Představujeme poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) působí na Základní škole a mateřské škole Rájec-Jestřebí, okres Blansko od roku 2005, kdy se vedení školy rozhodlo kompetentně reagovat na rostoucí počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vyvstala nutnost zajistit odpovídající péči jim a metodickou podporu jejich vyučujícím a rodičům.

Činnost ŠPP zajišťují:

Mgr. Alena Svobodová – vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovný poradce, kariérový poradce
Mgr. Lenka Herčíková – školní metodik prevence
Mgr. Andrea Filipiová – školní speciální pedagog
Mgr. Iva Müllerová - zástupce vedení školy
PhDr. Kateřina Vrtělová - školní psycholog


Služby a zázemí školního poradenského pracoviště se daří soustavně rozšiřovat a zkvalitňovat díky úspěšným projektovým žádostem. Od jeho založení se nám podařilo vybudovat kvalitní odborné personální i materiální zázemí pro preventivní i intervenční činnost v oblasti poskytování poradenských služeb přímo ve školním prostředí.
Na prvním i druhém stupni základní školy i v mateřské škole je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami navíc podpořeno činností asistentů pedagoga, jejichž koordinaci školní poradenské pracoviště metodicky zastřešuje. Ve své praxi spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks