Týden zdraví


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikulášská nadílka


 
 
 
 
 
 
 
 

Bubnovačka

Dobronauti, zpátky v čase

Ve čtvrtých třídách pokračuje i v letošním roce program zážitkové prevence pro lepší zvládání vrstevnických konfliktů. Co děti čekalo? Velké dobrodružství... Z tajného videovzkazu od Agenta Blacka se dozvěděly, že mají velkou superschopnost – dokážou zlepšovat vztahy mezi lidmi. Vydaly se proto vyřešit jednu těžkou MISI = zapeklitý případ, kdy se děti pohádaly nebo si nějak ublížily. Jejich společným cílem bylo radit všem v konfliktu tak dobře, aby si nikdo z dětí neodnesl žádná zranění na duši a situace byla zachráněna. V závěru společné týmové práce žáci objevovali, co jim samým i jejich spolužákům pomáhá zvládat vztek.

Co si děti z herní aktivity odnesou?

porozumí tomu, jak konflikt vzniká – odhalí a pochopí některé důvody, které k agresi vedou
tipy, jak zmírnit vrstevnické konflikty a jejich dopady – objeví škálu možnosti, jak mohou na agresi dobře reagovat i jak se jí vyhnout
uvědomí si svou vnitřní sílu – zjistí, že mohou ovlivnit, co se děje jim samotným i jejich okolí, a že stojí za to nezůstat v konfliktní situaci nečinným a lhostejným
za ŠPP Lenka Herčíková


 
 
 
 
 
 
 

Listopadové tvoření

Deváťáci učili prvňáky vytvářet podzimní dekoraci - růži z javorových listů.


 
 
 

Zara Voet: The walking Halloween

Přečtěte si halloweenský příběh napsaný žačkou naší školy.


The walking Halloween 1 The walking Halloween 1
The walking Halloween 2 The walking Halloween 2
The walking Halloween 3 The walking Halloween 3
The walking Halloween 4 The walking Halloween 4

Logická olympiáda

Soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Účast v základním kole je umožněna žákům ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí přímo v rámci výuky kmenové třídy. Žáci si tak mohou vybrat, zda si test základního kola budou plnit doma nebo ve škole.

Logickou olympiádu pořádá Mensa Česko a je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Mgr. Andrea Filipiová, speciální pedagog


 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda pro spolužáky žáka s PAS

Program je koncipován tak, aby žákům představil základní informace o autismu a jeho pestrosti (např. smyslová přecitlivělost, obtíže se zvládáním změn, zvládání emocí a únavy). Žáci pak mohou lépe porozumět netypickým projevům svého spolužáka, vžít se do jeho situace a pochopit například jiný přístup pedagogů, podporu asistenta pedagoga nebo se i sami zamyslet a hledat způsoby, jak spolužákovi s PAS pomoci.

Beseda byla realizována ve spolupráci s Paspoint Brno a proběhla ve dvou třídách 1. stupně a v jedné třídě druhého stupně. Besedy se účastnili i pedagogové, aby mohli dle potřeby na program navázat v rámci hodin OR.

Za tým ŠPP Mgr. Andrea Filipiová, speciální pedagog


 
 
 
 
 
 
 

Den deváťáků s prvňáky

V pátek 29. září si naše třída 9. A přichystala program pro prvňáčky z 1. A. Ráno před osmou se naše třídy sešly ve škole a po začátku vyučování jsme se vydali směrem k hasičské zbrojnici. Zde jsme se rozdělili do dvou skupin, abychom si zvlášť prohlédli dvě různá hasičská auta.

Jeden z našich spolužáků nám popsal a ukázal velikou hasičskou tatru. Prvňáci si mohli vyzkoušet hasičské bundy a helmy, potěžkat si hadice nebo se posadit za volant. Dále jsme si prohlédli jedno další výjezdové auto, které prvňáčci s radostí využili jako prolézačku. Vyslechli jsme si také pár slov o tom, jak to chodí při hasičských výjezdech. Když si obě skupinky vše prohlédly, zamířili jsme všichni do zámeckého parku, kde jsme měli přichystaný další program. Mezitím, co si děti dávaly svačinu, jsme se rozdělili a připravili jednotlivé soutěže. Dětem byl poté rozdán papír, na který dostávaly razítka za splnění úkolů a jednotlivých stanovišť. Děti si zde postupně vyzkoušely skákání panáka, luštění jednoduchých hádanek nebo vyrábění ježků z listí.

Po posbírání všech razítek jsme se shromáždili, abychom společný den hezky zakončili. Prvňáci obdrželi zasloužený diplom za úspěšné zvládnutí prvního měsíce ve škole a za splnění všech úkolů. Nesměla chybět ani sladká odměna. Deváťáci byli pochváleni za zvládnutí patronátů a za přípravu akce, za což byli rovněž odměnění sladkostí. Den si prvňáci i deváťáci užili a obě třídy se těší na společné akce do budoucna.

Lea Neustupová, 9. A


 
 
 

Exotický mazlíček v 5. B

Již minulý školní rok jsme s dětmi řešili, že bychom chtěli nějaké zvíře do třídy. Zkoumali jsme různé druhy, které zvládnou přežít ve třídě celý víkend o samotě a nebude nás jejich péče stát celé jmění. Hledali jsme různá zvířata, počítali jsme, kolik by nás jejich uživení stálo. Světe div se... Našli jsme zvířátka, která nejsou náročná na péči. Podivuhodné zvířátko, tedy konkrétně strašilku neboli pakobylku, která je na první pohled k nerozeznání od drobné suché větvičky. A tak začal běh na dlouhou trať k získání strašilek.

Zjistili jsme, že jsme schopni si vše sehnat z přírody či zahrady a skoro nic nás to nebude stát. Paní asistentka měla doma nevyužité akvárium, ke kterému jsme pouze vyrobili víko ve školních dílnách. Na jeho výrobu musely děti pracovat s metrem, jednotkami délky a také počítaly obsah pro získání velikosti síťky, aby nám strašilky z insektária neutekly. Jako síťku jsme využili starou záclonu. Příprava byla hotová. Ale co ty samotné strašilky? Na blanenském gymnáziu strašilky chovají, takže děti sepsaly v českém jazyce e-mail se žádostí, zda by nám jich pár věnovali. Tak jsme si na začátku října přivezli rodinku strašilek. Děti donesly listy ostružiníku a maliníku, rozprašovač, kamínky, mističky na vodu, a to je vlastně vše. Následně společně nachystali insektárium tak, aby se tam strašilkám líbilo. Ale protože máme nyní zodpovědnost za tyto živé tvory, tak nastala otázka: Čím budeme strašilky krmit v zimě? Napadá Vás něco? My jsme se dozvěděli, že ostružiník zůstává zelený i během zimy.

Moc jsme se na ně těšili a jejich přítomnost si velmi užíváme. Všichni jsme si už vyzkoušeli, jaký je to pocit, když mu strašilka leze po rukou a pravidelně kontrolujeme, jak se jim v insektáriu daří a zda něco nepotřebují.

A tak nám i strašilkám držte palce, aby se jim u nás líbilo. A možná se nám tato rodinka brzy rozroste o nové členy.

Zdraví vás 5. B a rodinka strašilek

Mgr. Jana Tesařová, Bc. Kamila Mourtadaová


 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks