O nás

Školní rok 2018/2019

Základní škola: 390 žáků, 18 tříd, 53 zaměstnanců, 4 oddělení školní družiny

Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koumar
Zástupce ředitele:

Mgr. Naděžda Růžičková, Mgr. Veronika Tůmová

Ekonom školy: Andrea Vladíková
Sekretariát školy: Ludmila Dobešová

Učitelé

Třídní učitelé:

Netřídní učitelé:

1. A   Mgr. Blanka Nezvalová Mgr. Iva Müllerová – výchovný poradce
1. B    Mgr. Marie Klimková Miloslav Staněk 
2. A    Mgr. Ilona Konečná Mgr. Jana Cvetlerová
2. B    Mgr. Dagmar Urbánková

Mgr. Lenka Herčíková - metodik prevence

3. A    PaedDr. Věra Dobiášková Mgr. Martina Kalíková
3. B    Mgr. Jana Navrátilová Martina Hrdinová – asistent pedagoga
4. A    Mgr. Petra Hénková PaedDr. Ivo Nedoma – asistent pedagoga

4. B    Mgr. Jana Králíková

Mgr. Soňa Hlaváčková
5. A    PaedDr. Jaroslava Skotáková  Mgr. Petra Resová
5. B    Mgr. Marie Müllerová  Mgr. Markéta Sedláková D – speciální pedagog 
6. A   Mgr. Eva Novotná   Daniel Tintěra – asistent pedagoga
6. B    Mgr. Hana Vodáková Lucie Trávníčková - asistent pedagoga
7. A   Mgr. Michal Polák - metodik ICT   Ing. Jana Babjárová - asistent pedagoga
7. B    Mgr. David Herčík  Zdeňka Hájková - asistent pedagoga
8. A    Mgr. Vlasta Staňková   
8. B    Mgr. Jan Nečas
 
9. A    Mgr. Jaroslava Dobešová
 
9. B     Mgr. Pavel Dvořák  

Školní družina:

Školní jídelna:

Školní kantýna:

Jana Fránková Pavlína Serbousková - vedoucí ŠJ Lenka Karandyszewská
Dagmar Nedomová Jiřina Jedličková - vedoucí kuchařka  
Bc. Simona Feilhauer Jiřina Ševčíková - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Mgr. Veronika Sedláková Simona Novotná - kuchařka Petr Janík - školník
  Martina Vintrová - kuchařka Zuzana Briedová - úklid
  Helena Písaříková - kuchařka Ivana Holcová - úklid
    Hana Musilová - úklid
    Dagmar Součková - úklid

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks