatou kariérového poradenství, které má své místo již na ZŠ.  

 

Ráda bych zmínila velkou radost a spokojenost z párové výuky s kolegyní Lenkou Herčíkovou. Oceňuji její klidný a velmi empatický projev, individualizaci ve výuce a stejné naladění při komunikaci se žáky. Při závěrečné reflexi se supervizorkou Pavlou zaznělo mnoho pozitivního a pro nás obě konstruktivního, co můžeme ještě v naší práci vylepšit a posunout dál. Díky za supervizi, díky za možnost vylepšovat pedagogické dovednosti a díky vedení školy za inovativní přístup k naší práci. Díky žákům za jejich vnímavost, otevřenost a pohodové dopoledne.  

 

 

 

Fotografie č. 1 

Zahájení programu Trh práce pod vedením lektorek Pavly a Veroniky z Centra vzdělávání všem, domluva pravidel skupiny a vzájemné představení  

 

 

 

Fotografie č. 2  Aktivita: Povolání podle abecedy, práce  s ,,Kartami kivi“, brainstorming 

 

 

Fotografie č. 3 

Nápadů měli žáci 8. A opravdu mnoho, žádné písmeno nezůstalo bez názvů povolání. 

 

 

 

Fotografie č. 4 

Aktivita: Kde pracují moji rodiče? Zařazení povolání podle oblastí - zdravotnictví, výrobní odvětví, služby, státní správa, obchod 

 

 

 

Ohlédnutí za tandemovou výukou věnovanou kariérovému poradenství napsala Alena Svobodová 

 

Po dětech mnohdy požadujeme zpětnou vazbu po programu, která je velkým přínosem pro další plánované aktivity. Proto bych také ráda pár slovy ohodnotila spolupráci s Alenou Svobodovou v tandemové výuce. Předem děkuji za možnost nahlédnutí do práce Centra vzdělávání všem. Je dobré spolupracovat s organizacemi mimo školu, ale ze zkušenosti vím, že je třeba vybírat kvalitní partnery, čímž CVV jistě je.  

Spolupráce byla velmi motivující, kreativní a rozhodně měla smysl.  Děkuji také Aleně za perfektně napsané ohlédnutí za aktivitami, protože se máme čím pochlubit a mnohdy to neděláme.                                                                                          Lenka Herčíková                                                

 

 

 

Beseda s Radimem Uzlem

Radim Uzel je český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, a vysokoškolský pedagog. Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. V březnu oslaví 80. narozeniny a i v tomto úctyhodném věku dokáže zaujmout mládež svým vypravováním o tématu, které je v dnešní době zkreslováno neodbornou veřejností nebo v opačném případě stále tabuizováno. Žáci naší školy měli možnost tuto osobnost poznat osobně a o lidské sexualitě vyslechnout mnoho zajímavého.

   225px-radim_uzel (Zdroj: Wikipedie)

Beseda s panem Radimem Uzlem, které se zúčastnili žáci obou tříd 9. ročníku, se uskutečnila v listopadu 2019 v Divadle Bolka Polívky v Brně. Ohlédnutí zúčastněných žáků za 60 minutami věnovaným lidské sexualitě si můžete přečíst v následujícím textu. 

Co žáky oslovilo?

Nebylo nic, co mě by mě vyloženě oslovilo, vše už jsem tak nějak věděla buď od rodičů, nebo od kamarádů. Pan Uzel mě zaujal svými zkušenostmi a příběhy, které se mohou stát komukoli z nás. Zazněly příběhy ze života lidí, kterým pomáhal jako lékař a oslovil mě způsob jeho podání. Nebylo to trapné, ale upřímné, otevřené a ze života. Některými historkami se snažil odlehčit atmosféru a to mě oslovilo, není lehké o sexu mluvit před plným divadlem teenagerů. Je fajn, že o sexualitě dokáže pan Uzel veřejně mluvit.

Co žáky zarazilo / překvapilo?

Žena nejčastěji otěhotní během poloviny 28 dní, kdy máme dostat menstruaci.

Malé děti ve Švédsku nafukují již v MŠ kondomy, aby se s nimi seznámily a v dospělosti se je nebály používat.

Že kuřačky nemůžou brát hormonální antikoncepci, jinak jsou ohroženy na životě.

Příběh s oslavou 15. narozenin – příběh holky, kterou kluci znásilnili, ale nakonec se dostala před soud ona.

Příběh s pastelkou (že si malá děvčátka strkají do pohlavních orgánů různé věci, např. tu progresku).

Pan Uzel vše říkal na rovinu. Mluvil o své profesi a o intimních věcech úplně normálně, jako kdyby to nic nebylo.

Přijde mi divné, že je pro užívání hormonální antikoncepce, není to úplně zdravé. Ale každý má svůj názor.

Zarazila mě informace o populační politice v Číně, kde mohou mít rodiče pouze jedno dítě. Napadlo mě, co kdyby měli rodiče dvojčata?

V nějaké zemi se jako antikoncepce používal krokodýlí trus.

Zarazila mě informace o délce mužského penisu. Velmi velký penis může způsobit partnerce bolest při sexu.

Zajímavá byla historka o přilepení předkožky sekundovým lepidlem. Určitě to nezkoušet!

Již v 8. měsíci v těhotenství se rozhodne, zda bude člověk homosexuálně orientovaný.

Co si během besedy žáci uvědomili?

Nejlepší ochrana je kondom s chemickou antikoncepcí dohromady.

Nic moc nového, jen jsem si zase uvědomila, jak je důležité dávat na sebe pozor.

Ochrana v sexuálním životě je důležitá. Že sexuální život není lehký.

Došlo mi, že těhotenství není jen tak a že mám na sebe dávat pozor.

Že v každé zemi je na antikoncepci pohlíženo jinak a od toho se odvíjí i počet interupcí (vysoký počet uživatelek antikoncepce vede k malému počtu interupcí a naopak)

Sex je docela nebezpečná věc. Sex je naprosto normální součást života a je přirozené o sexuálním životě mluvit. Vše se v životě může změnit během pár minut, při sexu to platí také.

Jsem ráda, že žiju ve vyspělé zemi, kde je rozvinuté zdravotnictví a mohu užívat antikoncepci.

Nebudu se bát si jít koupit kondom, není to nic divného, ale důkaz, že jsem zodpovědný a myslím na své zdraví.

Co využijí žáci v životě?

Do života se mi to bude hodit, protože vše, co říkal, může potkat i nás. A hlavně slyšeli jsme to od odborníka, sexuologa pana Radima Uzla.

Chemickou antikoncepci, musím se v životě při sexu chránit. Určitě budu praktikovat způsoby ochrany, kondom mě ochrání především před pohlavními nemocemi. Takže kondom vyhrává.

Určitě antikoncepci, ale nechtěla bych hormonální, ale aby kluk používal taky ochranu.

Při pohlavním styku se budu vždy chránit. Vždy mít pohlavní styk s kondomem.

To že vím, že je kondom nejbezpečnější ochrana a zároveň obrana proti pohlavním nemocem.

Pokud budu kouřit, nemohu používat hormonální antikoncepci.

 

Závěrem bychom našim žákům a žákyním popřáli jen to příjemné a co nejméně problémů spojených se zahájením sexuálního života. Nebojte se, zvládli to všichni. 

Na akci žáky doprovázely Lenka Herčíková,  Vlasta Staňková a Alena Svobodová

Rozpočet školy

Schválený plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2020
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020

Návrh rozpočtu

Investiční příspěvek 2020 ZS a MS členění

Návrh rozpočet ZŠ a MŠ 2020

Návrh střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2020

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a jeho očekávané plnění

Vánoční jarmark

Animační dílna

Na svatého Martina třída 9. A absolvovala animační dílnu v kině Scala v Brně. Seznámili se s postupy klasické animace a prakticky si je vyzkoušeli. Vzniklo pět krátkých filmů, kdy žáci snímali 12 obrázků na jednu sekundu. Práce všechny bavila a rozhodně se do Scaly ještě vrátíme.                   L. Herčíková


 
 
 
 
 

Beseda - Nemoc zvaná šikana

Sedmé ročníky absolvovaly 11. 11. 2019 besedu na téma Nemoc zvaná šikana. Přijel za námi pan Kotouček z Elim Letovice, který svým citlivým a vtipným způsobem  dokáže upoutat pozornost.

 Tady jsou reakce některých žáků:

Líbilo se mi, jak měl pan Kotouček besedu připravenou. Byla to sranda, i když to bylo docela vážné téma. Spoustu věcí jsem si odnesla. Jsem ráda, že se takové věci u nás ve třídě nedějí. Šikana je hnusárna! Je mi líto lidí, kteří si tím procházejí. Od teď vím, jak jim můžu pomoci.            R.F.

Když by někdo někoho šikanoval, tak bych šel za dospělou osobou, které věřím. Beseda se mi líbila, protože jsem se dozvěděl, jak šikanu poznat.                                                                             H.V.

Včera se mi beseda moc líbila a dozvěděl jsem se, že můžu druhému ublížit slovem více než pěstí.      P.W.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Záložky do knížek

Letos se sedmé ročníky již podruhé zapojily v rámci hodin VV do projektu Záložka do knihy spojuje školy 2019, jehož tématem bylo List za listem – baví nás číst.  Letos nám byla vybrána partnerská škola z Prievidzy. Musím pochválit všechny žáky, kteří posílali s velmi zdařilými záložkami také dopisy. Přikládám dopis od dětí z Prievidzy.

Ahojte kamaráti z Českej republiky!

Sme žiaci 6.B a 7.A triedy z města Prievidza na Slovensku. Chodíme na Základnú školu Dobšinského, kde sa nám veľmi páči. Máme v škole mestskú knižnicu, materskú školku,technickú školku pre malých žiakov, keramickú dielňu na tvorbu keramiky, dielňu na vyučovanie technických predmetov, výtvarnú učebnu a mnoho ďalších skvělých miestností, v kterých nie je vyučovanie také nudné jako v triede J Ak sa pozriete do mapy, uvidíte, že hneď neďaleko našej Prievidze sa nachádzajú Bojnice. Máme tam krásný zámok, zoologickú záhradu, parádnu vyhliadkovú vežu s mega ihriskom, krásne kúpele na prechádzku a odpočinok. Určit esa k nám príďte niekedy pozrieť a všetko si popozeráme spolu!

Sme veľmi radi, že sme sa zapojili do tejto milej súťaže a že prostredníctvom nejVás možeme potešit našim záložkami. Jasnačka, že nie všetky sú dokonalé, ale snažili sme sa obidve triedy čo najviac. |Preto dúfame, že sa Vám budú páčiť.

Prajeme Vám krásny deň J  Žiaci zo 6.B a 7. A


 

Adaptační pobyty šestých ročníků

I v letošním roce jsme pořádali adaptační pobyty nově vzniklým šestým ročníkům v Jedovnicích. Termíny byly říjnové. Žáci ve všech třídách byli velmi aktivní a zapojovali se do různých aktivit s elánem a chutí. Byl to velmi smysluplně a radostně strávený čas.      

Tady jsou reakce některých žáků:

„Když jsme přijeli, tak jsme se ubytovali a hráli jsme hry. Nejvíc mě bavilo batikování triček a focení. Byla tam legrace. Nic mi tam nechybělo. Moc se mi tam líbilo. Také jsem se skamarádila s holkama, se kterýma jsem se moc nebavila. Klidně bych jela znovu.“

„Na adaptačním pobytu se mi moc  líbilo. Hráli jsme moc super hry, tak například, mně se nejvíc líbila hra na Vlky a ovce, nebo když jsme přenášeli židle a nikdo nás nesměl slyšet. Moc mě bavilo i focení a malování triček savem.“

„Líbilo se mi: autobus, ovce a vlci, savovat trička, noční hledání říkadel, chutnali mi obědy, měli tam dobrý čaj, naštval jsem se na kamaráda, ale s tím jsem se pak skamarádil. Bavilo mě tam všechno a všechny hry.“


 

Rozpočet ZŠ a MŠ

Plán investičních akcí příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020-2021

Školní autobus

Školní autobus bude jezdit od 2. září 2019. V 7:40 hodin odjezd od restaurace U Cihlářů se zastávkou na nádraží. Odpoledne v 13.15 hodin od budovy Základní školy Rájec-Jestřebí.

Sdružení rodičů

Při škole aktivně pracuje sdružení rodičů, které podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a školou. 
Předseda: Lucie Augustinová.

Školská rada

Školská rada ve složení: Mgr. Marie Klimková – předseda, Mgr. Jana Buřtová, Radka Bílková,  Lenka Prokopová, Mgr. Monika Nováková, MVDr. Hana Kuběnová

Rozpočet ZŠ a MŠ

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018
Plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2018
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks