O nás

Školní rok 2021/22

Základní škola: 444 žáků, 21 tříd, 4 oddělení školní družiny

Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koumar
Zástupce ředitele:

Mgr. Iva Müllerová, Mgr. Veronika Tůmová

Ekonom školy: Bc. Romana Bezděková
Sekretariát školy: Ludmila Dobešová

Učitelé

Třídní učitelé: Netřídní učitelé:
1. A   Mgr. Blanka Nezvalová Mgr. Iva Müllerová – výchovný poradce
1. B   Mgr. Marie Klimková Mgr. Markéta Hudcová – speciální pedagog, výchovný poradce pro 1. st
  Mgr. Lenka Herčíková - metodik prevence
2. A    Mgr. Ilona Konečná  Mgr. David Herčík
2. B    Mgr. Dagmar Urbánková 

Mgr. Vlasta Staňková

2.C     Mgr. Olga Šulová    Mgr. Alena Svobodová 
3. A    Mgr. Marie Müllerová Mgr. Petra Hénková
3. B    PaedDr. Jaroslava Skotáková Mgr. Jan Nečas - metodik ICT
4. A    Mgr. Veronika Bílková Petr Dušek

4. B    Mgr. Lucie trávníčková

Mgr. Anežka Vymyslická
5. A     Mgr. Aneta Němcová  
5. B    Mgr. Jana Králíková
Bc. Simona Feilhauer - asistent pedagoga
6. A   Mgr. Monika Alexová Daniel Tintěra 
6. B    Mgr. Pavel Dvořák Dis. Dagmar Kakáčová - asistent pedagoga
7.A   Mgr. Pavla Henrychová PaedDr. Ivo Nedoma – asistent pedagoga
7. B    Mgr. Jaroslava Dobešová Ing. Jana Babjárová - asistent pedagoga
7. C   Mgr. Libor Bouda   Zdena Hájková - asistent pedagoga
8. A   Mgr. Petra Resová Miloslav Staněk - asistent pedagoga
8. B   Mgr. Soňa Hlaváčková Mgr. Veronika Váradi 
8. C    Mgr. Martina Kalíková Petra Koudelková - asistent pedagoga
9. A    Mgr. Eva Novotná  Mgr. Aneta Mančíková  - asistent pedagoga
9. B   Mgr. Hana Vodáková   Bc. Lenka Smolíková - asistent pedagoga, ŠD
  Nikola Škvareninová - asistent pedagoga

Školní družina:

Školní jídelna:

Školní kantýna:

Jana Fránková Pavlína Serbousková - vedoucí ŠJ Lenka Karandyszewská
Dagmar Nedomová Marie Slezáková - vedoucí kuchařka  
  Jana Fojtová - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Mgr. Veronika Varadi Simona Novotná - kuchařka Petr Janík - školník
  Jitka Dočekalová - kuchařka Zuzana Briedová - úklid
  Helena Písaříková - kuchařka Ivana Holcová - úklid
    Hana Musilová - úklid
    Dagmar Součková - úklid
    Ladislav Kalas - správce PC

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks