Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, školní speciální pedagog se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti. 

Mgr. Alena Svobodová

Alenka-foto

Vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovný poradce, kariérový poradce 

Konzultační hodiny: úterý 13:00-14:00, jinak dle dohody. 
Konzultaci je vhodné dohodnout předem telefonicky nebo na e-mail. 

Více o konkrétní pracovní náplni se dozvíte ZDE.

 

Mgr. Lenka Herčíková

Lenka

Školní metodik prevence. 

hercikova@zs-rajec.cz 
516 432 029 

Konzultační hodiny: úterý 14:00-14:30 hod, jinak dle domluvy. 

 

Více o konkrétní pracovní náplni se dozvíte ZDE.

Mgr. Andrea Filipiová

Foto-andrea Školní speciální pedagog. 

516 432 029 

Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod, jinak dle domluvy. 

Více o konkrétní pracovní náplni se dozvíte ZDE. 

PhDr. Kateřina Vrtělová

 

Školní psycholožka

vrtelova@zs-rajec.cz 

516 432 029 

Konzultační hodiny: dle dohody. 
Konzultaci je vhodné dohodnout předem telefonicky nebo na e-mail. 

Více o konkrétní pracovní náplni se dozvíte ZDE.

Mgr. Iva Müllerová

 Thumbnail_img_5702

516 432 029 

Konzultace dle domluvy.  

Zajištuje komunikaci a účelnou spolupráci s vedením školy. 

Podílí se na komunikaci s rodiči. 

Podílí se na řešení krizových situací. 

Schůzky s pracovníky školního poradenského pracoviště si dojednávejte předem prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo Edupage. Děkujeme. 

Jsme připraveni pomoci vašim dětem, těšíme se na spolupráci s vámi. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks