O nás

Školní rok 2019/20

Základní škola: 393 žáků, 19 tříd, 53 zaměstnanců, 4 oddělení školní družiny

Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koumar
Zástupce ředitele:

Mgr. Naděžda Růžičková, Mgr. Veronika Tůmová

Ekonom školy: Bc. Romana Bezděková
Sekretariát školy: Ludmila Dobešová

Učitelé

Třídní učitelé: Netřídní učitelé:
1. A    PaedDr. Věra Dobiášková Mgr. Iva Müllerová – výchovný poradce
1. B    PaedDr. Jaroslava Skotáková  Miloslav Staněk 
2. A    Mgr. Blanka Nezvalová Mgr. Veronika Bílková
2. B    Mgr. Marie Klimková

Mgr. Lenka Herčíková - metodik prevence

3. A   Mgr. Ilona Konečná Mgr. Pavel Dvořák
3. B    Mgr. Dagmar Urbánková Mgr. Jaroslava Dobešová
4. A     Mgr. Marie Müllerová Mgr. Alena Svobodová

4. B    Mgr. Jana Buřtová (Navrátilová)

Mgr. Libor Bouda
5. A    Mgr. Petra Hénková Mgr. Petra Resová
5. B    Mgr. Jana Králíková Mgr. Markéta Sedláková – speciální pedagog 
6. A   Mgr. Petra Resová Daniel Tintěra – asistent pedagoga
6. B    Mgr. Soňa Hlaváčková Lucie Trávníčková - asistent pedagoga
6. C   Mgr. Martina Kalíková PaedDr. Ivo Nedoma – asistent pedagoga
7. A   Mgr. Eva Novotná      Ing. Jana Babjárová - asistent pedagoga
7. B   Mgr. Hana Vodáková    Zdena Hájková - asistent pedagoga
8. A   Mgr. Michal Polák - metodik ICT   Mgr. Veronika Váradi (Sedláková) - asistent pedagoga
8. B    Mgr. David Herčík  
9. A    Mgr. Vlasta Staňková  
9. B     Mgr. Jan Nečas  

Školní družina:

Školní jídelna:

Školní kantýna:

Jana Fránková Pavlína Serbousková - vedoucí ŠJ Lenka Karandyszewská
Dagmar Nedomová Jiřina Jedličková - vedoucí kuchařka  
Bc. Simona Feilhauer Jiřina Ševčíková - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Mgr. Veronika Varadi (Sedláková) Simona Novotná - kuchařka Petr Janík - školník
  Martina Vintrová - kuchařka Zuzana Briedová - úklid
  Helena Písaříková - kuchařka Ivana Holcová - úklid
  Marie Slezáková - kuchařka Hana Musilová - úklid
    Dagmar Součková - úklid

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks