Dopolední Halloween party pro 1. - 3. ročník

Dopolední Halloween party ve škole

V pondělí 31. října 2022 si žáci 9.A a 9. B připravili dopolední Halloween party pro žáky 1. - 3. ročníku naší školy. Celý program se odehrával v tělocvičně, kde deváťáci nachystali sportovní a dovednostní stanoviště a rukodělné dílničky, nechybělo ani malování na obličej. Mladší žáci si mohli vyzkoušet opičí dráhu, houpání na kruzích, parkour, slalom s fotbalovým míčem nebo s košťaty mezi kužely, střílení florbalovým míčkem do papírových talířů, přechod lavičkové kladiny, přeskoky přes lavičku, střílení z plastové pistole pěnovými náboji, trefování pingpongových míčků do kelímků, tisk dýní, vyrábění strašidel a netopýřích masek atd. Mladším žákům se celý program velmi líbil, aktivity si užili a odnesli si i vlastní výrobky. Halloween je původně keltský lidový svátek, který se zachoval ve Velké Británii a především v Irsku díky smíchání pohanských a křesťanských zvyků. Svátek byl později přenesen do USA, Kanady i Austrálie. Jeho název vznikl zkrácením anglického výrazu “Předvečer Všech svatých” (“All Hallow’s Eve”).

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní dopoledne v Bořitově 30. 9. 2022 - 1. B a 9. A

Společné dopoledne našich prvňáčků a deváťáků v Bořitově

Žáci devátého ročníku na naší škole se již tradičně stávají patrony prvňáčků. Starají se o to, aby sžití prvňáčků se školním životem bylo radostné, aby se žádný prvňáček necítil v nové škole osamělý, aby věděl, že má svého kamaráda v deváté třídě, na kterého se může spolehnout. Deváťáci také pořádají pro prvňáčky nejrůznější akce, které zpestřují prvňáčkům školní povinnosti a které zase naopak deváťáky učí zodpovědnosti a týmové práci. Jednu takovou akci si v pátek 30. října 2022 připravili žáci 9. A pro své kamarády z 1. B.

Prvňáčci se vydali autobusem na exkurzi do Bořitova a deváťáci je následovali tamtéž pěšky. V Bořitově přivítala prvňáčky paní Janíčková a provedla je provozem Zepo Bořitov. Žáci viděli na naživo krávy a telátka, viděli, jaký je život krav chovaných pro mléko, jak a kolikrát denně probíhá dojení. Po exkurzi se žáci přesunuli k nedalekému fotbalovému hřišti. Zde už na ně čekali jejich kamarádi deváťáci se sportovními aktivitami a paměťovými hrami - skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na bránu, slalom s fotbalovým míčem, pohyb dvojice se svázanýma nohama atd. Za splněné úkoly získali prvňáčci od deváťáků diplom a drobnou odměnu. Naprosto největší odměnou, a to pro všechny účastníky akce, bylo vynikající občerstvení, které připravila paní Janíčková. Byl to teplý čaj a palačinky s marmeládou nebo nutelou. Palačinek se snědlo opravdu hodně, nejméně sedmdesát kusů. Po výborném občerstvení se prvňáčci vrátili zpět do školy autobusem a deváťáci opět pěšky. Všem žákům se celé dopoledne velmi líbilo a dohodli se, že budou ve společných akcích pokračovat.

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroužek angličtiny


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt 6.A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logická olympiáda 2022

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž pořádá Mensa České republiky,  školní kolo koordinuje Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, členka týmu ŠPP


 
 
 
 

Práce ŠPP

Podpora kariérového poradenství v 9.C (Mgr.  A. Svobodová, Mgr. L. Herčíková, Mgr. M. Kalíková) 19.9.2022


 
 
 
 
 

Dobronauti opět v akci

Pomáháme předcházet rizikovému chování v roli všímalů. 5.A , 20.9.2022


 
 
 
 
 
 
 
 

30. 9. 2022 Sportovní dopoledne 2. a 3. ročník


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt 6.B


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT Life!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks