Svačiny ve školní jídelně

Od února 2022 je možné v naší školní jídelně objednávat svačiny. V současné době jsou nabízeny pouze v pondělí, středu a pátek. V případě zájmu budou od nového školního roku – tedy září 2022 - nabízeny denně.

Svačiny si může dítě vybírat, stejně jako obědy, není tedy nutné odebírat svačiny každý stravný den.

Jsou určeny i pro děti, které nechodí na obědy. Je však nutné vyplnit přihlášku ke stravování /na stránkách školy, pod záložkou jídelna/ a zakoupit čip za 120,- Kč, který slouží ke stravování a současně ke vstupu do školy. Poté zkontaktovat vedoucí stravování na e-mailu serbouskova@zs-rajec.cz nebo na telefonu 728643984.

CENA svačiny je 24,- Kč z toho je 15,- Kč na potraviny
a 9,- Kč na ostatní režie. Nejedná se o dotované stravování jako je tomu v případě školních obědů.

OBJEDNÁVÁNÍ svačin je možné realizovat přes aplikaci www.strava.cz – stejně jako obědy. Jídelna je 0840, heslo
a uživatel stejné jako u obědů – čtyřmístný kód. Objednávat je možné pouze za předpokladu, že máte na stravném účtu dostatečný kredit.

UKONČENÍ OBJEDNÁVEK svačin je v 10:00 hodin předchozího dne. Je nutné objednat pečivo, pekař bere objednávky na další den do 10:30 hodin

VÝDEJ svačin je od 9:30 hodin do 9:50 hodin ve školní jídelně. Děti potřebují čip, který přiloží k terminálu, odeberou si talířek se svačinou a nápoj si děti zvolí z nabízeného dle svých preferencí. K dispozici je čaj, voda, šťáva, ke sladké svačině i kakao.

ÚHRADA svačin probíhá bezhotovostně, formou inkasních plateb, stejně jako u obědů. Maximální počet svačin v jednom měsíci je 14. Tedy 14 stravných dnů krát
24,- Kč za jednu svačinu.  Maximální výše za všechny odebrané svačiny v jednom měsíci je 336,- Kč.

V případě, že máte ve škole jedno dítě, které chodí na obědy a chce chodit i na svačiny, je doporučená výše limitu inkasa 1.050,- Kč / 700,- Kč na obědy + 350,- Kč na svačiny /.

Žádost o inkaso na úhradu stravy jsou do banky zasílány
k 20. v měsíci. Jakmile jsou finanční prostředky převedeny na stravné účty, automaticky dojde k přihlášení VŠECH obědů č.1 a VŠECH svačin na celý měsíc. Na Vás je tedy přehlášení  obědů z obědu č.1 na oběd č.2, či úplné odhlášení oběda nebo odhlášení svačiny.

Finanční prostředky za obědy nebo svačiny, které odhlásíte, zůstávají na stravném účtu a převádí se do následujícího měsíce. Pokud tedy např. odhlásíte 3 svačiny, na stravném účtu Vám zůstane 72,- Kč, o které bude ponížen výpočet inkasa na následující stravný měsíc.

Inkasa probíhají pouze jednou v měsíci, k dvacátému. Nemáme možnost o inkaso žádat opakovaně. Pokud Vám tedy platba neproběhne, uhradíte jednorázovým příkazem na účet školy 101274596/0300 pod variabilním symbolem = čtyřmístný kód, kterým se přihlašujete do  aplikace www.strava.cz

//// V případě, že chodí Vaše dítě na obědy a o svačiny máte zájem, nejprve mě prosím informujte na e-mailu serbouskova@zs-rajec.cz nebo na telefonu 728643984. Strávníkovi povolím svačinky na stravné kartě, teprve poté se navýší výpočet inkasa. ///

V souvislosti s přípravou svačin upozorňuji rodiče a děti, že kantýna je v provozu pouze v úterý a ve čtvrtek. Paní Karandyszewská, která v kantýně pracuje, připravuje v pondělí, středu a pátek svačiny.

Veškeré informace o svačinách či obědech Vám ráda poskytnu na telefonu 728 643 984 nebo na e-mailu serbouskova@zs-rajec.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks