Upozornění

Z důvodu výpadku elektřiny se ve čtvrtek 20.9.2018 ve školní jídelně nevaří.

Dětem ZŠ a zaměstnancům ZŠ bude jako náhrada připravena obložená bageta.

Všichni strávníci budou přihlášeni, v případě, že o bagetu nemáte zájem, je nutné se odhlásit nejpozději do úterý 18.9.2018. 

Současně upozorňuji, že provedení změn, objednání, nebo zrušení stravy na pátek 21.9.2018 bude možné pouze do středy 19.9.2018 do 12:30 hod.

Přihláška ke stravování 2018/2019

Prihlaska-ke-stravovani-zs-2018-2019

Školní jídelna

Jídelníček naleznete na stránkách www.strava.cz

Informace o stravování

Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb ve prospěch účtu ZŠ: 101274596/0300.

Záloha na září bude stržena k 20.8.2018.

V případě nastavení limitu pro inkasní platby je doporučena tato výše:

Kategorie 7 – 10 let, cena oběda 21,-Kč .................500,-Kč

Kategorie 11 – 14 let, cena oběda 24,-Kč................600,-Kč     

Kategorie nad 15 let, cena oběda 25,-Kč.................600,-Kč      

Přeplatky jsou odesílány na účty, ze kterých jsou hrazeny a to v červenci 2019.

 Ve chvíli, kdy jsou připsány peníze za stravu, je strávník automaticky přihlášen na oběd č. 1 do výše kreditu (může provést změnu na oběd č. 2 nebo oběd odhlásit).

V případě neprovedení inkasních plateb nebo pokud nejsou na účtu strávníka peníze, strava není přihlášena.  

Odhlašování dětí:

Stravu je třeba odhlásit den dopředu nejpozději do 12.30 hodin. Buď prostřednictvím terminálu, internetu, osobně v kanceláři vedoucího stravování, nebo telefonicky na číslech 516 432 052 nebo 733 170 093.

Strávník má nárok na oběd pouze v případě, že je přítomen ve škole a první den nemoci. V tomto případě je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně v době 11:00 hod – 11:30 hod.

Další dny nemoci je povinen oběd odhlásit (stejně jako plánované návštěvy lékaře, účast na sportovních akcích, výletech).

Pokud nebude dítě v době své nepřítomnosti odhlášeno, obědy jsou za tyto ceny:

     Kategorie 7 – 10 let                    60,-Kč                                   

     Kategorie 11 – 14 let                  63,-Kč                   

     Kategorie nad 15 let                   64,-Kč       

Při návratu po dlouhodobé nepřítomnosti je třeba stravu den dopředu přihlásit.

Další informace o provozu školní jídelny jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny nebo se informujte přímo u vedoucího stravování nebo u třídního učitele.

Pokud nastanou změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště atd.), změnu obratem nahlaste vedoucí stravování.

Školní jídelna


 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029