APLIKACE STRAVA.cz = přehledy, jídelníček, výběr stravy, odhlášení a další.

Návod na používání Strava.cz

Do prohlížeče zadejte adresu www.strava.cz a otevřou se vám stránky systému.

·Samotné přihlášení: Jídelna: 0840

Uživatel: čtyřmístný jedinečný kód

Heslo: stejné jako uživatel

Objeví se vám obrazovka uprostřed popisující možnosti systému. Pokračujte kliknutím na Objednávky stravy.

Na obrazovce, která se vám objeví, vidíte jednotlivé dny s denní nabídkou na delší období a současně i jídlo, které máte vybráno.

Nalevo vedle každého jídla je buď prázdná kolonka (to je v případě, že nemáte jídlo zaplacené) nebo zaškrtnuté jídlo , které je již objednáno.

Změny

(přihlášení x odhlášení x změna výběru druhu jídla) můžete provádět pouze na dny, u kterých není možnost objednávání ukončena. Uzavírka objednávek na obědy probíhá v 12:30 hodin předchozího dne a v 10:00 hodin u svačinek základní školy. U již vybraného a objednaného jídla máte značku . Pokud chcete v tomto konkrétním dnu provést změnu na oběd č.2, myší klikněte na prázdné políčko pod zvoleným obědem a u nově vybraného druhu jídla se objeví, znamenající přihlášení.

· Pokud chcete na některé dny obědy pouze odhlásit, například kvůli nemoci, klikněte na objednané jídlo na značku , značka zmizí a strava je odhlášena.

Takto postupujte ve všech dnech, kdy chcete provést změnu.

· Po označení příslušných změn a Vaší vlastní kontrole klikněte na „ODESLAT“ v levém menu - teprve po odeslání a následném potvrzení v mailu, který vám přijde budou změny zaznamenány i v programu Stravné u vedoucí stravování.

· V případě, že u některého dne nemáte žádnou značku a chcete si tento oběd přesto objednat, systém vám objednávku provede POUZE v případě, že máte dostatečnou výši konta. Výše vašeho aktuálního konta se vám objevuje hned nahoře nad prvním dnem, se kterým je možno pracovat.

· V tomto systému můžete provádět i kontrolu zda strava byla vyzvednuta. Pokud strávník nevyzvedne tři dny po sobě jdoucí stravu, jste na tuto skutečnost upozorněni na vámi zadaný e-mail v systému Stravné u vedoucí stravování. E-mail je generován automaticky, slouží pouze pro Vaši informaci.

Aplikaci si můžete stáhnout i do svého mobilního telefonu a je tak možné stravovací režim ovládat pomocí mobilního telefonu. Přístupové heslo pro aplikaci je k dispozici pouze pro rodiče nebo zákonné zástupci žáka/dítě) v kanceláři školní jídelny. V aplikaci vidíte jídelníček na delší období, vaše platby, aktuální přeplatky. Vidíte také, jak je strava odebírána, zda obědy "nepropadají", přeplatky či nedoplatky, školné apod.

PŘIHLÁŠENÍ STRAVY

- v termínu k 20 v měsíci /jde-li o pracovní den/jsou vypočítána inkasa na všechny stravné dny v následujícím měsíci a zaslány do banky k provedení. Na základě provedených inkasních plateb jsou strávníci přihlášení automaticky na oběd č. 1.

ZMĚNA STRAVY

- výběr z nabídky na konkrétní den - se provádí nejpozději do 12:30 hodin předchozího pracovního dne. U svačin na základní škole je možnost přihlášení či odhlášení do 10:00 hodin předchozího pracovního dne.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks