Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí 679 21

Organizace byla zřízena za účelem zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování, školní družiny.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. Jiří Koumar.

Organizace:
- základní škola
- mateřská škola
- školní družina
- školní jídelna
Při škole pracuje Školská rada

Odkazy:
organizační struktura:  http://zs.zs-rajec.cz/index/o-nas,

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Školní 446, Rájec-Jestřebí 679 02
        

4.2. Adresa pro osobní návštěvu:

Školní 446, Rájec-Jestřebí 679 02

4.3   Úřední hodiny                              

8:00 – 14:00
Polední přestávka: 11:30 – 12:30
Během prázdnin: 8:00 – 12:00
nebo dle předchozí telefonické domluvy

4.4   Telefonní čísla                             

Základní škola: +420 516 432 029
Mateřská škola Rájec: +420 516 432 237
Mateřská škola Jestřebí: +420 516 432 125
Školní jídelna: +420 728 643 984
Školní družina: +420 607 042 659    
kontakty: http://zs.zs-rajec.cz/kontakt

4.5   Adresa internetové stránky: https://www.zs-rajec.cz/

4.6 Viz bod 4.1

4.7   Adresa e-podatelny: zs-rajec@zs-rajec.cz

4.8.   Datová schránka: skn6vks

5. Bankovní spojení, číslo účtu

HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY – 101 274 596/0300

ÚČET ŠKOLY FKSP – 153065067/0300

6. IČO

62073036

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

Dokumenty jsou k dispozici na webu školy pod záložkou DOKUMENTY.

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webu školy v záložce NOVINKY. http://zs.zs-rajec.cz/novinky

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zs-rajec@zs-rajec.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

10. Příjem a podání a podnětů

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11.  Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • §  Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • §  Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • §  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • §  Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • §  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • §  Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • §  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • §  Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • §  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

Nejsou.

14. Výroční zpráva

K dispozici na webových stránkách v záložce dokumenty.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks