Beseda pro rodiče - Spokojené dítě

Ve čtvrtek 29. února 2024 jsme se potkali s rodiči našich žáků. Rodiče v hojném počtu přijali pozvání na společné setkání a povídání nad tématem „spokojené dítě“. Wellbeing je v současné době velmi diskutované téma a škola je vedle rodiny důležitým prostředím ovlivňujícím psychický vývoj dětí. Školní psycholožka Kateřina Vrtělová si s rodiči povídala o tom, co děti potřebují a co je pro ně důležité. Před touto besedou se totiž formou dotazníku ptala přímo žáků naší školy. Díky jejich odpovědím, měla dobré podklady pro následnou debatu s rodiči. A skutečně šlo o živou debatu, sdílení a nefalšovaný zájem.

Děkujeme za aktivní účast, jak žákům, tak rodičům a těšíme se na další setkávání!

20240229_160618

20240229_160605

6.A Preventivní program: Bolest jménem šikana

Z dnešní hodiny si odnáším....

...že šikanátor může být i někdo, o kom bys to ani nemyslel.
....že še šikana je i to, že o druhých šíříme pomluvy.
...že šikana není opravdu sranda a když nám někdo dělá něco, co už nezvládáme, zavoláme na linku bezpečí 116 111.
....že máme ve třídě šaška i frajírka dohromady.
...že když vidím, že se něco děje, zkusím ho vyslechnout nebo pomoct.
....budu se omlouvat a vážit si kamarádů.
....že vím, kam zavolat.
....to, že bychom to neměli dělat.
.....neposmívej se za vzhled a velikost.
...zastat se, neukazovat a neponižovat.
...líbilo se mně to.

 
 
 
 

7.A, B - Preventivní program: Závislosti


 
 
 

Patronáty deváťáků nad prvňáčky


 
 
 

Adaptační pobyty šestého ročníku – Jedovnice 2023

Letos, jako každý rok, máme za sebou povedenou akci – adaptační pobyty šestých tříd v Jedovnicích. Organizačně ji zaštiťuje ŠPP naší školy a snaží se o navázání spolupráce mezi žáky, zlepšení komunikačních dovedností, řešení zátěžových situací, ocenění druhých a sebereflexi. Letos jsme nově zařadili i techniky mindfulness, které, jak se ukazuje, budou stále více potřebné. Náš tým posílila i školní psycholožka, kterou jsme naplno využili.

Adaptační pobyty proběhly v říjnových dnech a měli jsme štěstí na počasí.                                          

Šesťáci odjížděli s úsměvem a plni nových zážitků se svou třídou.

Děkuji třídním učitelům, asistentům pedagoga a celému ŠPP za pomoc s organizací

                                                                                                   Lenka Herčíková-ŠMP


 
 
 
 
 
 

Kariérové poradenství na ZŠ Rájec-Jestřebí

V dnešním světě je možností a příležitostí, jak mohou žáci růst nespočet. Téma Člověk a svět práce se završuje v 9. ročníku důležitým rozhodnutím, a to volbou učebního či studijního oboru. K tomuto rozhodnutí směřujeme krok za krokem. Žáci zaměřují pozornost především na sebepoznání a zamýšlí se nad svými silnými stránkami, které budou v životě rozvíjet a které budou jejich oporou v dnešním stále se měnícím světě. Důležitá je i motivace, která ovlivňuje jejich rozhodování.

Součástí naší cesty k volbě povolání je také mapování jednotlivých profesí. Mnoho profesí zaniká a nespočetně nových vzniká. Většinu profesí, které budou naši žáci vykonávat, dnes neznáme. Trh práce se mění rychle, ale my se jej snažíme pečlivě prozkoumávat. Žáci navštívili několik regionálních firem, podívali se přímo do výrobních prostor, propojili se školními předměty zaměření firem a jednotlivých profesí v těchto firmách. Vřelého přijetí se žákům 9. i 8. ročníku dostalo v následujících firmách: TE Connectivity Kuřim, GATEMA PCB a.s.,Minerva Boskovice a KUHN Bohemia a.s. Brno-Horní Heršpice. Jeden den v praxi je opravdu nenahraditelná zkušenost. Ve firmách se žáci dověděli o historii i současnosti firem, vždy součástí exkurze byla i praktická ukázka a možnost si vyzkoušet činnosti zaměřené především prakticky. V Gatemě se žákům velice hodily informace z chemie, v TE Connectivity využili dovednosti z fyziky. Minerva nám ukázala, jak se vyrábí šicí stroje a především jak se tyto stroje nezadržitelně vyvíjí a mění. Kuhn Bohemia nás zasvětila do světa těžké techniky stavebních strojů. I přes pestré zaměření těchto firem žáci opakovaně slýchali nutnost učit se cizím jazykům a neustále se vzdělávat v oblasti informačních technologií. Bez těchto, dnes již základních dovedností, se na žádné pracovní pozici dnes na trhu práce neobejdete.

Stěžejním okamžikem v profesním životě je volba vhodné střední školy a oboru. Díky Burze středních škol v Blansku a Veletrhu vzdělávání v Boskovicích si žáci prozkoumávají prostředí středních škol, jejich nabídku, možnosti a příležitosti, které je budou posouvat v jejich osobnostním rozvoji. Využili jsme také Dny otevřených dveří na SŠ. Během 2. stupně mají žáci možnost využít sdílené výuky na okolních středních školách – SŠ TEGA Blansko, VOŠ a SŠ Hybešova Boskovice a SŠ André Citroëna Boskovice a Gymnázium Rájec-Jestřebí. Střední školy mají připravené lákavé aktivity prezentující jednotlivé obory opravdu praktickou výukou.

V neposlední řadě je pro školu důležitá spolupráce s rodiči v procesu rozhodování a výběru SŠ. Společné setkání v rodičovské kavárně v září 2022 naši skvělou spolupráci a komunikaci během celého školního roku odstartovalo. Následovalo několik individuálních poradenských rozhovorů rodič – žák – kariérový poradce. Někteří využili i poradenství IPS Úřadu práce Blansko a JCMM Boskovice. Cesta byla různá, ale dnes je již jisté, že všichni žáci 9. ročníku byli v přijímacím řízení na SŠ úspěšní a od září je čeká nová cesta, plná výzev, příležitostí a zodpovědnosti. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům za podporu svých dětí při rozhodování. Je důležité s dětmi sdílet životní zkušenosti z oblasti kariérního rozvoje, třeba i zavzpomínat na své rozhodování v jejich věku a zmínit jim nejen úspěchy a výzvy, ale také neúspěchy a překážky, které do života prostě patří. Absolventům letošního devátého ročníku přeji mnoho úspěchů a radost ze zvolené profese. Ať se vám daří!

                                                        Mgr. Alena Svobodová

                                            kariérový poradce ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí

Fotogalerie: Mgr. Jan Nečas, Mgr. Alena Svobodová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reakce na besedy a workshopy v Týdnu zdraví 2023

Arabský způsob života pohledem Evropana – Stanislava Havlíčková

Paní hezky povídala a dozvěděli jsme se o křesťanech v Iráku zajímavé věci. Všem chutnal arabský chleba, který nám paní Havlíčková přinesla. Dozvěděli jsme se , že tam mají špatné školství s fyzickými tresty a křesťanské rodiny drží pohromadě a pořádají velké svatby a nemají domácí mazlíčky. Bylo by zajímavé se někdy do těchto nedovolenkových zemí podívat. Všechny nás nalákala poznat v budoucnosti tuto zajímavou zemi, protože to v Iráku přes nepříznivou situaci může být i hezké.

Hasík – program s hasiči o prevenci a první pomoci

Dozvěděli jsme se, jak zachraňovat nebo si zachránit život. Věděli jsme, že Hasiči často vyjíždí nejen kvůli požárům. Byli to profesionální borci, co nás naučili, co dělat v krizových situacích. „Marcel je frajer.“ Dozvěděl jsem se, že jsou chytří spolužáci a všichni znají čísla na tísňové linky. O sobě jsem zjistila, že bych asi nebyla schopna nikoho zachránit, ale dohromady bychom to dokázali Rozhodně tyto informace využijeme v životě při nehodě a záchraně života. 

Práce s knihou – pan Habáň

Pan Habáň byl vtipný a daroval nám knihu. Dozvěděli jsme se, jak knihy vznikají a že každý může být spisovatelem. Dozvěděla jsem se, že je dost lidí, kteří mají ve třídě rádi knihy a také to, že správná kniha má mít začátek, zvrat, prostředek, zvrat a konec. Informace mohu uplatnit v budoucnu, kdybych psal knihu. 

Jóga - A. Filipiová

Učili jsme se správně dýchat. Vyzkoušela jsem si něco nového. Pořádně jsem se protáhl. Bylo to relaxující. Dozvěděla jsem se, jak některé pozice pomáhají s dýcháním a mají svoje názvy a že se někteří neumí soustředit. O sobě jsem se dozvěděla to, že jsem pořád ve stresu. Dozvěděla jsem se, že jóga není pro mě a že s ostatními nemohu soustředit. Nové informace můžeme použít například ve stresu a když se budu potřebovat zklidnit a dát myšlenky stranou. 

Beseda s majitelem veganské restaurace – pan Malenovský

Dozvěděli jsme se, jak chránit životní prostředí. Dostali jsme ochutnávku, bylo to zajímavé. Je dobré vědět, že naším životním stylem můžeme ubližovat zvířatům. Maso mi šmakuje víc. Dozvěděli jsme se, že jsou v Česku docela populární a že nám moc jejich výrobky nechutnají. Zajímavé bylo i zjištění, že mezi námi není žádný vegan. Nové informace uplatním v případě, že přijde na návštěvu vegan a budu vědět, co mu nabídnout nebo v rozhovoru s jinými lidmi. Moc se mi to nelíbilo. 

Tonda obal – beseda o recyklaci odpadů

Je důležité vědět, jak třídit odpad. Zajímavé info o znečišťování planety. Je dobré vědět, že naše odpady znečišťují prostředí a měli bychom tomu zabránit. Lektorka byla hezká Když taťka vyhodí odpadky do špatného koše, řeknu mu, tam ne. Dozvěděl jsem se, jak vzniká skládka. Nevěděla jsem, že existují kontejnery na odpad. Asi moc netřídím… 

Beseda se žurnalistkou – paní Hesová

Je dobré něco vědět o žurnalistice. Byla to zábava a také poučení, abychom nevěřili všemu. Bavilo mě rozlišovat reální a fake obrázky. Věděla jsem se, že některé informace na internetu nemusí být pravdivé, ale novou informací pro mě bylo, že pracuje v rozhlase, ale dělá reportáže venku. Sama jsem si uvědomila, že nedokážu rozlišit umělou inteligenci a reálný obrázek. Je to zajímavá práce, ale asi by mě nebavila. Měli bychom být ostražití při prohlížení sociálních sítí. 

Beseda s ředitelem potravinové banky 

Je dobré vědět, že nemáme plýtvat jídlem. Uvědomil jsem si, že musím snížit spotřebu vyhozeného. Bylo to zvláštní téma. Dozvěděli jsme se, že se v ČR vyhazuje až 1 mil. tun jídla ročně a že až tak moc neplýtvám. V ČR existuje 14 potravinových bank. Dozvěděla jsem se, že většina třídy ráno snídá a já bych mohla více šetřit s jídlem . Dozvěděl jsem se, že na každém jednom záleží a můžu víc pomáhat. 

Bez filtru – práce žurnalistů

Je dobré, abychom poznali fake. Bylo to užitečné. Zazněly dobré informace. Dozvěděl jsem se, že jsem asi závislý na telefonu a paní lektorky mají jiné názory než já. Byli jsme upozorněni na nebezpečí umělé inteligence. Dozvěděl jsem, že toho vím hodně o internetu a že většina třídy má ráda GS-GO (PC hra). Dozvěděl jsem se, že spoustu věcí nechápu, ale máme podobný vkus na počítačové hry. Nová informace byla ta, že se moderátoři dělí do více skupin a co je Miss News. Dozvěděl jsem se, že mám dobrý postřeh. Bylo to dlouhé. 

Mínusy na plusy s Ámosem

Dozvěděla jsem se, že Komenský měl těžký život, rodina mu pořád utíkala a jaký jazyk lásky mám. Můj jazyk lásky je dostávání dárků. Zajímavé bylo poslouchat spolužáky, jaké plusy a mínusy v životě mají. O třídě jsem se dozvěděla, že se každý potřebuje s někým sblížit. Anetu jsem porazil v páce. 

Den armády ve Vyškově

Již vím, jaké zbraně používat a jak používat samopal. Chci být vojákem. Měli jsme blbýho průvodce. Náš průvodce nám ukázal zajímavé věci. Dozvěděla jsem se toho hodně o autech. V jejich areálu je i nemocnice a na obličej používají maskovací barvu. Byla jsem překvapená, že mě to bavilo. Dávali jsme pozor a byla zábava. Daniel by mohl být profesionální házeč granátů. Můžu to využít například v dějepise. 

Tvoje cesta načisto

Uvědomila jsem si, že nikdy nechci zkusit drogy. Dělali mi problém udržet pozornost. Věděl jsem, co je legální a co ne. Jsem chytřejší, než jsem si myslel. Nová informace pro mě byla, že mi v baru může dát někdo něco do pití a uvědomila jsem si, že toho spoustu nevím. Nové pro mě bylo zjištění, že když drogy koupím, je to přestupek, ale když je pošlu dál, je to trestný čin. Většina lidí toho ví víc než já. 

Bezpečně v dopravě

Dozvěděl jsem se, že mám na kole jezdit v helmě. Umím dopravní předpisy. Tramvaje prý zraní hodně dětí i dospělých vlivem jejich nepozornosti. Dozvěděl jsem se nové informace, například, že mají policajti číslo, aby nemuseli hlásit svoje jméno. Nemohla bych být policajtkou. Líbí se mi výcvik policejních koní. Ve třídě jsme byli aktivní. Budu chodit dále od silnice, aby mě nic nezranilo. Spoustu lidí jezdí rychleji než by mělo. Nemám nosit sluchátka, když jdu po ulici. Ne vždy všechno dodržuji. Překvapilo mě, že někteří ze třídy přiznali, že nechodí po chodníku. 

Kosmetika

Paní nám udělala kosmetiku za darmo Bylo to zajímavé, ale delší. Dozvěděla jsem se, co používat na pleť a jak se o ni starat. Obličej je třeba čistit ráno i večer. Bylo zajímavé sledovat, kdo má ze třídy o líčení zájem. Děkujeme za nalíčení a za fotografie. Pro někoho to bylo jistě zajímavé, pro mě moc ne. 

Co obnáší povolání kuchaře – pan Havlík

Pán byl moc příjemný a i kuchař je hezké povolání. Uvědomil jsem si, že miluju maso, že můžu cibuli smažit v mouce. Bylo to úžasné. Mňamka. 

Prevence HIV – P. Kotouček

Sympatický pán. Téma bylo důležité a naučné. Dozvěděli jsme se nové informace. Je to důležité téma. Dozvěděl jsem se, že je test na HIV free a že budu při sexu používat kondom a ve slinách je jen malé množství, které nás nenakazí. Někteří nevěděli, co znamená zkratka HIV a uvědomili jsme si, že je dobré dávat si pozor na cizí krev. Také nás pan Kotouček poučil o rozdílu mezi HIV a AIDS a o prostředích, kde se můžeme nakazit. 

Moje role v týmu – P. Frňková

Dozvěděla jsem se, jak pracovat a pomoci týmu. O třídě jsem se dozvěděla, že někteří neradi dělají ve skupinách. Jsem hodnotitel. Jsem tvůrce. Jsem navigátor. Všichni byli kamarádští. Věděla jsem, že většinou jsem takový tahoun v týmu a ostatní mě vidí trochu v jiném světle ale zároveň v podobných rolích. Byla jsem překvapená, že ne na všechny seděla role, kterou si vybrali jako nejsilnější. Určitě to uplatním v nové škole. Téma asi nebylo moc potřeba. 

Výkonností testy – D. Herčík a L. Slouka

Uměl jsem skákat přes švihadlo , ale naučil jsem se trefovat do koše. Moc mi tělocvik nejde. Ve třídě máme dobré sportovce. Bylo to únavné. Umím sportovat. Dozvěděl jsem se, že umím házet míčem a neumím shyby. Konečně sport. Dal jsem si do těla. 

Finanční gramotnost v první třídě – L. Herčíková a P. Henrychová

Byla to fajn práce s dětmi. Chyběl mi prvňák, ale jinak to bylo fajn. Děti v 1. třídě jsou šikovný. Překvapil mě můj prvňák, protože byl dost chytrej. O sobě jsem se dozvěděla, že neumím moc dobře vystupovat před třídou, ale jde mi práce s dětmi. Součástí programu bylo i tančení s prvňákem a dozvěděla jsem se, že nerada tančím ve skupině. 

Film V síti

Otevřelo mi to oči. Nikdy bych si nevolal se starými lidmi. Všude číhaj predátoři. O třídě jsem se dozvěděla, že ji to téma zajímá. Nikam nebudu dávat svoje fotky. Uvědomila jsem si, že mám štěstí, že se mi to ještě nestalo a nebudu odpovídat cizím lidem na internetu. Zajímavé bylo, že s tím již někteří ze třídy mají zkušenosti. 

Film Jakub

Film Jakub byl o domácím násilí. Věděla jsem, že se děje docela často, ale nevěděla jsem, kolik je různých organizací, na které se můžeme obrátit o pomoc. Uvědomil jsem si, že násilí může mít i jiné formy, než jen fyzické násilí. Jsem ráda, jakou mám rodinu. Budu vědět, jak pomoci. Lidé se o těchto situacích bojí mluvit. 

Život slabozrakých

Dozvěděl jsem se, že slabozrací mohou normálně žít a mohu jim pomoci například na ulici. Existuje spousta vychytávek, které jim usnadňují život. Třída vydržela být potichu a poslouchat a bude se nám to hodit, až potkáme nevidomého a bude potřebovat pomoc. Zajímavé bylo, že psi navigují člověka a výcvik psa stojí 300 000 Kč a cvičí se od jednoho roku. Zajímavé byly detaily o slepeckém písmu a zjištění, že vodící psi mají raději eskalátory než schody. Jsem moc ráda, že vidím. Naše třída je plná milovníků psů. 

První pomoc

Dozvěděl jsem se, jak zchladit puchýře. Resuscitaci provádíme, dokud nepřijede sanitka. Jak vynést zraněného člověka při autonehodě. Uvědomila jsem si, že někomu mohu zachránit život. První pomoc umím, ale moc mě to bavilo. Dozvěděla jsem se, že než se uklidní někteří spolužáci, pacient by mohl zemřít. Už umím ošetřit krvácení z nosu. Práce záchranáře by mě bavila, ale z celé třídy asi moc dobrý zdravotní tým nebude. Uměl jsem vázat obvaz, ale dozvěděl jsem se, že s Danem je sranda. 

Beseda se starostkou

Dozvěděli jsme se o její práci. Není to lehká práce. Bavilo mě to. Dozvěděla jsem se, že katastrální území je i Karolín a Holešín. Asi jsem změnila názor na Rájec-Jestřebí. Dozvěděli jsme se různé zajímavost. Třídě se na úřadě celkem líbilo. Viděli jsme novou obřadní síň. Zajímavé informace mohu popovídat rodině. Uvědomila jsem si, že neumím pokládat otázky.

Zpracovala Lenka Herčíková (školní metodik prevence

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Jde o preventivní program pro budoucí prvňáčky naší školy, který nabízí školní speciální pedagog ve spolupráci s učitelkami ZŠ.

V těchto skupinkách hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Důraz klademe zejména na rozvoj grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace a početních představ.

Děti si vyzkouší systematickou práci, která je podobná tomu, co je čeká po vstupu do první třídy základní školy. Zkusí se hlásit, spolupracovat ve skupině, neskákat ostatním do řeči, snaží se odpovídat tehdy, když jej pedagog vyvolá a snaží se reagovat na pokyny učitele nebo rodiče.

Nedocenitelným přínosem programu je spolupráce dítěte s rodičem.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Rodič získává praktický návod, jak s dítětem pracovat a pomoci mu rozvíjet dovednosti, které mu napomohou ke zvládnutí školní docházky. Rodič také vidí, jak dlouho je dítě schopno se soustředit na určitou věc, jak se projevuje v kolektivu, jak pracuje dle pokynů. Má také možnost vidět jej v kontextu spolupráce s vrstevníky.

Stimulační skupiny pro předškoláky mají jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj předškoláků, ať už v oblastech, na které se program primárně zaměřuje, tak i v oblastech tzv. soft skills (měkké dovednosti): učí se poznávat sami sebe, své silné stránky, pracovat se svými emocemi, učí se komunikovat s různými lidmi, mají zodpovědnost a posilují smysl pro povinnost, budují si zdravé sebevědomí a to vše v bezpečném prostoru. Na prvním místě je vždy dětská radost, samostatnost a pozitivní pocit vlastní hodnoty.

Pedagog i rodič přistupuje k dítěti tak, aby každé mohlo dosáhnout úspěchu. Nehodnotíme, rozvíjíme talent, zvyšujeme sebedůvěru, pomáháme překonávat překážky a posouvat limity. Snažíme se být profesionály, kteří pomáhají dětem vidět jejich vlastní cestu k úspěchu.

Za tým ŠPP: Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog


 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda s Policií ČR Tvoje cesta načisto

V rámci primární prevence a výuky výchovy k občanství využily osmé ročníky nabídky programu Policie ČR – Tvoje cesta načisto.

Program je veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proloženého soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestněprávní odpovědnosti.

Cílem programu je zajímavou formou vysvětlit pojmy trestního a přestupkového práva, které se vztahují k užívání návykových látek. U dospívajících by měl posílit právní vědomí a prohloubit diskuzi  o závislosti a zvýšit u nich motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.

Program proběhl ve dnech 10.2.2022 a 15.2.2022 ve všech osmých ročnících a měl velmi dobrou odezvu u žáků.

Tady jsou některé z reakcí:

„Dne 10.2. jsme byli součástí besedy  s policií na téma návykové látky. Tato akce se mi velmi  líbila a zaujala mě. Jmenovala se Tvoje cesta načisto. Byl nám pouštěn film, úžasně natočený a v průběhu filmu nám byly kladeny otázky, jako třeba: Co znamená podmíněný trest? Také jsme si vybrali roli v týmu. Já byla třeba kriminalista, což celé akci nabralo ještě úžasnější dojem. Moc se mi to líbilo a hodně jsem se toho dozvěděla.“                                                                                                        V.D.

„Program byl skvělý! Měla to moc pěkně připravené (paní policistka). Bavilo mě to. A ty brýle byly úžasné! Jen mě trochu štvalo, že nebyl moc dobře slyšet zvuk u filmu, ale to byla chyba projektoru. Jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila toho programu.“                                                                 M.Z.

„Nevěděla jsem, co od toho mám očekávat, ale nakonec mě to mile překvapilo. Líbilo se mi rozdělení rolí a celková práce ve skupinách. Moc jsem si to užila a asi tomu nemám, co vytknout. „     M.H.

„Moc se mi líbilo, jak to bylo pojato způsobem hry. Taky se mi líbily otázky na různé členy týmů. Film byl taky moc zábavný a poučný. Zkoušel jsem jej najít na internetu, ale nenašel :(„                  Š.M.

Ráda bych poděkovala paní Lence Koryťákové z Policie ČR za spolupráci a zrealizování programu.

Za ŠPP Lenka Herčíková


 
 
 

Programy realizované v rámci prevence patologických jevů u nás na škole.

Programy vedl pan Kotouček z Elimu Letovice a proběhly v různých třídách v měsíci listopadu, prosinci 2021 a lednu 2022 formou besed:

6. A, 6. B, 5. A, 5. B – Jak se chránit na internetu

7. A a 8. C  – Bolest – nemoc zvaná šikana

7. B a 8. B – Bolest – nemoc zvaná šikana

 8. A – Bolest – nemoc zvaná šikana

4. B, 3. A a 3. B – Jak se chránit na internetu – plavba lodí

 

Program „Jak se chránit na internetu“ má dvě varianty.

Pro starší, kdy se lektor baví s dětmi o tom, že internet je veřejný prostor a přirovnává ho k cizímu velkému městu, ve kterém se ocitneme. Rozebírá s dětmi, jaká jim hrozí nebezpečí a která z nich jsou použitelná i na sociálních sítích.

Dále si povídají o sociálních sítích – jaké znají, jaké používají, k čemu souží, jak jsou zabezpečeny, …

Upozorňuje na šest typů lidí, na které můžeme narazit na internetu a hrozí nám od nich nebezpečí. (Agresoři, naivky, úchylové, lovci,…)

Na konci programu připomíná pravidla, kterými bychom se měli řídit při komunikaci na internetu. Ignoruj! Blokuj! Řekni to někomu! Uschovej! Podpoř oběť!

 

V programu pro mladší děti pracují  ve skupinách s pracovními listy a vytváří si svůj profil podobně jako na sociálních sítích. Poté jsou děti upozorněny na to, co o sobě všechno prozradily a že je to mnohdy ohrožující pro ně samotné. Děti jsou velmi vtaženy do programu, kdy spolu podnikají cestu po moři a na závěr vkládají na loď rady, které si odnášejí z programu a měly by je použít při komunikaci s neznámými lidmi.

Při obou programech děti živě diskutují a sdílejí vlastní zkušenosti. Mnohé z nich jsou poučeny z domova, ale pro někoho je to první zamyšlení nad nebezpečným kyberprostorem. V přestávkách následuje živá debata a sdílení zkušeností s komunikací na sociálních sítích v konkrétních případech.

 

Program „Bolest – nemoc zvaná šikana“

je určen dětem na druhém stupni a zaměřuje se na prevenci násilí a šikany.

Šikanu a násilí představuje v besedě jako vir a ten, kdo je jím napaden a je nemocný, by se měl léčit. Do společnosti by měl být vpuštěn až po uzdravení, aby nenakazil ostatní.

Lektor diskutuje s dětmi, co všechno je může bolet, a ujasňují si pojmy: pomluva, ponižování, vydírání, ….

Dále se baví o tom, kdo může ubližovat a komu. Dospívají ke zjištění, že se to může týkat každého. Je to jen na našem ROZHODNUTÍ.

Pracují se znaky šikany a hranicí mezi šikanou a škádlením. Používá úryvky z filmové tvorby na navození atmosféry.

Přichází i s myšlenkou, že můžeme být my sami původci šikany, kterou jsme zpočátku brali jako legraci. Například někoho zesměšňujeme na internetu nebo používáme dislajky.

Důležité je si svoje počínání uvědomit, umět se omluvit a postavit se na stranu proti šikaně.

 

Zde jsou reakce některých žáků:

„Líbilo se mi, jak to měl pán nachystané. Bylo to zajímavé. Není nic, co by se mi nelíbilo. Člověk může druhým ublížit třeba pomlouváním, lhaním. Když jsem svědkem šikany, tak zajdu pro učitele nebo to někomu řeknu.“                                                                                                                                           K. H.

„Líbilo se mi zpracování. Člověk může ublížit psychicky i fyzicky. Jestliže budeme přítomni násilí, můžeme zavolat učitele a omluvit se.“                                                                                                      L. S.

„Beseda pro mě byla přínosná. Líbilo se mi na ní to video. Člověk může ublížit ponižováním, mlácením, urážením a pomlouváním. V případě, že vidím někoho ubližovat někomu jinému, tak to můžeme říct dospělému nebo se slabšího zastat. Kdybych někomu nechtěně ublížil, tak bych se mu omluvil.“                                                                                                                                                           M. B.

„Beseda byla přínosná. Pán mi objasnil některé věci. Líbilo se mi, že ta hodina nebyla nudná a zároveň byla přínosná. Nelíbilo se mi, že skoro nikdo neodpovídal, i když odpověď určitě znali. Když jsme svědkem nevhodného chování, tak bychom se měli postavit na jeho stranu.“                                   H. D.

 

Ráda bych poděkovala Pavlu Kotoučkovi za pěkně připravené programy pro naše žáky a za vstřícnou spolupráci.

Přestože tato doba není různým akcím nakloněna, problémy tu zůstávají a je třeba o nich vědět a umět na ně reagovat. Společně se o to ve škole všichni snažíme.

                                                                          Za tým ŠPP Lenka Herčíková – školní metodik prevence


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt šestých ročníků v Jedovnicích

V letošním roce se podařilo v říjnových termínech uskutečnit naplánované adaptační a stmelovací programy pro šesté ročníky. ŠPP připravilo program pro 6.A, 6.B i 7. A, která se loni díky uzavření škol již na pobyt nedostala.

Cílem programů je nastavení tvůrčí spolupráce, vzájemného respektu, úcty a také pravidel nezbytných pro školní práci. Důležité je posílit vztahy ve třídě, více se poznat a nalézt svoje místo ve skupině, podpořit funkční komunikaci, jako jeden ze základních předpokladů účinné spolupráce.

Během pobytu žáci zjistili, že mají na čem stavět – objevili společné zájmy, záliby, hodnoty. Pokud se objevují odlišnosti, žáci se je učí posuzovat, komunikovat, respektovat. Při mnohých činnostech se ukázalo, že jsou děti velmi kreativní (výroba triček, focení, vzájemná spolupráce, kreslení mandal, ...) a každý si pojmenoval, co jej nejvíce oslovilo a proč.

Třídní učitelé a asistenti pedagoga  mohli pozorovat děti v situacích mimo školu a mohou společně s nimi v práci pokračovat  v hodinách Osobnostního rozvoje.

Děkujeme všem za aktivní přístup a kolegům za vstřícnou spolupráci.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etické dílny

Pro sedmé ročníky jsme ještě využili programu Etických dílen, který záměrně navazoval v dalším týdnu na adaptační pobyt.

Díky němu žáci podnikli ve čtyřech hodinách expedici na Tajemný ostrov. Zažili pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativitu. 

Zde jsou různé reakce některých sedmáků:

„Dne 5.10. jsme měli ve škole od rána čtyřhodinový zábavný program. Mně se líbilo asi všechno. Jako první jsme se seřazovali podle délky vlasů. Pro nás holky to bylo docela lehké, ale kluci si vlasy měřili asi deset minut. Pak jsme hráli hru na rychlost, kde jsme náš čas pak ještě stihli vylepšit asi o pět sekund. Potom jsme pracovali spíše ve skupinách a ne vždycky to dobře vyšlo. Ale nejlepší byla aktivita asi na konec, kde jsme skládali židle. Ale nejvíc bylo, že Jonáš rozkazoval, i když měl zavřenou pusu. Celý program byl na jedno určité téma, a to, že jsme průzkumníci na ostrově. Program mě moc bavil. Určitě to byla zábava a taky jsem si zkusila něco nového.“

"It was very relaxing. We got to have a chance to use our teamwork. I liked many of the games we played on Tuesday. I enjoyed the game in which we had to stack chairs. We also didn´t have to work 4 hours of the school day. I also liked the time when we got to draw a picture because I like being creative. We also got to go outside for a while."

„Vůbec mě to nebavilo. Jediný, co mě bavilo, byly židle. Radši bych psal v každé hodině test. Byla to blbost.“

za tým ŠPP Lenka Herčíková a Iva Müllerová

Patronáty deváťáků nad prvňáčky

Zaběhnutou praxí v naší škole je patronát deváťáků nad prvňáčky. Dlouhá léta spočíval pouze v doprovázení prvňáčků během prvního měsíce do tříd ve třetím patře.

Loni jsme z deváťáků udělali průvodce prvňáčka po celý školní rok a obě strany byly moc spokojené.

Deváťák se, jako nejstarší žák na škole, orientuje bravurně ve školním prostředí, dokáže prvňáčkům pomoci, poradí a snaží se být vzorem ve všech oblastech. Je jeho parťákem i starším kamarádem.

Patroni se s prvňáčky setkávali zejména v hodinách OV a VV, kde se rozvíjí spolupráce, komunikace i ostatní složky osobností a sociální výchovy.

SPOLEČNÉ AKTIVITY

  • Přivítání prvňáka na začátku školního roku při slavnostním zahájení a seznámení s Patrony.
  • Doprovázení prvňáků během prvního měsíce ze šaten do třídy, pomoc s věcmi a nachystáním na hodinu.
  • Společné fotografování a následné zpracovávání materiálů pro bližší poznávání.
  • Pomoc Patronů při výrobě pomůcek do výuky pro 1.třídu.
  • Vycházka do parku s překvapením.
  • Chodí Mikuláš.
  • Společná keramická dílna.
  • Zdramatizovaná pohádka o přátelství.
  • Přání do dalšího roku.
  • Rozloučení s Patrony při slavnostním předávání vysvědčení.

Reakce rodiče na Patronát deváťáků

Vážená paní třídní učitelko deváťáků,

chci Vám velmi poděkovat za akci Deváťáci – Patroni prvňáčků. Nevím, jak v jiných případech, ale naše patronka Monika Nováková se stala pro naši Petru více, než jen starostlivou opatrovnicí, která se stará o to, aby v prvních dnech nezabloudila. Monika se s Petrou po čase skamarádila tak, že jí věnovala i svůj volný čas, brala ji na kolo, koloběžku či jen tak na malou procházku, báječně se pobavily  a za to jsem moc ráda.

Předejte Monice, prosím, malou pozornost od nás, a popřejte všem deváťákům šťastné roky na středních školách.

V Rájci- Jestřebí 27.6.2018 maminka od Petry jména jsme pozměnili)


Patronáty Patronáty
Patronáty Patronáty

PEER PROGRAM

Dlouhá léta je na naší škole realizován Peer program v šestých ročnících. Jeho cílem je propagace zdravého životního stylu, seznámení se škodlivostí návykových látek. Snaží se žáky naučit různé způsoby odmítání a získat dovednosti v oblasti mezilidských vztahů. Učí žáky rozpoznat znaky šikany a naučit se jí bránit, upozorňuje na rozdíly mezi skutečným a virtuálním světem.

Peery jsou starší kamarádi z devátých ročníků, které vybere vyučující a mohou být svým chováním vzorem pro ostatní. Pomáhají při týmové práci.

Program je realizován v druhém pololetí ve čtyřech dvouhodinových blocích.

Osobnostní a sociální výchova

Tým Školního poradenského pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli a asistenty pedagoga rozvíjí schopnosti, dovednosti a postoje žáků naší školy v Osobnostní a sociální výchově (OSV).

Jsem žák nebo žákyně XX. třídy, do školy chodím včas, zdravím všechny dospělé v budově školy, pozdravím se i se svými spolužáky a oslovuji je jménem. Nezapomínám poprosit a poděkovat, jsem kamarád a rád pomáhám, mluvím slušně a chovám se ohleduplně. Znám půlmetrový hlas a učím se ho používat. Pravidlo “když jeden mluví, ostatní poslouchají” je pro mě zatím hodně náročné, bude potřeba jej často trénovat a posilovat, ale vím, že je neméně důležité jako ostatní pravidla naší třídy a já je chci dodržovat, protože pak nám všem bude fajn, budeme spokojení, usměvaví a v bezpečí.
 ... tohle a mnohem více jsou hodnoty, které odráží hodiny OSV na naší škole. Hodnoty, které žáky provází celý život a jejichž osvojení do značné míry rozhodne o tom, zda naši žáci jednou uspějí v profesi i osobním životě.

OSV je důležitou součástí Školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé cíle OSV na naší škole se zaměřují na výstupy v oblasti sebepoznání a sebepojetí, seberegulaci a sebeorganizaci, mezilidské vztahy a komunikaci.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks