O nás

Školní rok 2023/24

Základní škola:

455 žáků, 22 tříd, 4 oddělení školní družiny

Vedení školy:

Ředitel školy: Mgr. Jiří Koumar
Zástupce ředitele:

Mgr. Iva Müllerová, Mgr. Veronika Tůmová

Ekonom školy: Bc. Romana Bezděková
Sekretariát školy: Ludmila Dobešová
Mzdová účetní: Mgr. Aneta Podaná

Učitelé

 Třída:      Třídní učitelé:     Netřídní učitelé:
1.A   Mgr. Veronika Bílková   Mgr. Alena Svobodová -  výchovný poradce, kariérový poradce
1.B   Mgr. Olga Šulová   Mgr. Andrea Filipiová - speciální pedagog
1.C   Mgr. Jana Mikulášková   Mgr. Lenka Herčíková - metodik prevence
2.A   PaedDr. Jaroslava Skotáková   Mgr. Jan Nečas - metodik ICT
2.B   Mgr. Ilona Konečná   Mgr. et Mgr. Jana Buřtová
        Mgr. Petra Resová
3.A   Mgr. Blanka Nezvalová   Mgr. Martina Kalíková
3.B   Mgr. Marie Klimková  

Mgr. Monika Vlachová

4.A   Mgr. Aneta Němcová       Bc. Petr Dušek
4.B   Mgr. Jana Králíková   Mgr. Monika Smetanová
4.C    Mgr. Lucie Trávníčková   Mgr. Věra Šnobltová

5.A

 

Mgr. Marie Müllerová
Ing. Jana Babjárová

   

5.B

 

Mgr. Jana Tesařová

  Dis. Dagmar Kakáčová - asistent pedagoga, ŠK
6.A   Mgr. Eva Novotná   Bc. Anna Juračková – asistent pedagoga
6.B   Mgr. Lukáš Slouka   Daniel Tintěra - asistent pedagoga
6.C    Mgr. Soňa Hlaváčková     Helena Habáňová - asistent pedagoga
7.A   Mgr. Hana Vodáková     Nikola Škvareninová - asistent pedagoga
7.B   Mgr. David Herčík   Miluše Starová - asistent pedagoga
8.A   Mgr. Monika Alexová   Mgr. Aneta Mančíková  - asistent pedagoga
8.B   Mgr. Pavel Dvořák   Bc. Lenka Smolíková - asistent pedagoga, ŠD
9.A   Mgr. Pavla Henrychová   Bc. Kamila Mourtadaová - asistent pedagoga
9.B   Mgr. Jaroslava Dobešová   Mgr. Veronika Váradi - ŠD
9.C   Mgr. Libor Bouda   Kateřina Liznová - asistent pedagoga, ŠK
          Petra Koudelková - asistent pedagoga
        Michaela Serdinšková - asistent pedagoga
        Zuzana Švancarová - asistent pedagoga
         
         

Školní družina:

   

Školní jídelna:

   

Správní zaměstnanci:

Jana Fránková   Pavlína Serbousková - vedoucí ŠJ   Petr Janík - školník
Dagmar Nedomová   Marie Slezáková - vedoucí kuchařka   Ivana Holcová - úklid
Mgr. Veronika Váradi   Lenka Feiková- kuchařka   Hana Musilová - úklid
Bc. Lenka Smolíková   Simona Novotná - kuchařka   Dagmar Součková - úklid
    Lenka Marková - kuchařka   Taťána Šubrtová - úklid
    Helena Písaříková - kuchařka    
    Erika Rumlerová - kuchařka   Ladislav Kalas - správce PC
    Lucie Sedláčková - kuchařka   Ondřej Koumar - ICT 
    Andrea Lepková - kuchařka   Adam Malysák - ICT
    Lenka Karandyszewská - kuchařka    

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks