Zvýšení cen obědů

Vážení,

od 1.6.2022 budou navýšeny ceny stravného. Zdražení se týká žáků základní, mateřské školy i zaměstnanců.

Navýšení u jednotlivých kategorií je následující:

Kategorie

Navýšení

Cena po navýšení

Finanční limit vyhlášky č.107/2005 Sb.

Děti MŠ do 6 let,

včetně předškoláků

4,- Kč

49,- Kč

/ celodenní stravování/

57,- Kč

Děti MŠ 7 let

4,- Kč

51,- Kč

/ celodenní stravování/

65,- Kč

Děti ZŠ 6 – 10 let

5,- Kč

32,- Kč za oběd

39,- Kč

Děti ZŠ 11 – 14 let

5,- Kč

35,- Kč za oběd

41,- Kč

Děti ZŠ 15 let a více

5,- Kč

36,- Kč za oběd

45,- Kč

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

5,- Kč

36,- Kč za oběd

45,- Kč

Cena svačinek základní školy je bez navýšení.

Příspěvek FKSP na stravování pro zaměstnance je také beze změny.

V souvislosti se zvýšením cen je třeba upravit si limit inkas.

První navýšená inkasa budou provedena již tento měsíc, k 20.5.2022.

Prosím Vás tedy o kontrolu stávajících limitů, které máte nastaveny

ve svých bankovních ústavech.

Pro výpočet doporučeného limitu inkas obědů používám variantu s maximem stravných dnů v jednom měsíci, což je ve školním roce 2022/2023 celkem  22 dnů. Maximální počet stravných dnů svačinek základní školy je 12 dnů.

Doporučená výše limitů:

Kategorie

Cena obědů

za měsíc

Školné

Celkem

Svačinky ZŠ

Doporučený limit inkasa bez svačinek ZŠ

Doporučený limit inkasa se svačinkami ZŠ

Děti MŠ

do 6 let

1.078,-

240,- Kč

1.318,-

-

1.400,-

-

Děti MŠ   předškoláci

1.078,-

bez školného

1078,-

-

1.100,-

-

Děti MŠ

7 let

1.122,-

-

1.122,-

-

1.200,-

-

Děti ZŠ

6 – 10 let

704,-

-

704,-

288,-

750,-

1.100,-

Děti ZŠ

11-14 let

770,-

-

770,-

288,-

800,-

1.100,-

Děti

ZŠ 15 let

 a více

792,-

-

792,-

288,-

800,-

1.100,-

Zaměstnanci

ZŠ a MŠ

792,-

-

792,-

288,-

800,-

1.100,-

Přihláška ke stravování 2019/2020

Přihláška ke stravování 2019-2020

Jídelníček

Jídelníček naleznete na stránkách www.strava.cz


 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks