Stravování v době nemoci žáka/pedagoga

Pokud onemocním, může na obědy chodit někdo jiný?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na stravu. Výjimkou je první den nemoci, kdy se již oběd nepodařilo včas odhlásit.

Co je to neoprávněná strava?

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla.

Vyhláška stanoví jedinou výjimku – v případě prvního dne neplánované absence se o neoprávněnou stravu nejedná.

Úhrada za neoprávněnou stravu bude zahrnuta v nejbližší inkasní platbě.

Přehled čerpání neoprávněné stravy obdrží strávník e-mailem vždy po řádné uzávěrce daného měsíce.

Mohou nastat tyto případy:

  1. Žák „sedí v lavici“, oběd nevyzvedne = není neoprávněná strava.
  2. Žák „nesedí v lavici“ (nemoc, divadlo, lyžařský kurz, …), oběd vyzvedne či nevyzvedne = je neoprávněná strava.

Pokud jsem se nestihl odhlásit, jak si mohu první den nemoci vyzvednout oběd?

V době mezi 10:00 – 11:30 je možné vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů a s čipem daného žáka ve školní jídelně.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks