Dobronauti 3.B znovu na utajené MISI - udělujeme dobré rady Nandávači, Schytávači i Všímalům


 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 3. A úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou.
S Dobronauty z 3.A to tentokrát to bylo "o prsa", ale nakonec se podařilo misi vyhrát. 
Mgr. Andrea Filipiová, agent 008 v terénu

 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční hodina ve třetích třídách

Hodina angličtiny na téma „Christmas“ proběhla během poslední hodiny anglického jazyka v letošním roce. Děti si mohly vybrat z celkem 7 stanovišť ve třídě:

1. Snowflake – výroba sněhové vločky se závěrečným zazpíváním písničky „Little Snowflake“, při kterém se vločka použila k znázornění části těla, na které vločka padá.

2. Christmas Card – výroba vánočního přáníčka v anglickém jazyce.

3. Decorate your Christmas tree – děti si ozdobily předlohu vánočního stromečku podle pokynů v anglickém jazyce.

4. Colour Santa – vybarvení obrázku podle pokynů v anglickém jazyce.

5. A letter to Santa – děti podle předlohy napsaly dopis Santovi.

6. Christmas Carp – výroba vánočního kapra s následnou písničkou, ve které si děti navzájem darovaly kapra.

7. Colour and count / Wordsearch – děti měly možnost obeznámit se se slovní zásobou na téma „Vánoce“ v rámci osmisměrky a počítání předmětů na obrázku.

Každý žák si mohl vybrat, na kterém stanovišti bude pracovat a zda bude pracovat sám či s někým dalším. Žáci pracovali svým tempem a každý absolvoval takový počet stanovišť, kolik mu vyhovovalo. Na tabuli se promítal obrázek útulného vánočně vyzdobeného pokoje s klidnou hudbou. Žáci pracovali s radostí, na konci hodiny ani nechtěli přestat.

Mgr. Joruna Walther


 
 
 
 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 4. B úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou. Děti skrze zábavnou hru objeví moc ovlivňovat vztahy, získají dovednosti a tipy, jak jednat v konfliktech. Učitelé lépe porozumí jednotlivým dětem a jejich projevům, naučí se, jak podpořit děti v samostatném jednání.
 

Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, agent 008 v terénu


 
 
 
 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 3.B úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou. Děti skrze zábavnou hru objeví moc ovlivňovat vztahy, získají dovednosti a tipy, jak jednat v konfliktech. Učitelé lépe porozumí jednotlivým dětem a jejich projevům, naučí se, jak podpořit děti v samostatném jednání.
 
Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, agent 008 v terénu

 
 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 4. A úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou. Děti skrze zábavnou hru objeví moc ovlivňovat vztahy, získají dovednosti a tipy, jak jednat v konfliktech. Učitelé lépe porozumí jednotlivým dětem a jejich projevům, naučí se, jak podpořit děti v samostatném jednání.
 

Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, agent 008 v terénu


 
 
 
 

Dopolední Halloween party pro 1. - 3. ročník

Dopolední Halloween party ve škole

V pondělí 31. října 2022 si žáci 9.A a 9. B připravili dopolední Halloween party pro žáky 1. - 3. ročníku naší školy. Celý program se odehrával v tělocvičně, kde deváťáci nachystali sportovní a dovednostní stanoviště a rukodělné dílničky, nechybělo ani malování na obličej. Mladší žáci si mohli vyzkoušet opičí dráhu, houpání na kruzích, parkour, slalom s fotbalovým míčem nebo s košťaty mezi kužely, střílení florbalovým míčkem do papírových talířů, přechod lavičkové kladiny, přeskoky přes lavičku, střílení z plastové pistole pěnovými náboji, trefování pingpongových míčků do kelímků, tisk dýní, vyrábění strašidel a netopýřích masek atd. Mladším žákům se celý program velmi líbil, aktivity si užili a odnesli si i vlastní výrobky. Halloween je původně keltský lidový svátek, který se zachoval ve Velké Británii a především v Irsku díky smíchání pohanských a křesťanských zvyků. Svátek byl později přenesen do USA, Kanady i Austrálie. Jeho název vznikl zkrácením anglického výrazu “Předvečer Všech svatých” (“All Hallow’s Eve”).

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní dopoledne v Bořitově 30. 9. 2022 - 1. B a 9. A

Společné dopoledne našich prvňáčků a deváťáků v Bořitově

Žáci devátého ročníku na naší škole se již tradičně stávají patrony prvňáčků. Starají se o to, aby sžití prvňáčků se školním životem bylo radostné, aby se žádný prvňáček necítil v nové škole osamělý, aby věděl, že má svého kamaráda v deváté třídě, na kterého se může spolehnout. Deváťáci také pořádají pro prvňáčky nejrůznější akce, které zpestřují prvňáčkům školní povinnosti a které zase naopak deváťáky učí zodpovědnosti a týmové práci. Jednu takovou akci si v pátek 30. října 2022 připravili žáci 9. A pro své kamarády z 1. B.

Prvňáčci se vydali autobusem na exkurzi do Bořitova a deváťáci je následovali tamtéž pěšky. V Bořitově přivítala prvňáčky paní Janíčková a provedla je provozem Zepo Bořitov. Žáci viděli na naživo krávy a telátka, viděli, jaký je život krav chovaných pro mléko, jak a kolikrát denně probíhá dojení. Po exkurzi se žáci přesunuli k nedalekému fotbalovému hřišti. Zde už na ně čekali jejich kamarádi deváťáci se sportovními aktivitami a paměťovými hrami - skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na bránu, slalom s fotbalovým míčem, pohyb dvojice se svázanýma nohama atd. Za splněné úkoly získali prvňáčci od deváťáků diplom a drobnou odměnu. Naprosto největší odměnou, a to pro všechny účastníky akce, bylo vynikající občerstvení, které připravila paní Janíčková. Byl to teplý čaj a palačinky s marmeládou nebo nutelou. Palačinek se snědlo opravdu hodně, nejméně sedmdesát kusů. Po výborném občerstvení se prvňáčci vrátili zpět do školy autobusem a deváťáci opět pěšky. Všem žákům se celé dopoledne velmi líbilo a dohodli se, že budou ve společných akcích pokračovat.

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroužek angličtiny


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt 6.A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logická olympiáda 2022

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž pořádá Mensa České republiky,  školní kolo koordinuje Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, členka týmu ŠPP


 
 
 
 

Práce ŠPP

Podpora kariérového poradenství v 9.C (Mgr.  A. Svobodová, Mgr. L. Herčíková, Mgr. M. Kalíková) 19.9.2022


 
 
 
 
 

Dobronauti opět v akci

Pomáháme předcházet rizikovému chování v roli všímalů. 5.A , 20.9.2022


 
 
 
 
 
 
 
 

30. 9. 2022 Sportovní dopoledne 2. a 3. ročník


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt 6.B


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT Life!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks