Připraveni do školy

Stimulační skupinky pro předškoláky

Jde o preventivní program pro budoucí prvňáčky naší školy, který nabízí školní speciální pedagog ve spolupráci s učitelkami MŠ.

V těchto skupinkách hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Důraz klademe zejména na rozvoj řeči, myšlení, sluchu a zrakového vnímání. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, pravolevou a prostorovou orientaci a početní představy.

Děti si vyzkouší systematickou práci, která je podobná tomu, co je čeká po vstupu do první třídy základní školy. Zkusí se hlásit, pokud něco ví, neskáče ostatním do řeči, snaží se odpovídat tehdy, když jej pedagog vyvolá a snaží se reagovat na pokyny učitele nebo rodiče. Naučí se také, že dostává domácí úkoly, které další lekci přináší ke kontrole a ohodnocení.

Nedocenitelným přínosem skupinky je spolupráce dítěte s rodičem.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Rodič získává praktický návod, jak s dítětem pracovat a pomoci mu rozvíjet dovednosti, které mu napomohou ke zvládnutí školní docházky. Rodič také vidí, jak dlouho je dítě schopno se soustředit na určitou věc, jak se projevuje v kolektivu, jak pracuje dle pokynů. Má také možnost vidět jej v kontextu spolupráce s vrstevníky.

Stimulační skupinky pro předškoláky mají jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj předškoláků, ať už v oblastech, na které se program primárně zaměřuje, tak i v oblastech jako je sebedůvěra, sebeovládání, trpělivost, pozornost, svědomitost, smysl pro povinnost apod.

 

Na prvním místě je vždy dětská radost, samostatnost a pozitivní pocit vlastní hodnoty. Pedagog i rodič musí dítě nadchnout, nejlépe svým otevřeným, kladným postojem i novými nápady.

 

 Img_0323

 Img_0327

 Img_0996

více fotek najdete ve fotogalegii školního webu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029