Obrana se týká všech

Obrana-se-tyka-vsech

Společně za zvládnutím gramotností 2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010154

Od 1. 10. 2018 začínáme řešit projekt "Společně za zvládnutím gramotností 2" podaný v rámci Šablon II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt navazuje na ukončený projekt Společně za zvládnutím gramotností, podobně jako v ukončeném projektu je podpora zaměřena na doučování žáků, vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ, sdílení zkušeností a financování pozic speciálního pedagoga a školních asistentů. Projekt budeme realizovat 2 roky, celkové náklady jsou plánovány ve výši 2 562 714,- Kč (2 178 307,- Kč je příspěvek EU, 384 407,- Kč z národních zdrojů). 

Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003880

V únoru roku 2017 jsme podali projektovou žádost v rámci výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL" Integrovaného regionálního operačního programu. Dne 26. 6. 2018 byl náš projekt "Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově" schválen k financování, od července jsme zahájili realizaci projektu.

Během tohoto školního roku a prázdnin 2019 nás čeká rekonstrukce pěti odborných učeben, doplněna bude bezbariérovost školya dojde také ke zlepšení vnitřní konektivity. Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou plánovány ve výši 11 225 962,53- Kč, z toho příspěvek EU 9 542068,15Kč, národní veřejné zdroje 561298,12Kč.

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Společně za zvládnutím gramotností

Naše škola realizovala v rámci tzv. Šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018 projekt "Společně za zvládnutím gramotností".

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 Logolink_op_vvv_hor_barva_cz2

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015).

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Více informací naleznete zde. 

Logolink_projekt_nidv_umisteni-pod-text

Školní zahrada

Na naší škole je od konce listopadu do 15. 12. realizován mikroprojekt v rámci projektu  „STABILIZACE A ROZVOJ SÍTĚ NÁRODNÍHO PROGRAMU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“, který je podpořen ze  STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR  a  MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Projekt vypracovala paní učitelka Mgr. Jaroslava Dobešová a ve spolupráci s organizačním týmem a žáky 6. – 7. ročníku dochází k postupné realizaci. Škola byla finančně podpořena částkou 8 000,- Kč. Mohli jsme vytvořit kamennou skalku na školní zahradě, dovézt a nainstalovat kamenné solitéry a vysadit některé druhy stromů. Další rostliny budou vysazovány v jarních měsících a už nyní žáci vyrábějí jmenovky pro jednotlivé druhy v rámci praktických činností a dílen.

                                                                            Mgr. Jaroslava Dobešová


 
 
 
 
 
 

Modernizace učeben 2013/2014

Na naší škole probíhá projekt „ Modernizace odborných učeben na základní škole“.

Vpc_ucebna

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks