Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku k přijímacímu řízení na SŠ

 

Zdroj informací při rozhodování:

Webové stránky jednotlivých škol a Dny otevřených dveří (DOD)

www.cermat.cz   -   informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ)

www.msmt.cz   - aktuální informace, termíny

www.kampodevitce.cz - aktuální informace o přijímacím řízení a jeho změnách

www.atlasskolstvi.cz  - přehled škol, oborů

www.infoabsolvent.cz – při rozhodování, Profitest, videa, informace o oborech na SŠ

www.vyberskoly.cz  - při rozhodování

https://www.emiero.cz/   -  test osobnosti zdarma při profesním rozhodování

www.jmskoly.cz - evidence volných míst na SŠ po rozhodnutí o přijetí v květnu 2024

Možnost individuálního poradenství a konzultací:

Kariérová poradkyně Mgr. Alena Svobodová, školní psycholožka PhDr. Kateřina Vrtělová

OPPP pracoviště Blansko - vyšetření profesních předpokladů, je třeba se objednat předem blansko@opppvyskov.cz

IPS ÚP Blansko - kontaktní osoba Ing. Miroslava Hudcová

JCMM Brno, Boskovice - kontaktní osoba Mgr. Pavla Frňková

Důležitá data:

19. 9. 2023                           Rodičovská kavárna na ZŠ Rájec-Jestřebí

20. 9. 2023                           III. veletrh vzdělávání Tak kam? Boskovice

24. a 25. 11. 2023                 Festival vzdělávání Nevím kam BVV (G 2 )

30. 11. 2023                         termín podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

13. 1. 2024                           Den otevřených dveří (DOD) všech SŠ Jihomoravského kraje

20. 2. 2024                           termín podání přihlášky na SŠ

12. a 15. 4. 2024                   1. a 2. kolo JPZ pro 4leté studium na SŠ a 4letém gymnáziu

29. a 30. 4. 2024                   náhradní termíny JPZ

10. 5. 2024                           předpokládaný termín, kdy SŠ sdělí rozhodnutí o (ne)přijetí

Zpracovala kariérová poradkyně ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí Mgr. Alena Svobodová

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2023–24 ke dni 19. 9. 2023

Navrhované změny mají být schváleny na některé z listopadových schůzí poslanecké sněmovny.

 • Prioritizace škol jako základní a jistá změna – stanovení pevného pořadí škol na přihlášce
 • Digitalizace přijímacího řízení na SŠ sníží administrativní zátěž
 • Rodič je plně zodpovědný za podání přihlášek

Navýšení počtu přihlášek  - 3 školy (obory)

Cíl této změny: Nebudou žádné posuny v pořadí

 • Žák se dostal na 1. školu, místa na 2. a 3. škole zanikají, žák musí nastoupit na 1. školu
 • Žák se dostal na 2. školu, místo na 3. škole zaniká a musí nastoupit na 2. školu
 • Žák se dostal na 3. školu a nastupuje na ni
 • Žák se může vzdát jakéhokoli místa v 1. kole, ale pak čeká na 2. kolo
 • Žák se nedostal ani na 3. školu, čeká na 2. kolo

Podání přihlášky na SŠ:

 • Rodič má elektronickou identitu
 • Rodič nemá elektronickou identitu – přihlásí se do systému Cermat a budou mu vygenerovány přihlašovací údaje
 • V letošním roce (první rok digitalizace) budou mít možnost žáci podat přihlášku  i papírovou formou
 • Přihláška se podá na 1. školu a ta propíše/zadá do systému i ostatní školy na přihlášce
 • Všechny potřebné dokumenty, které SŠ požaduje (vysvědčení 8. a 9. ročníku, výsledkové listiny soutěží) rodič skenuje a nahrává do systému k přihlášce

Zápisový lístek – zatím otevřeno

                           - díky digitalizaci snad odpadne podání zápisového lístku – uchazeč bude přijat pouze na jednu školu, kde uspěl a byla u něj preferovaná

Přijímací zkoušky:

 • JPZ je zkouška rozřazovací, maturitní zkouška je ověřovací
 • Cermat přidělí žákovi školu/školy , kde bude konat JPZ
 • Žák může konat JPZ dvakrát i v případě, že podává jen 1 maturitní obor
 • Termíny vždy v pátek a v pondělí (psychohygiena žáků)
 • Počítá se lepší výsledek z obou kol
 • Termíny 12. a 15. dubna 2024
 • S výsledky se bude čekat až do náhradního termínu 29. a 30. 9. 2024 a výsledky přijetí se zveřejní až po 10. 5. 2024
 • 2. kolo probíhá ve stejném režimu jako kolo první
 • Informace o naplněnosti škol opět na www.jmskoly.cz
 • Nelze porovnávat počty přihlášek s přechozími lety
 • V odvolání se uvádí pouze věcné důvody (stále ponecháno ve správním řízení), předpokládá se jeho zrušení
 • SŠ může vycházet i z prospěchu žáka na ZŠ a bodově ohodnotit v kritériích přijetí celkový prospěch či vybrané předměty podle zaměření oboru

Než se rozhodnu pro střední školu

Deset kroků před rozhodnutím

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks