Patronáty v novém školním roce

Dlouhodobě se nám v naší škole osvědčuje peer prvek - spolupráce dětí mezi ročníky i jako prevence rizikového chování.

Od 4. září se letošní deváťáci perfektně ujali role Patronů. Se svými prvňáky se seznámili a celé září je zodpovědně doprovázeli do tříd. Proběhlo společné focení a po měsíci známosti připravili společný čas, který 29. 9. 2023 každá z devítek trávila se svými prvňáky jinak:

9. A vyrazila k hasičce a k zámku, kde si připravili stanoviště,

9. B pozvala prvňáky do tělocvičny, kde spolu procházeli stanoviště a plnili úkoly,

9. C si připravila sportovní úkoly na hřišti.

„Dneska jsme pro prvňáčky připravili na hřišti pár stanovišť. Myslím, že si to všichni užili. I když jsem se svou prvňačkou posbírala všechna razítka, stále se hrnula na koloběžky a na překážkovou dráhu. Já si to užila a myslím, že Natka taky.“ L. Mikulášková, 9. C

„Dnes jsme na hřišti měli sportovní den. Táďa i jeho spolužák Martin chodili po stanovištích. Nejvíce se klukům líbil florbal a ježdění na koloběžkách. S mým spolužákem Martinem jsme se u kluků střídali a dnešní den také nafotili.“ K. Stloukalová, 9. C

Dům přírody a broušení kamenů

Ve středu 13. září jela naše třída 9. A na exkurzi do Skalního mlýna.

Z rájeckého nádraží jsme vlakem přijeli do Blanska, kde jsme přestoupili na autobus do Skalního mlýna. Po příchodu jsme odložili batohy a usadili se do místnosti s projektorem. Poté jsme byli prostřednictvím prezentace seznámeni s původem a výskytem některých druhů vápenců. Během části o vzniku vápenců jsme se dozvěděli, že některé útvary, které vidíme v proříznutém kameni, mohou být pozůstatky různých živočichů nebo třeba korálů. Nejstarší vápenec Moravského krasu má například stáří 397 milionů let. Poté, co jsme byli seznámeni s postupem broušení kamenů, jsme si mohli vybrat z několika druhů rozříznutých vápenců, jejichž barvy se pohybovaly od narůžovělé přes béžovou po bíločernou. Nejdříve jsme kameny brousili na hrubé kulaté brusce, potom jsme je sušili. Když už v kamenech nebyly trhliny, mohly se brousit jemněji. To probíhalo tak, že jsme si na skleněnou destičku nasypali zrnitý prášek zředěný vodou a následně jsme po desce začali krouživými pohyby přejíždět – brousit. Postupně jsme se přesouvali na jemnější brusiva a po kontrole pod lupou jsme měli kámen vybroušený. Dostali jsme k němu i podstavec se štítkem. Po broušení jsme se také podívali do muzea na výstavu v Domě přírody, kde jsme si mohli například prohlédnout model mořského dna v devonu nebo modely a fotky krápníků.

Po prohlídce jsme se pěšky vydali směrem k zastávce, odkud nás autobus odvezl do Blanska, kde jsme nastoupili na zpáteční vlak do Rájce.

Exkurze byla velice hezká, dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o kamenech a Moravském krasu, ale ještě jsme si domů odvezli krásný suvenýr v podobě vybroušeného vápence.

Lea Neustupová, 9. A

Nenech to být

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazuhttps://www.upozorneni.nntb.cz/cs/create 

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Jak to funguje?
Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

Snimek-obrazovky-2022-09-29-123230  Snimek-obrazovky-2022-09-29-123159

Exkurze do Vídně

     Žáci naší školy, kteří se učí německy, se vždy velmi těší na exkurzi do hlavního města Rakouska, kterou na naší škole každoročně organizujeme. Letos jsme již mohli po covidové pauze akci uspořádat, což děti velmi uvítaly.

     Exkurze se konala v úterý 31. května a zúčastnilo se jí 43 němčinářů 8. a 9. ročníku.

V ranních hodinách jsme se vydali přes Brno a Mikulov do Rakouska. Cestu nám obohatil a zpříjemnil zajímavým povídáním o místech, která jsme míjeli, náš průvodce - pan inženýr Zdeněk Muzikant. Po deváté hodině ranní jsme již projížděli centrem Vídně a naše první kroky vedly k letnímu sídlu Habsburků, Schönbrunnu. Prošli jsme rozlehlým nádvořím směrem k zahradám, kde jsme obdivovali květinové záhony lemované 32 sochami s antickými náměty, glorietu na vyvýšeném místě nad Neptunovou fontánou a samozřejmě honosný barokní zámek sám. Přímo v zahradách Schönbrunnu se nachází nejstarší zoologická zahrada na světě. Ta byla naším dalším cílem. Zde jsme mohli pozorovat pandy, lední medvědy, tučňáky, nosorožce, hrochy, žirafy a mnohá další zvířátka z různých končin světa. Děti tak mohly potrénovat němčinu a dále si obohatit slovní zásobu v oblasti zoologie. Všechny výběhy i pavilony byly opatřeny podrobnými popiskami zvířat, jejich názvů, místem výskytu ve volné přírodě, potravou, zajímavostmi. Dále si zde žáci u mnohých stánků objednávali německy něco malého k jídlu nebo k pití.

     Ze zoologické zahrady jsme se vydali zpět k autobusu a popojeli dále do centra. Vystoupili jsme u uměleckohistorického muzea a vydali se směrem k Hofburgu, sídlu prezidenta republiky. Zde jsme zhlédli dva jezdecké pomníky – arcivévody Karla Těšínského a prince Evžena Savojského, který ve službách Habsburků získal titul generalissimus vojsk a je považován za jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců moderní evropské historie a za jednoho z největších „turkobijců“.

Procházeli jsme branami palácového komplexu, ukázali si, kde sídlila císařovna Sissi. U Hofburgu se nachází archeologické vykopávky a zbytky civilního osídlení římské provincie Panonie zvaného Vindobona. Odtud jsme pokračovali historickým centrem k nejznámější dominantě Vídně, k Stephansdomu. Vzhled této katedrály byl silně inspirován pražskou katedrálou svatého Víta.

     Naším posledním, pro žáky zřejmě nejatraktivnějším cílem, byl zábavní park Prater. Zde mohli žáci absolvovat jízdu na horské dráze, řetízkovém kolotoči, autodráze a mnohých jiných atrakcích nebo se občerstvit oblíbenými jídly a zmrzlinou, případně nakoupit suvenýry.

     Exkurze se opravdu vydařila. Přálo nám počasí a nálada byla výborná. Každý člověk má jiné záliby a je zaměřen jinak, ale ve Vídni se opravdu našlo něco pro všechny. Příznivci historie ocenili komentovanou prohlídku významných pamětihodností, milovníci zvířat si přišli na své v zoologické zahradě a žáci, kteří upřednostňují zábavu, si plně užili odpoledne v Prateru. Exkurze byla velkým obohacením, nasbírali jsme mnoho nových zážitků, zkušeností a vědomostí. Těším se, že v dalších letech bude o exkurzi tak velký zájem z řad žáků jako doposud.

                                                                                              Mgr. Martina Kalíková

 

Rozpočet ZŠ a MŠ

Schvaleny-plan-investicnich-akci-zs-2024
Schvaleny-rozpocet-zs-a-ms-2024
Schvaleny-strednedoby-vyhled-2025-26-zs-a-ms

Publikováno 21. 12. 2023

Navrh-planu-investicnich-akci-zs-a-ms-rajec-jestrebi-na-rok-2023
Navrh-rozpoctu-zs-a-ms-rajec-jestrebi-na-rok-2023
Navrh-strednedobeho-vyhledu-zs-a-ms-rajec-jestrebi-na-rok-2024-25
Schvaleny-rozpocet-prispevkove-organizace-na-rok-2022-a-jeho-ocekavane-plneni

Publikováno 1. 12. 2022

Plan-investini-akci-zs-a-ms-r-j-na-rok-2022-aktualizovany-k-22-09-2022
Publikováno 13. 10. 2022

Schvaleny-plan-investicnich-akci-zs-a-ms-r-j-na-rok-2022
Schvaleny-strednedoby-vyhled-zs-a-ms-r-j-na-roky-2023-24
Schvaleny-rozpocet-zs-a-ms-r-j-na-rok-2022

Publikováno 22. 12. 2021

Plan-investicnich-akci-zs-a-ms-rajec-jestrebi-aktualizovany-k-21-02-2022

Publikováno 15. 03. 2022

 

Investiční příspěvek ZŠ

Návrh - rozpočet ZŠ a MŠ 2022

Návrh - střednědobý výhled 2023-24 ZŠ a MŠ

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 a jeho očekávané plnění

Publikováno dne 24. 11. 2021 v 7:49

Program R. Bangy - Když chceš, tak to dokážeš

CHTÍT, VĚŘIT, KONAT

Tento rituál tří slov se mohli žáci druhého stupně naučit během on-line programu s Radkem Bangem alias Gipsy.cz 19. a 26. dubna.  Jednalo se o preventivní program v on-line prostředí, kdy Radek sdílel s žáky svůj osobní příběh, své zkušenosti a motivoval je ke smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, agrese a kriminality.

Program  “ Když chceš, tak to dokážeš ! “ žákům ukázal, že svůj osud máme každý ve svých rukou a je na nás, jak s ním naložíme.  Některé věci bohužel ovlivnit nemůžeme, pak se musíme obrátit na odborníky. Věcí, které  máme pod kontrolou, co k sobě pustíme, kým se necháme ovlivnit je hodně. Je to na nás, na naší zodpovědnosti.  Je jen třeba si to uvědomit a chtít udělat změnu. 

Tak pojďme na to

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

 

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

 Thumbnail_banner_na-skolni_web

Odkazy pro podporu domácí výuky

Online procvičování učiva:

Umíme to  a Školákov

Online výukový kanál na youtube - nakladatelství Nová škola, s. r. o, spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku!

A zdarma uvolnilo přístup k online učebnicím pro ZŠ bez instalace zdarma. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa.

Výukový web České televize ČT edu.

Jazyky

Duolingo - Aplikace či procvičování cizích jazyků online - možná jste již dostali link pro připojení se do třídy vašeho učitele cizích jazyků, pokud ne, můžete začít i sami. 

Anglické stránky pro děti - Spousta krátkých videí, příběhů, online her a aktivit pro děti. 

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma.

Matematika a přijímací zkoušky

Zažij radost s matematikou - úlohy pro děti ZŠ

Chemie

VIDA! NA DOMA - desítky hravých pokusů a každou středu od 16:00 navíc spouštíme pravidelné online vysílání plné pokusů.

Tělesná výchova

Tělocvik online - Energické hry, aby se děti zabavily, Průpravná cvičení, aby si budovaly pohybové dovednosti, Taneční videa, aby se nikdy nenudily.
Krokfit videa - online tělocvik.

Další:

Khanova škola je soubor videí, které vytváří učitelé i žáci a zábavnou formou prezentují některou z látek.

Dobyvatel - Strategická a vědomostní online hra pro všechny, kteří si rádi rozšiřují svoje vědomosti z takřka všech oborů.

Dopravní výchova - děti si mohou hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě.

Hudební výchova

Rozpočet ZŠ a MŠ

Investiční příspěvek 2021 ZŠ a MŠ - členění

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 a jeho očekávané plnění

Návrh - rozpočet ZŠ a MŠ 2021

Návrh střednědobý výhled 2022-23 ZŠ a MŠ

Rozpočet školy

Schválený plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2020
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020

Návrh rozpočtu

Investiční příspěvek 2020 ZS a MS členění

Návrh rozpočet ZŠ a MŠ 2020

Návrh střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2020

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a jeho očekávané plnění

Rozpočet ZŠ a MŠ

Plán investičních akcí příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020-2021

Školní autobus

Školní autobus bude jezdit od 1. září 2020. V 7:40 hodin odjezd od restaurace U Cihlářů se zastávkou na nádraží. Odpoledne v 13.15 hodin od budovy Základní školy Rájec-Jestřebí. Doprava zdarma.

Sdružení rodičů

Při škole aktivně pracuje sdružení rodičů, které podporuje řadu kulturních a sportovních akcí a přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a školou. 
Předseda: Lucie Augustinová.

Školská rada

Školská rada ve složení: Mgr. Marie Klimková – předseda, Mgr. Iva Müllerová, Radka Bílková,  Lenka Prokopová, Mgr. Monika Nováková, MVDr. Hana Kuběnová

Rozpočet ZŠ a MŠ

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018
Plán investičních akcí ZŠ a MŠ na rok 2018
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks