Přihláška ke stravování 2018/2019

Přihláška ke stravování 2019-2020

Školní jídelna

Jídelníček naleznete na stránkách www.strava.cz

Informace o stravování

Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb ve prospěch účtu ZŠ: 101274596/0300.

Záloha na září bude stržena k 20.8.2018.

V případě nastavení limitu pro inkasní platby je doporučena tato výše:

Kategorie 7 – 10 let, cena oběda 21,-Kč .................500,-Kč

Kategorie 11 – 14 let, cena oběda 24,-Kč................600,-Kč     

Kategorie nad 15 let, cena oběda 25,-Kč.................600,-Kč      

Přeplatky jsou odesílány na účty, ze kterých jsou hrazeny a to v červenci 2019.

 Ve chvíli, kdy jsou připsány peníze za stravu, je strávník automaticky přihlášen na oběd č. 1 do výše kreditu (může provést změnu na oběd č. 2 nebo oběd odhlásit).

V případě neprovedení inkasních plateb nebo pokud nejsou na účtu strávníka peníze, strava není přihlášena.  

Odhlašování dětí:

Stravu je třeba odhlásit den dopředu nejpozději do 12.30 hodin. Buď prostřednictvím terminálu, internetu, osobně v kanceláři vedoucího stravování, nebo telefonicky na číslech 516 432 052 nebo 733 170 093.

Strávník má nárok na oběd pouze v případě, že je přítomen ve škole a první den nemoci. V tomto případě je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně v době 11:00 hod – 11:30 hod.

Další dny nemoci je povinen oběd odhlásit (stejně jako plánované návštěvy lékaře, účast na sportovních akcích, výletech).

Pokud nebude dítě v době své nepřítomnosti odhlášeno, obědy jsou za tyto ceny:

     Kategorie 7 – 10 let                    60,-Kč                                   

     Kategorie 11 – 14 let                  63,-Kč                   

     Kategorie nad 15 let                   64,-Kč       

Při návratu po dlouhodobé nepřítomnosti je třeba stravu den dopředu přihlásit.

Další informace o provozu školní jídelny jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny nebo se informujte přímo u vedoucího stravování nebo u třídního učitele.

Pokud nastanou změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště atd.), změnu obratem nahlaste vedoucí stravování.

Školní jídelna


 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks