Platba stravného

Jak si zřídím inkasní platbu?

Na svém bankovním účtu vytvořte tzv. souhlas s inkasem (povolení k inkasu) k 20. dni v měsíci. Tento souhlas je ve prospěch účtu školní jídelny, který má číslo 101274596/0300. Nezadávejte žádný variabilní, specifický nebo konstantní symbol. Limit platby omezte dle jednotlivých kategorií a to:

Mateřská škola 3-6 let – 1.300,- Kč /včetně platby školného/

Mateřská škola 7 let – 1.100,- Kč

Základní škola 7-10 let – 600,- Kč

Základní škola 11-14 let – 700,- Kč

Základní škola 15 a více let – 700,- Kč

Pracovníci ZŠ a MŠ – 700,- Kč

Některé banky ještě vyžadují povolený počet opakování plateb, v tom případě nastavte jednou měsíčně. Povolení k inkasu časově neomezujte. Až strávník ukončí stravování, povolení zrušíte.

Jakým způsobem se evidují platby stravného ve školní jídelně?

Každému strávníkovi je při registraci do školní jídelny vytvořeno jeho osobní konto, jednoznačně identifikované tzv. číslem strávníka. Inkaso z vašeho bankovního účtu se provádí k 20. dni v měsíci. V případě, že inkaso neprošlo, jsou obědy na příští měsíc odhlášeny a inkasní platba stornována.

Pokud si oběd neodhlásím a nejdu na něj, musím za ně platit?

Ano, samozřejmě musíte, protože obědy, které nejsou odhlášeny, se uvaří a připraví k výdeji. Jestliže tedy na obědy nechodíte, pak vám propadají a zbytečně přicházíte o své peníze.

Zjistím-li nesrovnalost ve vyúčtování, jak a kdy ji mám reklamovat?

Reklamujte ji v kanceláři u vedoucí stravování, a to nejlépe ihned po obdržení výpisu. Dohledávání po několika měsících je technicky i časově velmi náročné.

Musím přes prázdniny rušit souhlas s inkasem?

Nemusíte, na červenec a srpen se inkaso neprovádí / v případě, že máte uhrazené veškeré nedoplatku). První inkaso na následující školní rok proběhne 20. srpna.

Platím obědy dvěma či více dětem. Musím mít dva souhlasy k inkasu?

Nemusíte, stačí jen jeden. Pozor ale na nastavený limit na inkasovanou částku (ten musí pokrývat dvojnásobek běžně inkasované částky za obědy) a počet opakování v měsíci (2×).

Moje dítě nemá oběd, protože neprošlo inkaso. Jak je to možné?

K tomuto nepříjemnému stavu může dojít několika způsoby. Je nutné zkontrolovat, zda má jídelna vaše správné číslo účtu (stává se, že rodiče změní banku, aniž by nás informovali, takže se pokoušíme inkasovat ze starého, již neexistujícího účtu). Dále je třeba ověřit, zda skutečně máte zřízen souhlas s inkasem (tedy ne trvalý příkaz nebo příkaz k inkasu); pokud ano, zda nemáte nastaven příliš nízký limit pro inkasovanou částku; občas se stane, že rodiče povolí inkaso do určité částky (např. 1000 Kč) na rok, ale správně ho měli povolit na měsíc. V případě, že je všechno v pořádku, musíte kontaktovat svou banku s žádostí o vysvětlení.

Školní jídelna dostává pouze informaci o tom, že se inkaso nepodařilo provést.

Neprošlo nám inkaso, co teď?

Pro vyřešení problému kontaktujte vedoucí stravování e-mailem: serbouskova@zs-rajec.cz nebo na telefonu 728 643 984.

Poté, co Vám bude sdělena aktuální výše zálohy na stravné následujícího měsíce, pošlete jednorázovým příkazem k úhradě na účet 101274596/0300 uvedenou částku (nebojte se, případný přeplatek vám bude zaúčtován do příští zálohy).

Je nesmírně důležité, abyste uvedli evidenční číslo strávníka jako variabilní symbol! Bez tohoto symbolu nemůžeme platbu přiřadit.

Pro okamžité řešení lze ve výjimečných případech uhradit částku také v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování.

Jak mám rozumět měsíčnímu vyúčtování?

Počáteční stav konta udává, kolik peněz bylo na účtu strávníka první den v daném měsíci. Předpis za stravu vyčísluje cenu obědů, které byly v daném měsíci objednány a uvařeny. Konečný zůstatek konta udává stav účtu poslední den daného měsíce; tato částka se bude shodovat příští měsíc s počátečním stavem konta. Dále se ve výpisu objevují řádné platby (inkaso, přeplatky), event. také mimořádné platby na účet.

Kolik stojí jeden oběd?

Ceny obědů platné od 1.9.2020:

Mateřská škola:
3-6 let celodenní stravné 45,- Kč
7 let přesnídávka celodenní stravné 47,- Kč

Základní škola:
7-10 let oběd 27,- Kč
11 – 14 let   oběd 30,- Kč
15 a více let oběd 31,- Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks