O nás

Školní rok 2017/2018

Základní škola: 371 žáků, 18 tříd, 49 zaměstnanců, 4 oddělení školní družiny

Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koumar
Zástupce ředitele: Mgr. Naděžda Růžičková
Ekonom školy: Andrea Vladíková
Sekretariát školy: Ludmila Dobešová

Učitelé

Třídní učitelé:

Netřídní učitelé:

1. A    Mgr. Ilona Konečná Mgr. Iva Müllerová – výchovný poradce
1. B    Mgr. Dagmar Urbánková Miloslav Staněk – metodik prevence
2. A    PaedDr. Věra Dobiášková Mgr. Jana Cvetlerová
2. B    Mgr. Věra Vernerová

Mgr. Lenka Herčíková

3. A    Mgr. Blanka Nezvalová Mgr. Jana Navrátilová
3. B    Mgr. Marie Klimková Martina Hrdinová – asistent pedagoga
4. A    PaedDr. Jaroslava Skotáková  PaedDr. Ivo Nedoma – asistent pedagoga

4. B    Mgr. Marie Müllerová

Bc. Simona Feilhauer -asistent pedagoga
5. A    Mgr. Petra Hénková Mgr. Eva Novotná
5. B    Mgr. Veronika Tůmová  Mgr. Andrea Filipiová – speciální pedagog 
6. A    Mgr. Michal Polák - metodik ICT  Daniel Tintěra – asistent pedagoga
6. B    Mgr. David Herčík  Mgr. Hana Vodáková  
7. A    Mgr. Vlasta Staňková   Ing. Jana Babjárová - asistent pedagoga
7. B    Mgr. Jan Nečas   
8. A    Mgr. Jaroslava Dobešová  
8. B    Mgr. Pavel Dvořák  
9. A     Mgr. Soňa Hlaváčková  
9. B     Mgr. Martina Kalíková  

Školní družina:

Školní jídelna:

Školní kantýna:

Jana Fránková Veronika Havlíčková - Vedoucí ŠJ Lenka Karandyszewská
Dagmar Nedomová Jiřina Jedličková - Vedoucí kuchařka  
Mgr. Jana Navrátilová Jiřina Stehlíková - Kuchařka

Správní zaměstnanci:

Mgr. Veronika Sedláková Simona Novotná - Kuchařka Petr Janík - Školník
  Lenka Horáčková - Kuchařka Dana Balcárková - Úklid
  Helena Písaříková - Kuchařka Ivana Holcová - Úklid
    Hana Musilová - Úklid
    Dagmar Součková - Úklid

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Projekty

Eu_ucebnyZsraje1