Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Tým Školního poradenského pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli a asistenty pedagoga rozvíjí schopnosti, dovednosti a postoje žáků naší školy v  OSV.

OSV je důležitou součástí Školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé cíle OSV na naší škole se zaměřují na výstupy v oblasti sebepoznání a sebepojetí, seberegulaci a sebeorganizaci, mezilidské vztahy a komunikaci.

V rámci OSV v prvních ročnících jsou ke spolupráci přizváni i žáci 9. ročníků – Patroni prvňáčků.

Patroni pro prvňáčky připravují do hodin OSV pomůcky, které jim osobně předávají a s těmito pomůckami/dárečky prvňáčci pak dále pracují.

V rámci prvního setkání prvňáčků s OSV si pro ně Patroni připravili velký společný obrázek stromu a krásné javorové listy. Každý prvňáček si na svůj javorový list napsal, jak by si přál být oslovován, sdělil toto přání kolektivu spolužáků a pak svým listem vyzdobil strom.

 


OSV strom 1. A OSV strom 1. A
OSV aktivity v komunitním kruhu OSV aktivity v komunitním kruhu
OSV patroni předávají dárečky OSV patroni předávají dárečky
OSV strom 1. B OSV strom 1. B
OSV zdobení stromu OSV zdobení stromu

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029