Vzdělávejme se, inspirujme se, vyvíjejme se

Logosbeneficaireserasmusright_cs_0

Program Erasmus+, Výzva 2020, Klíčová akce 1 - Projekty mobility osob - školní vzdělávání

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077451

Délka: od 1. 12. 2020, projekt prodloužen do 30. 6. 2023

Popis: Tento projekt je zaměřen na tři hlavní oblasti: 1) zlepšení cizojazyčných znalostí a komunikačních kompetencí managementu a pedagogických pracovníků naší školy, 2) načerpání inspirace v oblasti metod a forem práce se žáky, 3) zlepšení interkulturních kompetencí managementu, pedagogických pracovníků a žáků školy.

Aktivity:

kurz anglického jazyka ve Spojeném království

kurz anglického jazyka v Irsku

kurz španělského jazyka ve Španělsku

metodický kurz na Maltě

metodický kurz ve Finsku

metodický kurz v Německu

Dopad na rozvoj školy: 

odpolední kroužek anglického jazyka pro žáky 1. tříd ZŠ 

odpolední kroužek španělského jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ

projektová dopoledne pro okolní malotřídní školy Boritov Vysocany

školení pro pedagogy o spolupráci v komunitě škol v Evropě - eTwinning

projektová výuka v hodinách německého jazyka

digitální nápadník pro online sdílení

učící se komunikta - svépomocné učící se skupiny pedagogů, tandemová výuka

Média:

článek Čerpáme inspiraci v zahraničí, Zpravodaj města Rájec-Jestřebí, červen 2022, str. 11 Rajec_zpravodaj_cerven_2022

článek S programem Erasmus+ v Cambridge, Zpravodaj města Rájec-Jestřebí, březen 2023, str. 9-10 Rajec_zpravodaj_brezen_2023

článek S programem Erasmus+ v Berlíně, Zpravodaj města Rájec-Jestřebí, duben 2023, str. 8-9 Rajec_zpravodaj_duben_2023

článek S programem Erasmus+ v Irsku, Zpravodaj města Rájec-Jestřebí, květen 2023, str. 10-11 Rajec_zpravodaj_kveten_2023

článek S programem Erasmus+ v Helsinkách, Učitelský měsíčník 3/2023, str. 27-28 Helsinky

článek S programem Erasmus+ na Maltě, Učitelský měsíčník 5/2023, str. 40-41 Malta

článek S programem Erasmus+ ve Španělsku Spanelsko

Odpolední kroužek angličtiny s žáky 1. tříd naší ZŠ

Naši prvňácci mají letos (2022/2023) možnost navštěvovat dva odpolední kroužky angličtiny. Jedna skupina dětí se schází v pondělí, druhá v úterý.

Děti jsou od první chvíle vedeny k mluvení Učí se pozdravit, jednoduše se představit, zeptat se na jméno, nabídnout přátelství, rozloučit se. Dále trénují odpovědi na otázky, co je to za předměty, které používají ve škole a jakou mají tyto předměty barvu. Učí se pojmenovat, jaké mají lidé části těla, a reagovat na instrukce (např. otevři dveře, zavři okno, posaď se, stoupni si, skákej, zamávej, ...). Také se učí povídat o obrázku nebo fotce své rodiny - tohle je moje máma, toto je můj táta apod., dále sdělit, jaké je jejich oblíbené zvíře. Učí se také čísla do deseti a spočítat a říci, kolik mají pastelek, tužek, knížek, pejsků, koček, kolik má příšera rukou, nohou, očí atd. Vše je doplňováno rytmickými říkadly, písničkami, krátkými příběhy, pohybem, nalepováním nálepek či kreslením.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpolední kroužek španělštiny s žáky 2. stupně naší ZŠ

Naučit se nový jazyk, jako je španělština, by měla být radostná cesta plná objevování a růstu. Začleněním interaktivních cvičení slovní zásoby, zjednodušením lekcí gramatiky, integrací her, podporou řečových dovedností a ponořením žáků do hispánské kultury se snažíme, aby naše hodiny španělštiny byly příjemné pro každého žáka. Doufáme, že naším úsilím vypěstujeme skutečnou lásku k jazyku a uznání pro rozmanitý svět, který na žáky čeká.


 
 
 

Projektová dopoledne s anglickým jazykem pro žáky ZŠ Bořitov, ZŠ Ráječko a ZŠ Vysočany


žáci ZŠ Bořitov žáci ZŠ Bořitov
žáci ZŠ Bořitov žáci ZŠ Bořitov
žáci ZŠ Bořitov žáci ZŠ Bořitov
žáci ZŠ Bořitov žáci ZŠ Bořitov
žáci ZŠ Bořitov žáci ZŠ Bořitov
zpětná vazba od žáků ZŠ Bořitov - Co mne bavilo? zpětná vazba od žáků ZŠ Bořitov - Co mne bavilo?
žáci ZŠ Ráječko žáci ZŠ Ráječko
žáci ZŠ Ráječko žáci ZŠ Ráječko
žáci ZŠ Ráječko žáci ZŠ Ráječko
žáci ZŠ Ráječko žáci ZŠ Ráječko
žáci ZŠ Ráječko žáci ZŠ Ráječko
žáci ZŠ Ráječko žáci ZŠ Ráječko

Školení pro pedagogy naší školy o spolupráci v komunitě škol v Evropě - eTwinning

Přestože někteří z našich učitelů a žáků již mají zkušenost s menšími projekty v rámci eTwinningu, chtěli bychom tuto aktivitu podstatně rozšířit a využít při realizaci rozsáhlejších zahraničních projektů.

Rozhodli jsme se proto uspořádat dne 24. 11. 2022 pro naše učitele, kteří se eTwinningem se svými žáky zatím nezabývali, školení o spolupráci mezi evropskými školami v platformě eTwinning. Školitelkou byla ambasadorka programu EUN/eTwinning Elena Tomanová. 

eTwinning umožňuje učitelům a především žákům bezbečnou spolupráci s jejich zahraničními kolegy a spolužáky, dále umožňuje zažít autentickou komunikaci v cizím jazyce, poznat jiné země, jejich kulturu a tradice a navázat přátelství s kolegy a vrstevníky z jiných evropských zemí.


 
 

Projektová výuka v hodinách německého jazyka

Po absolvovaném školení Project-Based Learning v Německu v rámci programu Erasmus+ jsem do hodin německého jazykave školním roce 2022/2023 zařadila projektové dny. Ty byly zaměřeny především na komunikační dovednosti žáků, následně s výjezdem do zahraničí. S žáky 8. ročníku jsme do rakouského města Vídeň vycestovali dokonce dvakrát. Jistě to sami znáte, když se učíte nějaký cizí jazyk – největší blok nebo ostych máte většinou z mluvení. Bojíte se, že řeknete něco špatně, proto raději nemluvíte vůbec. Žáci to mají stejně. Proto jsme se zaměřili především na tuto dovednost. V rámci hodin německého jazyka jsme pilně trénovali potřebná slovíčka, vzorové věty, ale především jsme si stále dokola hráli reálné scénky – situace, do kterých se žáci ve Vídni dostanou. Při prvním výjezdu měli žáci velký ostych z mluvení v cizí zemi. Báli se pozdravit, natož si něco německy objednat. Často použili raději angličtinu, ve které si jsou jistější. Před druhým výjezdem jsme opět upevňovali znalost německých frází formou scének. Jelikož jsme neměli domluveného žádného průvodce, rozhodli jsme se, že si žáci historické centrum Vídně odprůvodcují sami. Ve skupinkách si vybrali některou z památek Vídně a připravili si k ní stručný a zajímavý výklad. Při druhé návštěvě Vídně byl u většiny žáků vidět významný posun. Celkově byli sebejistější, téměř všichni použili německý jazyk k objednání jídla nebo zakoupení vstupenek na atrakce. Žáci si oba dva výjezdy velmi chválili. Myslím si, že projektové dny a výjezdy mají pro žáky velký smysl, protože touto formou začnou používat cizí jazyk naprosto přirozeně.

Mgr. Monika Alexová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks