Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zde na webu školy bude od 1. dubna 2021 k dispozici odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte do 1. ročníku ZŠ. Po vyplnění přihlášky Vám přijde potvrzovací e-mail s unikátním kódem. Přihlášku netiskněte, vytiskneme ji my a vy ji podepíšete – pokud epidemiologická situace dovolí – v den zápisu, který se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 13:30 do 16:30 ve III. poschodí ZŠ Rájec-Jestřebí.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky, bude k dispozici v papírové formě v budově MŠ a ke stažení na webu naší školy v sekci dokumenty (Žádost k zápisu a Zápisní list).

O případných změnách budete včas informování.

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

 

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

 Thumbnail_banner_na-skolni_web

Odkazy pro podporu domácí výuky

Online procvičování učiva:

Umíme to  a Školákov

Online výukový kanál na youtube - nakladatelství Nová škola, s. r. o, spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku!

A zdarma uvolnilo přístup k online učebnicím pro ZŠ bez instalace zdarma. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa.

Výukový web České televize ČT edu.

Jazyky

Duolingo - Aplikace či procvičování cizích jazyků online - možná jste již dostali link pro připojení se do třídy vašeho učitele cizích jazyků, pokud ne, můžete začít i sami. 

Anglické stránky pro děti - Spousta krátkých videí, příběhů, online her a aktivit pro děti. 

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma.

Matematika a přijímací zkoušky

Zažij radost s matematikou - úlohy pro děti ZŠ

Chemie

VIDA! NA DOMA - desítky hravých pokusů a každou středu od 16:00 navíc spouštíme pravidelné online vysílání plné pokusů.

Tělesná výchova

Tělocvik online - Energické hry, aby se děti zabavily, Průpravná cvičení, aby si budovaly pohybové dovednosti, Taneční videa, aby se nikdy nenudily.
Krokfit videa - online tělocvik.

Další:

Khanova škola je soubor videí, které vytváří učitelé i žáci a zábavnou formou prezentují některou z látek.

Dobyvatel - Strategická a vědomostní online hra pro všechny, kteří si rádi rozšiřují svoje vědomosti z takřka všech oborů.

Dopravní výchova - děti si mohou hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě.

Hudební výchova

Rozpočet ZŠ a MŠ

Investiční příspěvek 2021 ZŠ a MŠ - členění

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 a jeho očekávané plnění

Návrh - rozpočet ZŠ a MŠ 2021

Návrh střednědobý výhled 2022-23 ZŠ a MŠ

Stravování - navýšení limitů pro inkasní platbu

Vážení,
z důvodu navyšování cen potravin a ostatních nákladů bude od 1.9.2020 upravena cena
obědů.
Prosím Vás o navýšení dosavadních limitů inkasních plateb dle doporučení
pro jednotlivé věkové kategorie, viz. limity pro inkasní platby níže.
Zálohová platba na měsíc září 2020 proběhne k 20. a 21.8.2020 ve prospěch účtu
101274596/0300.

Limity pro inkasní platby od září 2020
Děti MŠ 3-6 let 1.300,- Kč /včetně školného/
Děti MŠ 7 let 1.100,- Kč
Děti ZŠ 7-10 let 600,- Kč
Děti ZŠ 11-14 let 700,- Kč
Děti ZŠ 15 let 700,- Kč
Zaměstnanci ZŠ a MŠ 700,- Kč

Děti MŠ od 3-6 let mají stanovenou cenu celodenního stravování ve výši 45,- Kč.
Měsíční částka za stravné je povýšena o 240,- Kč školného. Děti MŠ předškoláci
a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Děti MŠ, kteří ve školním roce dosáhli 7 let věku mají výši celodenního stravování ve výši
47,- Kč.
Děti ZŠ od 7-10 let mají cenu oběda ve výši 27,- Kč
Děti ZŠ od 11-14 let mají cenu oběda ve výši 30,- Kč
Děti ZŠ nad 15 let mají cenu oběda ve výši 31,- Kč

Současně všechny rodiče žádám o kontrolu, zda bylo inkaso provedeno a strávník je od
09/2020 přihlášen ke stravování.

Děkuji Vám a přeji příjemný zbytek prázdnin
Pavlína Serbousková

Rozpočet školy

Schválený plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2020
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020

Návrh rozpočtu

Investiční příspěvek 2020 ZS a MS členění

Návrh rozpočet ZŠ a MŠ 2020

Návrh střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2020

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a jeho očekávané plnění

Rozpočet ZŠ a MŠ

Plán investičních akcí příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020-2021

Školní autobus

Školní autobus bude jezdit od 1. září 2020. V 7:40 hodin odjezd od restaurace U Cihlářů se zastávkou na nádraží. Odpoledne v 13.15 hodin od budovy Základní školy Rájec-Jestřebí. Doprava zdarma.

Sdružení rodičů

Při škole aktivně pracuje sdružení rodičů, které podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a školou. 
Předseda: Lucie Augustinová.

Školská rada

Školská rada ve složení: Mgr. Marie Klimková – předseda, Mgr. Iva Müllerová, Radka Bílková,  Lenka Prokopová, Mgr. Monika Nováková, MVDr. Hana Kuběnová

Rozpočet ZŠ a MŠ

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018
Plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2018
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks