Platba stravného

Vážení, 

žádám Vás o vyplnění přihlášky ke stravování a nastavení souhlasu s inkasem. Přihláška ke stravování  
je platná po celou dobu docházky dítěte. Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v kanceláři vedoucí stravování nebo v kanceláři ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko, případně zašlete e-mailem  
na serbouskova@zs-rajec.cz, nejpozději však do 30.6.2023. Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb/ záloh, ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Rájec - Jestřebí,  
okres Blansko.  

Stravování bude probíhat od pondělí 4. 9. 2022 na základě zaplacených záloh.  

První splatnost inkasních příkazů prosím nastavte na 20.8.2023, s adekvátním limitem dle věku strávníka.  

Číslo účtu pro zřízení inkasních plateb101274596/0300 

V případě, že inkaso v 08/2023 neproběhne, je možné po dohodě uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování, případně jednorázovým vkladem do 31.8.2023. Pokud nejsou na účtu strávníka peníze, strava není přihlášena. V případě neprovedení inkasních plateb není strávník přihlášen ke stravování ve školní jídelně a nemá nárok na dotovaný oběd. Nově přijatí žáci základní školy jsou povinni si zakoupit  

ke stravování ve školní jídelně čip v hodnotě 120,- Kč, který je možné vyzvednout pouze osobně, v kanceláři vedoucí stravování, ne však dříve než od středy 23.8.2023. Platba pouze hotově. 

Pokyny pro rodiče ZŠ: 

do 30.6.2023  

žáci ZŠ i MŠ 

vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování do 30.6.2023 
do 20.8.2023 

žáci ZŠ a MŠ 

nastavit inkaso ve prospěch účtu 101274596/0300  se splatností k 20.8.2023 s limitem inkasa ve výši odpovídající věkové kategorii 
NEJDŘÍVE  

od 23.8.2023 

pouze žáci ZŠ 

nejdříve od 23.8.2023 zakoupit čip ke stravování  

v hodnotě 120,- Kč v kanceláři vedoucí stravování 

do 23.8.2023 

žáci ZŠ a MŠ 

nejpozději do 23.8.2023 obdrží rodiče/ zákonní zástupci e-mail  

ohledně přihlašování do aplikace www.strava.cz 

do 4.9.2023 

 do 12:30 hodin 

pouze žáci ZŠ 

do 4.9.2023 prosím o případnou změnu obědů od 2.9.2023. 

Naše ZŠ má k dispozici výběrový lístek – tedy obědy č.1 a obědy č.2. 
Jejich změnu je možné provést v aplikaci www.STRAVA.cz 

Nejpozději do 25.8.2023 obdrží všechny rodiče nově přijatých dětí na e-mail informaci, kde bude uvedeno přidělené číslo strávníka – čtyřmístný kód, pomocí něhož je možné měnit si obědy v základní škole  
( k dispozici výběrový jídelníček ). Děti mateřské školy nemají možnost výběru oběda.. 

S případnými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte výhradně na vedoucí stravování,  Pavlína Serbousková telefon 728 643 984 nebo e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz  

 

Od února 2022 nabízí naše základní škola dětem možnost zakoupení svačinek, které si děti vyzvedávají v 9:40 hodin ve školní jídelně, kde je také konzumují. Jsou nabízeny 3 x v týdnu – pondělí, středa a pátek. Nejsou dotované státem / jako je tomu u školních obědů /. V případě, že o svačinky pro své děti budete mít zájem, prosím kontaktujte vedoucí stravování e-mailem serbouskova@zs-rajec.cz 

 

Jak si zřídím inkasní platbu?

Na svém bankovním účtu vytvořte tzv. souhlas s inkasem (povolení k inkasu) k 20. dni v měsíci. Tento souhlas je ve prospěch účtu školní jídelny, který má číslo 101274596/0300. Nezadávejte žádný variabilní, specifický nebo konstantní symbol. Limit platby omezte dle jednotlivých kategorií.

Některé banky ještě vyžadují povolený počet opakování plateb, v tom případě nastavte jednou měsíčně. Povolení k inkasu časově neomezujte. Až strávník ukončí stravování, povolení zrušíte.

Jakým způsobem se evidují platby stravného ve školní jídelně?

Každému strávníkovi je při registraci do školní jídelny vytvořeno jeho osobní konto, jednoznačně identifikované tzv. číslem strávníka. Inkaso z vašeho bankovního účtu se provádí k 20. dni v měsíci. V případě, že inkaso neprošlo, jsou obědy na příští měsíc odhlášeny a inkasní platba stornována.

Pokud si oběd neodhlásím a nejdu na něj, musím za ně platit?

Ano, samozřejmě musíte, protože obědy, které nejsou odhlášeny, se uvaří a připraví k výdeji. Jestliže tedy na obědy nechodíte, pak vám propadají a zbytečně přicházíte o své peníze.

Zjistím-li nesrovnalost ve vyúčtování, jak a kdy ji mám reklamovat?

Reklamujte ji v kanceláři u vedoucí stravování, a to nejlépe ihned po obdržení výpisu. Dohledávání po několika měsících je technicky i časově velmi náročné.

Musím přes prázdniny rušit souhlas s inkasem?

Nemusíte, na červenec a srpen se inkaso neprovádí / v případě, že máte uhrazené veškeré nedoplatku). První inkaso na následující školní rok proběhne 20. srpna.

Platím obědy dvěma či více dětem. Musím mít dva souhlasy k inkasu?

Nemusíte, stačí jen jeden. Pozor ale na nastavený limit na inkasovanou částku (ten musí pokrývat dvojnásobek běžně inkasované částky za obědy) a počet opakování v měsíci (2×).

Moje dítě nemá oběd, protože neprošlo inkaso. Jak je to možné?

K tomuto nepříjemnému stavu může dojít několika způsoby. Je nutné zkontrolovat, zda má jídelna vaše správné číslo účtu (stává se, že rodiče změní banku, aniž by nás informovali, takže se pokoušíme inkasovat ze starého, již neexistujícího účtu). Dále je třeba ověřit, zda skutečně máte zřízen souhlas s inkasem (tedy ne trvalý příkaz nebo příkaz k inkasu); pokud ano, zda nemáte nastaven příliš nízký limit pro inkasovanou částku; občas se stane, že rodiče povolí inkaso do určité částky (např. 1000 Kč) na rok, ale správně ho měli povolit na měsíc. V případě, že je všechno v pořádku, musíte kontaktovat svou banku s žádostí o vysvětlení.

Školní jídelna dostává pouze informaci o tom, že se inkaso nepodařilo provést.

Neprošlo nám inkaso, co teď?

Pro vyřešení problému kontaktujte vedoucí stravování e-mailem: serbouskova@zs-rajec.cz nebo na telefonu 728 643 984.

Poté, co Vám bude sdělena aktuální výše zálohy na stravné následujícího měsíce, pošlete jednorázovým příkazem k úhradě na účet 101274596/0300 uvedenou částku (nebojte se, případný přeplatek vám bude zaúčtován do příští zálohy).

Je nesmírně důležité, abyste uvedli evidenční číslo strávníka jako variabilní symbol! Bez tohoto symbolu nemůžeme platbu přiřadit.

Pro okamžité řešení lze ve výjimečných případech uhradit částku také v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování.

Jak mám rozumět měsíčnímu vyúčtování?

Počáteční stav konta udává, kolik peněz bylo na účtu strávníka první den v daném měsíci. Předpis za stravu vyčísluje cenu obědů, které byly v daném měsíci objednány a uvařeny. Konečný zůstatek konta udává stav účtu poslední den daného měsíce; tato částka se bude shodovat příští měsíc s počátečním stavem konta. Dále se ve výpisu objevují řádné platby (inkaso, přeplatky), event. také mimořádné platby na účet.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks