Kroužky školního klubu

Každý žák, který bude chtít navštěvovat uvedené kroužky Školního klubu dostane přihlášku a stane se členem Školního klubu.

Žáci čtvrtých tříd, kteří jsou členy Školního klubu mají v ceně 600 Kč jeden kroužek zdarma. Pokud chce žák navštěvovat pouze kroužek, zaplatí 600Kč za kroužek, vyplní přihlášku, stává se členem klubu a může využívat všechny výhody ranního i odpoledního klubu. 

Žáci pátých a vyšších ročníků, kteří již jsou členy klubu, platí 100 Kč a mají zájem o kroužek Školního klubu, doplatí částku 500 kč za kroužek klubu. Žák, který se přihlásí na kroužek a není zatím členem klubu platí částku 600kč (500Kč kroužek + 100Kč členství klubu), po té může využívat všech výhod Školního klubu.

Kroužky Parlament a Hezky česky jsou zdarma. 

Uvedené podmínky neplatí pro kroužky Relax klubu (šachy, florbal.....) a kroužky Školní družiny

Podrobnosti o konání kroužků budou upřesněny do konce září 2023

Přihlášky dostanete u jednotlivých vedoucích kroužků!

            

PONDĚLÍ  15:00 - 17:00             Fotografický kroužek   Mgr. Jan Nečas

PONDĚLÍ  13:00 - 14:00             Hezky česky                  Bc. Miluše Starová 

                                                    (doučování prvního stupně ČJ pro zájemce, zdarma)

ÚTERÝ      14:00 - 16:00             Tábornický kroužek     Zuzana Švancarová 

ÚTERÝ      13:00 - 15:00             Deskové Hry              Mgr. Jana Tesařová, Bc Kamila Mourtadaová

ÚTERÝ      13:00 - 14:00             Náboženství               Bc. Helena Habáňová

                 14: 00 - 15:00

ÚTERÝ       13:00 - 14:00            Divadelní kroužek     Mgr. Olga Šulová, Bc. Anna Juračková (plně obsazeno)

ÚTERÝ       14:10 - 15:10

ČTVRTEK   13:00 - 14:00

ČTVRTEK  14:00 - 15:00             Hudební produkce    Daniel Tintěra (pro žáky od šestého ročníku)

PÁTEK                                         3D tisk                       Bc Kamila Mourtadaová, Mgr. Jana Tesařová

                                                                                      (pro žáky 7, 8, 9 ročníku)

Školní Parlament      Mgr. Jana Tesařová, Mgr. Jana Buřtová, Kamila Mourtadaová

 

 

Školní klub

Milí žáci a rodiče,

ve školním roce 2023/24 bude možnost navštěvovat Školní klub ve dnech pondělí až pátek v čase 12:45 – 15:15 a nově každé ráno od 7:15 – 7:45, aby nemuseli dojíždějící žáci čekat před školou.

Aby mohl žák navštěvovat Školní klub, musí mít řádně vyplněný Zápisový lístek, který odevzdá pedagogům školního klubu a zaplatit poplatek. Částka se platí za pololetí a platba bude zadána přes edupage.

Zápisové lístky dostanou žáci ve škole, nebo si je mohou vyzvednout kdykoliv u pedagogů ŠK.

Školní klub je nyní rozdělen na Školní klub I. a Školní klub II.

Školní klub I. je pro žáky třetích ročníků (kteří se nedostali z kapacitních důvodů do školní družiny) a žáky čtvrtých ročníků. Tento Školní klub bude fungovat na podobném principu jako Školní družina. Žáci vyplní zápisový lístek a přihlásí se k pravidelné docházce (zde se platí poplatek 600Kč/pololetí). Pokud budete chtít žáka z klubu omluvit, je třeba to udělat předem písemně. Telefonní číslo na kterém můžete žáky omlouvat bude brzy zveřejněno. Žák do klubu přichází sám, ale neodchází dříve, než je uvedeno v zápisovém lístku.

Školní klub II. je určen pro žáky pátých a vyšších ročníků. Žáci přichází a odchází samostatně, kdykoliv během provozní doby klubu. Žák, který není v klubu, nebo z něj odchází a nemá vyučování, musí neprodleně opustit školní budovu. Nelze na rodiče, nebo autobus, čekat v šatně bez dozoru pedagoga.

V ranním klubu se mohou žáci připravovat v učebně pod dohledem pedagoga na výuku, věnovat se hrám, společenské komunikaci a rozvoji svých IT dovedností. Pokud bude chtít žák navštěvovat ranní klub a být ve škole legálně dříve než ostatní spolužáci, je tato skvělá možnost zpoplatněna sto korunami za půl roku. Vyplněný zápisový lístek je nutností!

Součástí Školního klubu jsou zájmové kroužky – jejich nabídka bude zveřejněna na webu školy během měsíce září. Žáci, kteří budou navštěvovat kroužky, musí mít vyplněný zápisový lístek, který dostanou u vedoucího daného kroužku.


Podrobnější informace k jednotlivých klubovým aktivitám budou postupně zveřejňovány, ale čeká nás vaření, sportování, výtvarné aktivity a mnoho dalšího!

S pozdravem Dagmar Kakáčová a Kateřina Liznová, pedagogové školního klubu


Důležité dokumenty Školního klubu

Co je Školní klub, jaké má cíle, jak se do něj přihlásit a jak se v něm chovat? Zde jsou důležité dokumenty k prostudování, či stažení. 

Vnitrni-rad-skolniho-klubu

Skolni-vzdelavaci-program

Zapisovy-listek-3-4-trida

Zapisovy-listek-5-9-trida

Telefonní číslo na kterém lze žáky čtvrtých ročníků omlouvat: 721 171 525

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks