Platba stravného

Vzhledem k růstu cen vstupních potravin je od 1.4.2023 navýšena cena stravování v mateřské škole. Více informací zde:

Navýšení ceny stravného v MŠ od 1. 5. 2023 

Vážení,

od 1.6.2022 budou navýšeny ceny stravného. Zdražení se týká žáků základní, mateřské školy i zaměstnanců.

Navýšení u jednotlivých kategorií je následující:

Kategorie

Navýšení

Cena po navýšení

Finanční limit vyhlášky č.107/2005 Sb.

Děti MŠ do 6 let,

včetně předškoláků

4,- Kč

49,- Kč

/ celodenní stravování/

57,- Kč

Děti MŠ 7 let

4,- Kč

51,- Kč

/ celodenní stravování/

65,- Kč

Děti ZŠ 6 – 10 let

5,- Kč

32,- Kč za oběd

39,- Kč

Děti ZŠ 11 – 14 let

5,- Kč

35,- Kč za oběd

41,- Kč

Děti ZŠ 15 let a více

5,- Kč

36,- Kč za oběd

45,- Kč

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

5,- Kč

36,- Kč za oběd

45,- Kč

Cena svačinek základní školy je bez navýšení.

Příspěvek FKSP na stravování pro zaměstnance je také beze změny.

V souvislosti se zvýšením cen je třeba upravit si limit inkas.

První navýšená inkasa budou provedena již tento měsíc, k 20.5.2022.

Prosím Vás tedy o kontrolu stávajících limitů, které máte nastaveny

ve svých bankovních ústavech.

Pro výpočet doporučeného limitu inkas obědů používám variantu s maximem stravných dnů v jednom měsíci, což je ve školním roce 2022/2023 celkem  22 dnů. Maximální počet stravných dnů svačinek základní školy je 12 dnů.

Doporučená výše limitů:

Kategorie

Cena obědů

za měsíc

Školné

Celkem

Svačinky ZŠ

Doporučený limit inkasa bez svačinek ZŠ

Doporučený limit inkasa se svačinkami ZŠ

Děti MŠ

do 6 let

1.078,-

400,- Kč

1.478,-

-

1.500,-

-

Děti MŠ   předškoláci

1.078,-

bez školného

1078,-

-

1.100,-

-

Děti MŠ

7 let

1.122,-

-

1.122,-

-

1.200,-

-

Děti ZŠ

6 – 10 let

704,-

-

704,-

288,-

750,-

1.100,-

Děti ZŠ

11-14 let

770,-

-

770,-

288,-

800,-

1.100,-

Děti

ZŠ 15 let

 a více

792,-

-

792,-

288,-

800,-

1.100,-

Zaměstnanci

ZŠ a MŠ

792,-

-

792,-

288,-

800,-

1.100,-

Jak si zřídím inkasní platbu?

Na svém bankovním účtu vytvořte tzv. souhlas s inkasem (povolení k inkasu) k 20. dni v měsíci. Tento souhlas je ve prospěch účtu školní jídelny, který má číslo 101274596/0300. Nezadávejte žádný variabilní, specifický nebo konstantní symbol. Limit platby omezte dle jednotlivých kategorií.

Některé banky ještě vyžadují povolený počet opakování plateb, v tom případě nastavte jednou měsíčně. Povolení k inkasu časově neomezujte. Až strávník ukončí stravování, povolení zrušíte.

Jakým způsobem se evidují platby stravného ve školní jídelně?

Každému strávníkovi je při registraci do školní jídelny vytvořeno jeho osobní konto, jednoznačně identifikované tzv. číslem strávníka. Inkaso z vašeho bankovního účtu se provádí k 20. dni v měsíci. V případě, že inkaso neprošlo, jsou obědy na příští měsíc odhlášeny a inkasní platba stornována.

Pokud si oběd neodhlásím a nejdu na něj, musím za ně platit?

Ano, samozřejmě musíte, protože obědy, které nejsou odhlášeny, se uvaří a připraví k výdeji. Jestliže tedy na obědy nechodíte, pak vám propadají a zbytečně přicházíte o své peníze.

Zjistím-li nesrovnalost ve vyúčtování, jak a kdy ji mám reklamovat?

Reklamujte ji v kanceláři u vedoucí stravování, a to nejlépe ihned po obdržení výpisu. Dohledávání po několika měsících je technicky i časově velmi náročné.

Musím přes prázdniny rušit souhlas s inkasem?

Nemusíte, na červenec a srpen se inkaso neprovádí / v případě, že máte uhrazené veškeré nedoplatku). První inkaso na následující školní rok proběhne 20. srpna.

Platím obědy dvěma či více dětem. Musím mít dva souhlasy k inkasu?

Nemusíte, stačí jen jeden. Pozor ale na nastavený limit na inkasovanou částku (ten musí pokrývat dvojnásobek běžně inkasované částky za obědy) a počet opakování v měsíci (2×).

Moje dítě nemá oběd, protože neprošlo inkaso. Jak je to možné?

K tomuto nepříjemnému stavu může dojít několika způsoby. Je nutné zkontrolovat, zda má jídelna vaše správné číslo účtu (stává se, že rodiče změní banku, aniž by nás informovali, takže se pokoušíme inkasovat ze starého, již neexistujícího účtu). Dále je třeba ověřit, zda skutečně máte zřízen souhlas s inkasem (tedy ne trvalý příkaz nebo příkaz k inkasu); pokud ano, zda nemáte nastaven příliš nízký limit pro inkasovanou částku; občas se stane, že rodiče povolí inkaso do určité částky (např. 1000 Kč) na rok, ale správně ho měli povolit na měsíc. V případě, že je všechno v pořádku, musíte kontaktovat svou banku s žádostí o vysvětlení.

Školní jídelna dostává pouze informaci o tom, že se inkaso nepodařilo provést.

Neprošlo nám inkaso, co teď?

Pro vyřešení problému kontaktujte vedoucí stravování e-mailem: serbouskova@zs-rajec.cz nebo na telefonu 728 643 984.

Poté, co Vám bude sdělena aktuální výše zálohy na stravné následujícího měsíce, pošlete jednorázovým příkazem k úhradě na účet 101274596/0300 uvedenou částku (nebojte se, případný přeplatek vám bude zaúčtován do příští zálohy).

Je nesmírně důležité, abyste uvedli evidenční číslo strávníka jako variabilní symbol! Bez tohoto symbolu nemůžeme platbu přiřadit.

Pro okamžité řešení lze ve výjimečných případech uhradit částku také v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování.

Jak mám rozumět měsíčnímu vyúčtování?

Počáteční stav konta udává, kolik peněz bylo na účtu strávníka první den v daném měsíci. Předpis za stravu vyčísluje cenu obědů, které byly v daném měsíci objednány a uvařeny. Konečný zůstatek konta udává stav účtu poslední den daného měsíce; tato částka se bude shodovat příští měsíc s počátečním stavem konta. Dále se ve výpisu objevují řádné platby (inkaso, přeplatky), event. také mimořádné platby na účet.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks