O nás

Školní rok 2020/21

Základní škola: 418 žáků, 21 tříd, 4 oddělení školní družiny

Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koumar
Zástupce ředitele:

Mgr. Iva Müllerová, Mgr. Veronika Tůmová

Ekonom školy: Bc. Romana Bezděková
Sekretariát školy: Ludmila Dobešová

Učitelé

Třídní učitelé: Netřídní učitelé:
1. A    Mgr. Ilona Konečná Mgr. Iva Müllerová – výchovný poradce
1. B    Mgr. Dagmar Urbánková Mgr. Markéta Sedláková – speciální pedagog, výchovný poradce pro 1. st
1. C   Mgr. Olga Šulová    Mgr. Lenka Herčíková - metodik prevence
2. A    PaedDr. Věra Dobiášková Mgr. Michal Polák 
2. B    PaedDr. Jaroslava Skotáková

Mgr. Vlasta Staňková

3. A   Mgr. Blanka Nezvalová Mgr. Pavel Dvořák
3. B    Mgr. Marie Klimková Mgr. Jan Nečas - metodik ICT
4. A    Mgr. Aneta Němcová Mgr. Monika Alexová

4. B    Mgr. Jana Králíková

Petr Dušek
5. A     Mgr. Marie Müllerová Mgr. Petra Hénková
5. B    Mgr. Veronika Bílková

6. A   Mgr. Pavla Henrychová Daniel Tintěra – asistent pedagoga
6. B    Mgr. Jaroslava Dobešová Mgr. Lucie Trávníčková - asistent pedagoga
6. C   Mgr. Libor Bouda PaedDr. Ivo Nedoma – asistent pedagoga
7. A   Mgr. Petra Resová     Ing. Jana Babjárová - asistent pedagoga
7. B   Mgr. Soňa Hlaváčková   Zdena Hájková - asistent pedagoga
7. C   Mgr. Martina Kalíková Miloslav Staněk - asistent pedagoga
8. A   Mgr. Eva Novotná  Mgr. Veronika Váradi (Sedláková) - asistent pedagoga
8. B    Mgr. Hana Vodáková Petra Koudelková - asistent pedagoga
9. A    Mgr. Alena Svobodová  Mgr. Aneta Mančíková  - asistent pedagoga
9. B    Mgr. David Herčík  Bc. Lenka Smolíková - asistent pedagoga, ŠD
  Nikola Škvareninová - asistent pedagoga

Školní družina:

Školní jídelna:

Školní kantýna:

Jana Fránková Pavlína Serbousková - vedoucí ŠJ Lenka Karandyszewská
Dagmar Nedomová Marie Slezáková - vedoucí kuchařka  
Bc. Simona Feilhauer Jana Fojtová - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Mgr. Veronika Varadi Simona Novotná - kuchařka Petr Janík - školník
  Jitka Dočekalová - kuchařka Zuzana Briedová - úklid
  Helena Písaříková - kuchařka Ivana Holcová - úklid
    Hana Musilová - úklid
    Dagmar Součková - úklid
    Ladislav Kalas - správce PC

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks