Cestovatelský klub

Cestovatelský klub při školním klubu zahájí činnost od října 2018.

Činnost by měla spočívat v organizování cestovatelských besed, ať už cestovatelů z řad externistů, nebo nejlépe přímo žáků, hodlajících se podělit o své zážitky.

Tematická odpoledne by mohla být okořeněna ochutnávkou pokrmů, typických pro zmiňované regiony, společně připravených ve školní kuchyni.

Čas od času se uspořádá odpolední vycházka do okolí.

Zájemci si vyzkoušejí práci s mapami a zajímavými cestovatelskými stránkami.

Žáci mohou představit své prázdninové plány.

Logická olympiáda

Vážení rodiče, milí žáci! Rádi bychom obnovili tradici účasti žáků naší školy v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V minulých školních letech se naši žáci této olympiády zúčastňovali a dokonce jedna žákyně postoupila i do krajského kola! Soutěž je určena pro všechny žáky školy od 1. ročníku až po 9. třídu! Každý soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2018 - proto neváhejte a registrujte se!!! Rodiče prosíme o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Základní kolo olympiády bude pro registrované žáky probíhat online ve dnech 1.-7. října 2018 (žáci prvního stupně ZŠ) a 8.-14. října 2018 (žáci druhého stupně). Řádně registrovaným žákům naší školy bude umožněno zúčastnit se základního online kola přímo v rámci výuky. S případnými dotazy se obracejte na školního speciálního pedagoga Mgr. Andreu Filipiovou 

Leták zde.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ A MŠ RÁJEC – JESTŘEBÍ 5. 9. 2018

Dne 5. 9. 2018 proběhl na naší škole den otevřených dveří, kde si žáci mohli vyzkoušet různé sporty a seznámit se s novými možnostmi jak trávit volný čas. Rodiče si prohlédli naši školu, seznámili se s některými vyučujícími, mnozí využili možnosti vyplnit přihlášky do kroužků pro své děti. Moc děkuji především ochotným vyučujícím, kteří se věnovali dětem na stanovištích (p. uč. Herčík, Polák, Nedoma, Staněk, Dvořák, Hájková, Fielhauer, Nečas, Tůmová), dále třídě 9.A a 9.B, kteří byli k dispozici vyučujícím. A velká pochvala směřuje do zásobovacího centra, kde paní učitelky Hlaváčková, Staňková a žáci 8. A vytvořili kouzelné svačinky a zajistili pitný režim.

Všem děkuji za úžasnou přípravu a rodičům děkujeme za návštěvu. Doufáme, že se uvidíme na dalších akcích pořádaných školou. Všem přeji úspěšný nejen školní rok.

Mgr. Jaroslava Dobešová vedoucí Školního klubu a předseda Relax klubu

Fotky z akce najdete zde. 

Studovna

Již více než rok je žákům zpřístupněna nová studovna. O volných hodinách zde mohou najít zázemí. K dispozici mají počítače, výběr literatury, odborné i zábavné časopisy. Hrají deskové i jiné hry.

Studovna slouží dětem nejen jako místo odpočinku, bude využívána i v některých hodinách pro zpestření výuky.

Děkujeme Sdružení rodičů za zakoupení současné dětské literatury.

                                                                                               Mgr. Martina Kalíková

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029